21. Banking Forum & 17. Insurance Forum

O konferencji

Banking Forum to cykliczne wydarzenie, w którym udział biorą kluczowe osobistości. Kongres zrzesza przedstawicieli sektora bankowego i tych, którzy tworzą uwarunkowania dla sektora oraz dostawców rozwiązań i firmy współpracujące z bankami. Wydarzenie jest unikalną i prestiżową platformą wymiany poglądów dla wyżej wymienionych interesariuszy. Jego celem jest zgromadzenie wszystkich kluczowych osób, mających wpływ na rozwój sektora bankowego, umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia zachodzących zmian, jak też zacieśnienie kontaktów oraz nawiązanie nowych relacji z potencjalnymi partnerami. To także miejsce spotkań i dialogu biznesu z administracją.

Banking Forum organizowane jest dwa razy w roku, co czyni je regularnym miejscem spotkań najważniejszych osób, które podsumowują ostatnie miesiące, analizują następujące zmiany i trendy, dyskutują o rekomendacjach na przyszłość. Zakres tematyczny współtworzony jest przez Radę Programową. Gwarantuje to poruszanie najważniejszych tematów w gronie praktyków.

To miejsce spotkań liderów, którzy zmieniają rzeczywistość!

Insurance Forum to więcej niż kongres branżowy. Jest to wydarzenie przeznaczone nie tylko dla ubezpieczeniowców, ale także dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych. Stanowi prestiżowe spotkanie liderów, miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji o przyszłości rynku. Jest doskonałą okazją do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań stojących przed branżą ubezpieczeniową. Każda edycja to także pełna frekwencja – obecność najważniejszych osób ze strony rynku, regulatora, administracji centralnej i dostawców rozwiązań dla sektora finansowego. Omawiane są tematy bardzo istotne dla połączonych rynków: bankowego i ubezpieczeniowego. Trendy, rekomendacje, analizy i towarzyszące im dyskusje poruszane podczas Insurance Forum odbywają się dwa razy w roku. To wydarzenie szeroko znane w całym świecie ubezpieczeniowym. Spotykają się na nim wszyscy: biznes, administracja, technologie, inwestorzy, doradcy. Zakres tematyczny współtworzony jest przez Radę Programową. Gwarantuje to poruszanie najważniejszych tematów w gronie praktyków.

To miejsce spotkań i dyskusji tych, którzy kreują nowoczesne ubezpieczenia.
Kto powinien wziąć udział?
 • kadry menedżerskiej i specjalistów z sektora bankowego oraz ubezpieczeniowego

Program konferencji

Dzień I

9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie Kongresu

 • Andrzej Kopyrski, Przewodniczący Rady Programowej Banking Forum / Dyrektor Zarządzający Pionem Inwestycji, PFR
 • Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum / CEO, hiPRO

9:15 – 9:30 Wystąpienie Gościa Honorowego

9:30 – 11:00 Blok inauguracyjny

GLOBALNA TRANSFORMACJA. WYZWANIA SEKTORA FINANSOWEGO W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI: ODBUDOWA GOSPODARKI, OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ PRZYSPIESZONA CYFRYZACJA

9:30 – 9:50 The world in 2021 and beyond – what changes and what sticks after the pandemic

 • James Pomeroy, Global Economist, HSBC

9:50 – 11:00 Debata: SCENARIUSZE PRZYSPIESZENIA ODBUDOWY POLSKI I EUROPY. STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA FINANSOWEGO

