Forum ABI Expert

O konferencji

Forum ABI Expert to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych oraz nadzór nad przetwarzaniem i zabezpieczaniem danych.
Podczas FORUM zaproszeni eksperci dokonają analizy aktualnych problemów wynikających z procesu wdrożenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych po rozpoczęciu stosowania rodo.

Dlaczego warto wziąć udział?

W programie m.in.:

 • „Zapłata danymi” a darmowe usługi online w kontekście dyrektywy cyfrowej (2019/770);
 • Ochrona danych osobowych w usługach cyfrowych – publicznych oraz prywatnych;
 • Przetwarzanie danych osobowych w HR – dobre praktyki;
 • Przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu (nie)trzeźwości pracownika;
 • Internet rzeczy (IoT) a rodo
Kto powinien wziąć udział?

Dla osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych

Program konferencji

Dzień 1Rejestracja uczestników

15.00 – 16.00

Otwarcie Forum

16.00 – 16.15

Status prawny danych maszynowych

16.15 – 17.00

 • dane maszynowe;
 • własność danych lub licencjonowanie danych;
 • mieszane zbiory danych i ich status prawny

dr Gabriela Bar, radca prawny

„Zapłata danymi” a darmowe usługi online w kontekście dyrektywy cyfrowej (2019/770)

17.00 – 17.45

 • usługa cyfrowa i treść cyfrowa;
 • czy każda usługa online podpada pod dyrektywę cyfrową?
 • konstrukcja umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej „w zamian za” dane osobowe;
 • czy profilowanie lub analityka konsumentów korzystających z darmowej usługi online skutkuje stosowaniem dyrektywy cyfrowej?

mec. Mateusz Franke, radca prawny

Przerwa kawowa

17.45 – 18.00

Marketing a komunikacja obsługowa z klientem – do prowadzenia jakich działań potrzebna jest zgoda klienta

18.00 – 18.45

 • czym jest marketing, kiedy obsługowy kontakt z klientem może być traktowany jako marketing?
 • zgoda – kiedy potrzebna i jak ją pozyskać zgodnie z prawem;
 • komunikacja marketingowa bez zgody

mec. Milena Wilkowska, radca prawny

Ransomware – czy jest się czego bać

18.45 – 19.30

 • czym jest szyfrowanie dla okupu;
 • ransomware w raportach ENISA i NIS 2 oraz w publikacjach NIST
 • studium przypadku – wybrane kazusy;
 • jak się zabezpieczyć?

dr inż. Rafał Prabucki

Kolacja

od 20.30

Dzień 2

Śniadanie

7.30 – 9.00

Ochrona danych osobowych w usługach cyfrowych – publicznych oraz prywatnych

09.00 – 09.45

 • podstawy przetwarzania danych;
 • role podmiotów w procesach przetwarzania;
 • dobre i gorsze praktyki przetwarzania danych osobowych w usługach cyfrowych

mec. Sylwester Szczepaniak, radca prawny

Uwierzytelnianie użytkownika systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego

9.45 – 10.30

 • jakie dane są wykorzystywane w administracji publicznej do uwierzytelniania?
 • różne systemy – różne sposoby uwierzytelniania;
 • granice prywatności

dr Beata Konieczna-Drzewiecka

Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA w praktyce

10.30 – 11.15

 • implementacja procesu DPIA w organizacji, trudności, przeszkody i opór organizacji;
 • istotne elementy procedury;
 • projekty legislacyjne a DPIA;
 • korzyści z przeprowadzenia DPIA

Agnieszka Gębicka, mec. Sławomir Wichrowski, radca prawny

Sygnalista w postępowaniu AML a ochrona danych osobowych

11.15 – 12.00

 • główne cechy ochrony sygnalistów w AML;
 • trudności we wprowadzeniu rzeczywistej ochrony sygnalisty;
 • ochrona sygnalisty w AML a model powszechnej ochrony sygnalisty

dr Krzysztof Wygoda

Przerwa kawowa

12.00 – 12.30

Praca zdalna – wyzwania związane z przetwarzaniem danych osobowych po nowelizacji kodeksu pracy

12.30 – 13.15

 • zakres danych przetwarzanych przez pracodawcę w związku z pracą zdalną;
 • retencja danych;
 • ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych w warunkach pracy zdalnej

dr Dominika Dörre-Kolasa, radca prawny

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu (nie)trzeźwości pracownika

13.15 – 14.00

 • co i w jaki sposób może kontrolować pracodawca?
 • kontrola trzeźwości pracowników pracujących zdalnie;
 • podstawy przetwarzania danych osobowych zebranych w procedurach kontroli stanu trzeźwości;
 • dokumentowanie i  okres retencji danych

dr Arleta Nerka

Przetwarzanie danych osobowych w HR – dobre praktyki

14.00 – 14.45

 • ochrona danych jako element compliance – rozwijanie dobrych praktyk w organizacji;
 • mapowanie i prawidłowe uzupełnienie RCP
  w kontekście prawidłowej realizacji prawa dostępu do danych i uzyskania kopii danych;
 • język prowadzonej dokumentacji: prosty i polski

mec. Michalina Kaczmarczyk-Kurek, radca prawny

Obiad

14.45 – 16.15

Internet rzeczy (IoT) a rodo

16.15 – 17.00

 • pojęcie danych osobowych w kontekście pozyskiwania danych z IoT;
 • podstawy pozyskania i wykorzystania danych
  z IoT;
 • IoT w wypowiedziach EROD
 • zagrożenia – aspekt prywatność, bezpieczeństwo;
 • nowe wymogi i możliwości projektowane w Data Acta

dr Mirosław Gumularz, radca prawny

Dane osobowe w IoT, AI & blockchain z perspektywy zabezpieczeń dostarczanych przez techniki zwiększające prywatność