 • Ekonomiczne skutki pandemii. Stan gospodarki i prognozy rozwoju gospodarczego
 • Spojrzenia makroekonomiczne na rozwoju rynku finansowego. Kluczowe czynniki wyjścia z kryzysu
 • Kondycja sektora finansowego oraz jego rola w przeciwdziałaniu skutkom obecnego kryzysu
 • Rola sektora bankowego w wychodzeniu z koronakryzysu. Jak banki będą podchodziły do finansowania różnych sektorów?
 • Na jakim poziomie banki będą mogły wspierać gospodarkę po kryzysie?
 • W jaki sposób UE i nowe regulacje mogą wpłynąć na zmiany funkcjonowania sektora finansowego?
 • Pakiet środków na rzecz ożywienia gospodarki: Plan odbudowy Europy Next Generation UE
 • Strategia polityczna. Jakie wsparcie otrzymał sektor? Jakich działań organów państwa oczekują banki i ubezpieczyciele, aby skuteczniej przeciwdziałać skutkom pandemii? Tarcza Finansowa.
 • Nie będzie powrotu do normalności, będzie nowa normalność, jak się do niej przygotować?
 • Jak funkcjonować po kryzysie. Jak będzie rozwijać się branża finansowa po zakończeniu pandemii?

Moderator:

 • Sebastian Ogórek, Redaktor Naczelny, Money.pl

Prelegenci:

 • Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
 • Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych
 • Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski
 • Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium
 • Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu, Citi Handlowy
 • Leszek Skiba, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
 • Teresa Czerwińska, Wiceprezes, Europejski Bank Inwestycyjny *

11:00 – 12:00 TRANSFORMACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA EUROPY KU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

11:00 – 11:15 Wystąpienie wprowadzające

11:15 – 12:00 Debata

 • Proces odbudowy gospodarek i jego wpływ na środowisko. Rola banków i ubezpieczycieli w kształtowaniu procesów gospodarczych zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu
 • Główne założenia i szanse w finansowaniu zrównoważonego rozwoju oraz wyzwania związane osiąganiem celów neutralności klimatycznej Europa 2050. Strategie banków i ubezpieczycieli
 • Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu. Zielone inicjatywy sektora finansowego w tym banków centralnych
 • Innowacyjne rozwiązania dla zielonej gospodarki. Jak nowe technologie wspierają zieloną gospodarkę? (5G, AI, Blockchain). Praktyczne zastosowania
 • Tradycyjne finansowanie bankowe dla projektów OZE i energetyki rozproszonej przy wykorzystaniu nowych instrumentów finansowych.
 • Edukacja klientów i społeczeństwa
 • Zarządzanie kulturą i rozwojem technologicznym – aspekt edukacji i budowania odpowiedzialności liderów zmian w sektorze finansowym
 • Podnoszenie umiejętności kompetencji cyfrowych klientów. Przekazywanie dobrych praktyk społeczeństwu

Prelegenci:

 • Piotr Dmuchowski, Head of Global Markets & Treasurer Poland, ESG Champion Markets CEESA, HSBC w Poland
 • Wojciech Hann, Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu, BOŚ Bank
 • Andrzej Kopyrski, Przewodniczący Rady Programowej Banking Forum/Dyrektor Zarządzający Pionem Inwestycji, PFR

12:00 – 12:30 Przerwa

12:30 – 14:45 GOSPODARKA CYFROWA. JAK NOWE TECHNOLOGIE ZMIENIAJĄ SEKTOR FINANSOWY?

12:30 – 12:40 Prezentacja (raport)

12:40 – 12:50 Prezentacja: Cyfryzacja instytucji finansowych w erze Covid-19

 • Przedstawiciel Hitachi Europe Ltd.

12:50 – 13:05 Digitization and indexation of documents using modern technologies – paperless workflow (tbd)

 • Przedstawiciel ABBYY

13:05 – 13:15 Prezentacja

 • Przedstawiciel Veritas

13:15 – 14:20 Debata

 • Strategie transformacji cyfrowych i kierunki innowacji w sektorze finansowym
 • Rosnąca rola CIO w czasach nowej normalności. Empower your employees
 • Workflow paperless, zdalna weryfikacja tożsamości klienta oraz elektroniczny podpis. Analiza trendów
 • Absorpcja rozwiązań „automatycznych” botów, chatbotów, voicebotów
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w obszarze bankowości i ubezpieczeń – Strategia AI
 • Kwestie prawne a nowe technologie (AI, cloud, blockchain). Model organizacyjny pracy sektora finansowego. Jak to wygląda z punktu widzenia HR (efektywność, praca zespołowa, co z agile)
 • Banki spółdzielcze w dobie cyfryzacji i digitalizacji
 • Cyfryzacja sektora finansowego a cyfryzacja administracji publicznej – w poszukiwaniu synergii w działaniu
 • Nowe zagrożenia w cyber-bezpieczeństwie związane z gwałtownym rozwojem technologiczny

Prelegenci:

 • Piotr Bułka, Członek Zarządu, Generali
 • Mirosław Deja, CIO, Grupa UNIQA w Polsce
 • Piotr Filipiak, Business Solutions Consultant, Comarch
 • Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu, PKO
 • Błażej Szczecki, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende
 • Przedstawiciel Hitachi Europe Ltd.
 • Tomasz Huś, Prezes Zarządu, PZU Lab *

14:20 – 14:35 Prezentacja: How AI impacts insurance companies in Poland as one of most advanced markets in the world – current examlpes and future possiblities

 • Aleksander Surowiak, EMEA Business Development & Engagement Manager, Tractable *

14:35 – 14:45 Prezentacja

 • Przedstawiciel AUTOMADE

14:45 – 15:45 ROAD TO CLOUD BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI

 • Ryzyka związane z wdrożeniem chmury: koszty, bezpieczeństwo danych, plan awaryjny
 • Jak wdrożyć chmurę zgodnie z prawem? Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami i KNF. Compliance cloud computing
 • Journey to cloud. Jak ewoluowało przetwarzanie danych i dlaczego rozwiązania chmurowe to przyszłość?
 • W jaki sposób sektor może wykorzystać technologię chmury? Czy chmura jest podstawą tworzenia innowacji technologicznych? Zastosowanie chmury w praktyce
 • Pierwsze wnioski z przetwarzania danych finansowych w chmurze. Technologia chmurowa w różnych branżach
 • Jak wygląda model przetwarzania w chmurze. Best practices

Moderator:

 • Piotr Mroziński, Lider Sektora Finansowego, Salesforce

Prelegenci:

 • Łukasz Buczko, Financial Services Industry Lead, Google Cloud Poland
 • Artur Drobiecki, Doradca, Limitless Technologies
 • Jarosław Kwiecień, Szef Pionu Technologii, Citi Handlowy
 • Jacek Szczepański, Wiceprezes Zarządu, Atende SA
 • Leonid Venglinski, Sales Engineer, Veritas
 • Małgorzata Jaworska, CIO, Link4 *
 • Marek Lenz, CIO, Bank Pekao SA *
 • Przedstawiciel Kancelarii *

Dzień II

9:00 – 10:00 STRATEGIA KREDYTOWA BANKÓW I PRZYSZŁOŚĆ SEKTORA POŻYCZKOWEGO

 • Zyskowność sektora bankowego a narastanie ryzyka kredytowego
 • Efektywna realizacja procesów biznesowych w czasach „new-normal” w obszarze obsługi procesu kredytowego – podejście klientocentryczne
 • Modele biznesowe banków. Działania w świecie niskich stóp procentowych, rosnącego ryzyka kredytowego, zmiany zachowań klientów i cyfryzacji:
  • Wpływ środowiska niskich stóp procentowych na modele biznesowe banków
  • Niskie stopy procentowe zmuszają sektor bankowy do rewizji modeli biznesowych, gdzie szukać oszczędności, a gdzie nowych przychodów? Jak budować dochodowość banków?
  • Ujemne stopy procentowe: inteligentne wprowadzenie poprzez „ceny ustalane samodzielnie”
 • Ryzyko credit crunchu.
  • Jak daleko w Polsce do credit crunch?
  • Co można zrobić, aby zapobiec temu zjawisku?
 • Kredyty walutowe
  • Jak rozwiązać problem kredytów frankowych?
  • Wpływ franków na sytuację kapitałową banków.
  • Finansowanie gospodarki a kredyty frankowe
 • Bieżące wyzwania związane z pożyczkami online dla klientów prywatnych i MŚP.
  • Co jest potrzebne, by rynek lending odżył?
  • Skuteczna ocena jakości i wiarygodności kredytowej kontrahenta – Risk Assessment/Scoring/Rating Accelerator na bazie danych PSD2/Open Banking
 • Przemodelowanie polityki kredytowej i odnalezienie się w „New-Normal”. Jak pozyskiwać Klientów w świecie restrukturyzacji i windykacji?