17.00 – 17.45

 • wyzwania związane z przetwarzaniem danych osobowych w IoT, AI & blockchain;
 • sposoby zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przy użyciu nowoczesnych technologii;
 • ryzyka związane z wpływem rozwoju technologii na przetwarzanie danych osobowych

Mariola Więckowska

Najważniejsze trendy technologiczne 2023 r. i ich wpływ na ochronę danych osobowych

17.45 – 18.30

 • cyfrowa odporność, obserwowalność stosowana;
 • AI TRiSM Skalowalność: przemysłowe platformy chmurowe łączące SaaS, PaaS i IaaS na miarę potrzeb danej branży; narzędzia zwiększające produktywność;
 • ryzyka i szanse dla ochrony danych;
 • jak odnaleźć się w nowych technologiach

Paweł Więckowski

Kolacja

19.00

Dzień 3

Śniadanie

7.30 – 9.00

Dostęp do danych osobowych z monitoringu wizyjnego

09.00 – 09.45

 

 • podstawy prawne monitorowania;
 • przetwarzanie danych osobowych w związku
  z prowadzeniem monitoringu;
 • aspekty realizacji praw osób, których dane dotyczą, przysługujących w związku
  z przetwarzaniem ich danych w monitoringu wizyjnym

Anna Zubrycka

Dane osobowe w projektach finansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027

9.45 – 10.30

 

 • podmioty przetwarzające dane w projektach unijnych;
 • podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych w projektach unijnych;
 • obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych – charakterystyka zmian w nowej perspektywie

mec. Magdalena Czaplińska

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Anna Zubrycka

Absolwentka studiów doktoranckich na kierunku prawo, certyfikowany audytor wewnętrzny norm ISO z zakresu bezpieczeństwa informacji, systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.

mec. Sylwester Szczepaniak

Radca prawny, Koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i Smart City w Biurze Fundacji Unia Metropoli Polskich im. Pawła Adamowicza.

Paweł Więckowski

Ekspert ochrony danych, mgr inż. IT, ukończył MBA, pracuje dla GSK, członek IAPP, CIPP/E.

mec. Sławomir Wichrowski

Prawnik, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, zastępca IOD w ZUS, posiada tytuł radcy prawnego.

Agnieszka Gębicka

Audytor ISO 27001, absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pełni funkcję IOD w ZUS.

dr inż. Rafał Prabucki

Doktor nauk prawnych i inżynier. Członek CYBER SCIENCE i Legalengineering. Asystent w projektach dotyczących wykorzystania nowych technologii w przemyśle: MAS4AI na Uniwersytecie Śląskim i SHOP4CF na Uniwersytecie Opolskim.

dr Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny i wieloletnia ABI; redaktor naczelna „ABI Expert”. Doświadczona trenerka i wykładowczyni,

mec. Magdalena Czaplińska

Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się we wdrożeniach i aktualizacji systemu ochrony danych osobowych, zapewniających podmiotom gospodarczym i jednostkom sektora finansów publicznych stosowanie zabezpieczeń zgodnych z wymogami rodo.

dr Arleta Nerka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych.

dr Mirosław Gumularz

Radca prawny (NewTechLaw.eu), doktor nauk prawych. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem) i ISO/IEC 27701 (zarządzanie prywatnością).

mec. Mateusz Franke

Radca prawny, counsel i szef praktyki e-commerce, ochrony danych osobowych oraz prawa marketingu i reklamy w kancelarii FinTaxLegal (ftl). Doradza przedsiębiorcom z różnych branż (m.in. sieci handlowe,

dr Krzysztof Wygoda

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy wydziału prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, współautor wielu książek, w tym m.in. „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych”,

dr Dominika Dörre-Kolasa

Specjalistka w zakresie prawa pracy i ochrony dóbr osobistych, autorka kilkunastu publikacji na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

dr Beata Konieczna-Drzewiecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych.

Mariola Więckowska

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony IOD, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i wypełniania obowiązków wynikających z rodo.

Tomasz Izydorczyk

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej.

dr Gabriela Bar

Radczyni prawna, partnerka zarządzająca w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna. Entuzjastka nowych technologii i Sztucznej Inteligencji.

mec. Michalina Kaczmarczyk-Kurek

Radczyni prawna, starsza prawniczka w Kancelarii Raczkowski. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie pracy, prawie własności intelektualnej oraz w prawie umów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Król Kazimierz Hotel & SPA

24-120 Kazimiesz Dolny

Puławska 86

woj. lubelskie

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 580
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • dopłata 700zł do pokoju 1-osobowego
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę przy zgłoszeniach do 24.04.2023
2 280
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • dopłata 500zł do pokoju 1-osobowego
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 180
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę przy zgłoszeniach do 24.04.2023
980
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: T. Kościuszki 29
 • Kod pocztowy: 50-011
 • Miejscowość: Wrocław
 • Numer NIP: 8971688084

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o.
50-011 Wrocław, Polska
T. Kościuszki 29
woj. dolnośląskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!