Moderator:

 • Łukasz Libuda, Customer Advisory Manager, Risk Practice, SAS Institute

Prelegenci:

 • Maciej Brzozowski, Wiceprezes Zarządu, Alior Bank
 • Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu, mBank
 • Rafał Plutecki, Head of Banking & Insurance, Crif
 • Andrzej Burliga, Wiceprezes Zarządu, Santander Bank Polska S.A. *
 • Wojciech Rybak, Członek Zarządu, Bank Millennium *
 • Wojciech Werochowski, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA *

9:50 – 10:00 Prezentacja

 • Gyorfi Gabor, Business Development Director, QUALCO

10:00 – 10:45 CYFROWY STYL ŻYCIA KLIENTA

10:00 – 10:10 Dlaczego nie warto wkurzać swoich klientów – znaczenie emocji w usługach finansowych

 • Piotr Wojciechowski, CEO & Service Designer, Fuzers

10:10 – 10:20 Prezentacja

 • Anna Szczygielska, General Manager Poland, Viafintech

10:20 – 11:10 Debata

 • Cyfrowy bank/zakład ubezpieczeń i cyfrowy klient – jak efektywnie i długofalowo budować relacje? Skąd czerpać inspiracje i najlepsze wzory w celu budowania pozytywnego Customer Experience?
 • Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości. Zmiana postaw klientów z analogowych na cyfrowych. Jak pogodzić te dwa światy w sprzedaży produktów finansowych
 • Innowacyjność w relacjach z klientami: omnichannel i klientocentryczne podejście do transformacji cyfrowej
 • Zmiany kierunku preferencji konsumenckich. Czy w przyszłości klient będzie chciał wrócić do kanału tradycyjnego?
 • Gdzie jest granica odpowiedzialności instytucji finansowych za świadomość klientów w zakresie bezpiecznego korzystania z ich usług

Moderator:

 • Andrzej Przewięźlikowski, Wiceprezes Zarządu, Comarch

Prelegenci:

 • Weronika Dejneka, Prezes Zarządu, PZU Cash Spółka Akcyjna
 • Jarosław Fuchs, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych, Bank Pekao SA
 • Monika Leżyńska, Dyrektor rozwiązań dla klientów detalicznych w połączonej, AXA i UNIQA
 • Magdalena Macko-Gizińska, Chief Cutomer Officeru, Nationale-Nederlanden
 • Agata Strzelecka, Wiceprezes Zarządu, Alior Bank
 • Małgorzata Smolkowska, Członek Zarządu, PFR Portal PPK
 • Piotr Wojciechowski, CEO & Service Designer, Fuzers

11:10 – 12:10 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

11:10 – 11:20 Granica prawnej odpowiedzialności banków za zachowania klientów w obszarze bezpieczeństwa

 • dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, Partner, DLK Legal

11:20 – 11:30 Bezprzestojowe upgrade’y technologiczne dzięki wykorzystaniu replikacji danych w czasie rzeczywistym

 • Bartłomiej Mitera, Prezes Zarządu, Goldenore

11:30 – 11:40 Prezentacja

 • Karol Kij, Ekspert ds. bezpieczeństwa, Atende SA.

11:40 – 12:10 Debata

 • Bezpieczeństwo danych przy pracy zdalnej
 • Zabezpieczenie dokumentów wymienianych z klientami (hasła pomocnicze: szyfrowanie, Trwały Nośnik, blockchain
 • Bezpieczeństwo danych w aplikacjach/systemach przenoszonych do chmury z wykorzystaniem tych samych narzędzi co dla infrastruktury fizycznego DC – rola centralnego systemu backup i archiwizacji
 • Cyberbezpieczeństwo w dobie „open finance” i „open data”. Sektorowe praktyki w podejściu do zagadnień CyberSecurity/AML
 • Współpraca między instytucjami państwowymi i finansowymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa
 • Wpływ przyspieszonej transformacji wywołanej pandemią na bezpieczeństwo pracowników i klientów

Prelegenci:

 • Radosław Kamiński, Wiceprezes Zarządu, Allianz
 • Robert Kośla, Dyrektor – Departament Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Grzegorz Poznaniak, CISO, Santander Bank
 • Seweryn Kowalczyk, Wiceprezes Zarządu, Alior Bank
 • Piotr Kalbarczyk, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, PKO BP *

12:10 – 12:30 Przerwa

12:30 – 13:15 ERA BEZGOTÓWKOWA, ERA BEZKARTOWA I CO DALEJ? WIZJA PRZYSZŁYCH PŁATNOŚCI

12:30 – 12:40 Płatności w chmurze – aspekty prawne, bezpieczeństwa i ryzyka

 • Jiri Sandanus, CEO, Crede Experto

12:40 – 13:15 Debata

 • Ekosystem płatności cyfrowych i najważniejsze innowacje/Regulacje/Zmiany
 • Transakcje bezgotówkowe – zmiany społeczne. Oczekiwania klientów wobec banków. Najważniejsze wnioski na przyszłość
 • Rozwój systemów płatności mobilnych w Polsce. Nowinki w świecie płatności mobilnych
 • Jakie metody transakcji bezgotówkowych są najbardziej bezpieczne?
 • Płatności odroczone
 • Raty online – czy ten zachodni trend przyjmie się również w Polsce?

Prelegenci:

 • Jiri Sandanus, CEO, Crede Experto
 • Przedstawiciel Visa
 • dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, Partner, DLK Legal
 • Joanna Erdman, Dyrektor Projektów Strategicznych, mBank *

13:15 – 14:15 HYBRYDOWA DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ

 • Zmiany w dystrybucji ubezpieczeń – przyspieszony rozwój kanału direct
 • Tworzenie nowych kanałów sprzedaży. Platformy e-commerce
 • Omnichannel – przenikanie kanałów sprzedaży i komunikacji
 • Jakie kwestie dot. zdalnej dystrybucji produktów ubezpieczeniowych/finansowych wymagają uregulowań prawnych?
 • Klient wierny agentowi. Przyszłość sprzedaży w kanale agencyjnym. Digitalizacja pracy agenta – pakiet narzędzi agenta przyszłości
 • Jak ewoluuje rola agentów? w jaki sposób firmy umożliwiły pośrednikom obsługę klientów na odległość? jakie tempo będzie miała ta ewolucja

Moderator:

 • Przedstawiciel Insly

Prelegenci:

 • Grzegorz Jurczyk, Prezes Zarządu, BNP Paribas Cardif
 • Jolanta Karny, Wiceprezes Zarządu, Aviva
 • Adam Malinowski, Wiceprezes Zarządu, Signal Iduna
 • Anna Włodarczyk-Moczkowska, Prezes Zarządu, Wiener
 • Marat Nevredtinov, Prezes Zarządu, Europa Ubezpieczenia
 • Przedstawiciel Penni
 • Małgorzata Kot, Członek Zarządu, PZU SA *
 • Rajmund Rusiecki, Członek Zarządu, Generali *

14:15 – 15:05 JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ W BANKU

14:15 – 14:25 Prezentacja

 • Wojciech Fronckiewicz, CEO, Kiosk Polis

14:25 – 15:05 Debata

 • Dlaczego banki tak mało sprzedają i zarabiają na sprzedaży ubezpieczeń?
 • Strategia rozwoju sprzedaży ubezpieczeń w bankach
 • Narzędzia do sprzedaży ubezpieczeń – trendy rynkowe
 • Wyzwania i szanse współpracy pomiędzy zakładami ubezpieczeń a bankami

Moderator:

 • Witold Jaworski, Członek Zarządu Ergo Technology & Services Management AG *

Prelegenci:

 • Wojciech Fronckiewicz, CEO, Kiosk Polis
 • Adam Tychmanowicz, Prezes Zarządu, Neptis
 • Tomasz Raczyński, Dyrektor departamentu ubezpieczeń, mBank
 • Przemysław Furlepa, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas *
 • Jan Emeryk Rościszewski, Wiceprezes Zarządu, PKO BP *
 • Przedstawiciel Banku Millennium *

15:05 – 15:50 ZMIANA POSTAWY POLAKÓW WZGĘDEM UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I BUDOWANIA OSZCZĘDNOŚCI – NOWE OTWARCIE

15:05 – 15:20  Oszczędzanie na emeryturę – doświadczenia z Wielkiej Brytanii

 • Oszczędzanie na emeryturę w Wielkiej Brytanii – dane procentowe
 • Automatic Enrolment Programme – „brytyjska wersja PPK”
 • Trendy w zachowaniach siły roboczej w kontekście oszczędzania na emeryturę
 • Rozwój starszego pracownika
 • Wpływ Covid-19 na oszczędności emerytalne w Wielkiej Brytanii
 • Co dalej z emeryturami w Wielkiej Brytanii?

Malcolm Goodwin, Head of Workplace Savings and Retirement, Aviva UK Life and Pensions

15:20 – 15:50 Debata

 • Czy trudne lata ubezpieczeń na życie są za nami (unit linki, produkty oszczędnościowe, zaufanie)?
 • Świat po pandemii – wyzwania i oczekiwania klientów
 • W którym kierunku rozwinie się rynek – ubezpieczenia zdrowotne, ochronne?
 • Czy po 7-u „chudych latach” jest szansa na 7 lat rozwoju?
 • Edukacja finansowa: budowanie świadomość i zaufania do instytucji finansowych Polaków
 • Formy oszczędzania. Jak zbudować atrakcyjną oferta długoterminowego oszczędzania? Analiza dostępnych ofert (OFE, IKE, IKZE, PPK, itd)
 • Podsumowanie i perspektywy Pracowniczych Planów Kapitałowych. Rola pośredników (brokerów i multiagentów) we wdrożeniach PPK
 • OIPE (inaczej zwany PEPP) – nowy ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny
 • Programy oszczędnościowe na świecie – wymiana doświadczeń (Turcja, Irlandia, Wielka Brytania)

Moderator:

 • Robert Zapotoczny, Prezes Zarząd, PFR Portal PPK

Prelegenci:

 • Szymon Ożóg, Prezes Zarządu, Nationale-Nederlande PTE
 • Katarzyna Przewalska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów *
 • Jarosław Bartkiewicz, Prezes Zarządu, Prudential *
 • Krzysztof Bukowski, Prezes Zarządu, Openlife *
 • Konrad Kluska, Członek Zarządu, Compensa *
 • Paweł Bednarek, Wiceprezes Zarządu, Warta *

*Prelegenci w trakcie potwierdzania
** Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia

Czas trwania

I dzień: 9:00-16:00II dzień: 9:00-16:00

Prelegenci

 • Piotr Bartos - Country Manager, Insly
 • Joao Bras Jorge - Prezes Zarządu, Bank Millennium
 • Łukasz Buczko - Financial Services Industry Lead, Google Polska
 • Mirosław Deja - CIO, AXA i UNIQA
 • Weronika Dejneka - Prezes Zarządu, PZU Cash Spółka Akcyjna
 • Piotr Dmuchowski - Head of Global Markets & Treasurer Poland, ESG Champion Markets CEESA, HSBC w Polsce
 • Piotr Filipak - Business Solutions Consultant, Comarch
 • Wojciech Fronckiewicz - CEO, Kiosk Polis
 • Jarosław Fuchs - Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
 • Malcolm Goodwin - Head of Workplace Savings and Retirement, Aviva UK Life and Pensions
 • Wojciech Hann - Wiceprezes Zarządu kierujący pracami zarządu, BOŚ Bank
 • Karol Kij - Ekspert ds. bezpieczeństwa, Atende SA.
 • Andrzej Kopyrski - Przewodniczący Rady Programowej Banking Forum
 • Monika Leżyńska - Dyrektor rozwiązań dla klientów detalicznych w połączonej, AXA i UNIQA
 • Łukasz Libuda - Customer Advisory Manager, SAS Institute
 • Marek Lusztyn - Wiceprezes Zarządu, mBank
 • Magdalena Macko-Gizińska - Chief Customer Officer, Member Board, Nationale-Nederlanden​
 • Jędrzej Marciniak - Wiceprezes Zarządu, Credit Agricole
 • Bartłomiej Mitera - Prezes Zarządu, Goldenore
 • Piotr Mroziński - Lider Sektora Finansowego, Salesforce
 • Marat Nevretdinov - Prezes Zarządu, Europa Ubezpieczenia
 • Artur Olech - Przewodniczący Rady Programowej / CEO, hiPRO
 • Rafał Plutecki - Head of Banking & Insurance, CRIF
 • James Pomeroy - Global Economist, HSBC
 • Andrzej Przewięźlikowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sektora Finansowego, Comarch
 • Sławomir S. Sikora - Prezes Zarządu, Citi Handlowy
 • Leszek Skiba - Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu, Bank Pekao
 • Małgorzata Smołkowska - Członek Zarządu, PFR Portal PPK
 • Agata Strzelecka - Wiceprezes Zarządu, Alior Bank
 • Błażej Szczecki - Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
 • Jacek Szczepański - Wiceprezes Zarządu, Atende
 • Roman Szwed - Prezes Zarządu, Atende
 • Anna Włodarczyk-Moczkowska - Prezes Zarządu, Wiener TU S.A.
 • Piotr Wojciechowski - CEO & Service Designer, Fuzers

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystać ze specjalnie przygotowanej wirtualnej platformy, na której będą mieli dostęp do:
- streamingu z głównej sceny Kongresu
- strefy Partnerów
- zadawania pytań i komentowania tego, co dziać będzie się na scenie
- nawiązywania relacji na prywatnych czatach/videoczatach i pokojach tematycznych
- networkingu polegającym na losowym łączeniu uczestników na 3 minutowe rozmowy

Rejestracja

Cena standardowa
2 295
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • dostęp do wszystkich nagrań z kongresu, dostęp do prezentacji udostępnionych przez prelegentów, efektywny networking podczas wydarzenia za pomocą platformy możlwość nawiązywania relacji biznesowych, prywatnych czatów i videorozmów
Zniżki grupowe:
 • 4.36% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 8.71% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 13.07% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 17.43% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz na swój adres mailowy fakturę pro formę, którą należy opłacić w ciągu 7 dni.
 • Materiały konferencyjne otrzymasz w ciągu tygodnia od zakończenia wydarzenia.
 • W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z użyciem formularza kontaktowego.

 

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MMC Polska
 • Ulica i nr: Stawki 2
 • Kod pocztowy: 00-193
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 9522040486

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

MMC Polska
00-193 Warszawa, Polska
Stawki 2
woj. mazowieckie
Jesteśmy organizatorem najwyższej jakości spotkań biznesowych w Polsce. Nasze kongresy, konferencje i szkolenia gromadzą kadrę menadżerską, przedstawicieli zarządów globalnych firm oraz specjalistów z niemal wszystkich dziedzin. Każde z wydarzeń stan...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!