Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych

O konferencji

To jedyna w Polsce konferencja, podczas której w kompleksowy sposób zostaną omówione zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kierowników jsfp z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości, ochrony danych osobowych, kontroli finansowej oraz kwestii związanych z IT.

Dlaczego warto wziąć udział?

W programie m.in.:

Stanowisko Prokuratorii Generalnej RP w sprawie okoliczności zmiany umowy o zamówienie publiczne z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia)

Podpis elektroniczny kwalifikowany, podpis zaufany a podpis osobisty w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne

API – wymagania dla udostępniania danych w jednostkach sektora publicznego

Odpowiedzialność zamawiającego za waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w świetle przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Najczęściej stosowane klauzule waloryzacyjne w praktyce

Odpowiedzialność kadry zarządzającej jsfp za realizację projektu w nowej perspektywie 2021–2027

Zmiany w przepisach o rodzicielstwie

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału zapraszamy:

 • kierowników departamentów zamówień publicznych
 • głównych księgowych, skarbników i kierowników departamentów finansowych
 • kierowników departamentów prawnych
 • kierowników wydziałów kontroli oraz innych wydziałów organizacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
 • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, sekretarzy kierowników i dyrektorów jednostek administracji państwowej
 • zarządy i kadrę zarządzającą spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych

Program konferencji

Dzień 1

14:00 - 16:00 Rejestracja uczestników

16:00-16:15 Otwarcie Forum

16:15-18:30 I BLOK MERYTORYCZNY

Odpowiedzialność zamawiającego za waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w świetle przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Najczęściej stosowane klauzule waloryzacyjne w praktyce

Stanowisko Prokuratorii Generalnej RP w sprawie okoliczności zmiany umowy o zamówienie publiczne z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen - (waloryzacja wynagrodzenia)

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za wydanie pracownikowi polecenia służbowego naruszającego obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zakresie zamówień publicznych

18:30 - 20:00 Czas wolny

20:00 Kolacja

 

Dzień 2

7:30 - 9:00 Śniadanie

9:00-13:15 II BLOK MERYTORYCZNY

Elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany a podpis osobisty w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne

Zapomniany obowiązek, czyli nieco informacji o rejestrze korzyści

(przepisy a rzeczywistość; rejestr jako element systemu antykorupcyjnego; korzyści istnienia rejestru; jawność życia publicznego kontra prawo do prywatności; konsekwencje naruszenia obowiązków)

Oświadczenia majątkowe – niepotrzebna uciążliwość czy słuszny obowiązek

(plusy i minusy obowiązujących rozwiązań; społeczna kontrola; odpowiedzialność osób składających oświadczenia; obowiązki ich odbiorców oraz narzędzia weryfikacji przedłożonych dokumentów; przyszłość i kierunki zmian)

11:15-11:45 Przerwa

Odpowiedzialność kadry zarządzającej jsfp za realizację projektu w nowej perspektywie unijnej 2021–2027

(podstawy negatywnych skutków finansowanych dla jsfp – stwierdzenie nieprawidłowości, korekta finansowa, wymiar korekty; negatywne konsekwencje dla kadry zarządzającej jsfp – odpowiedzialność karna, odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność pracownicza)

Wirtualni asystenci - robotyzacja procesów w jednostkach administracji publicznej

(sposoby usprawniania obiegu dokumentów finansowych przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych)

13:15-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-17:15 III BLOK MERYTORYCZNY

API – wymagania dla udostępniania danych w jednostkach sektora publicznego

(metody automatycznej komunikacji między różnymi systemami informatycznymi)

Strategia cyfryzacji państwa na lata 2022-2024

(kierunki rozwoju informatycznego Polski ze szczególnym uwzględnieniem usług chmurowych)

Prewencja stresu zawodowego oraz mapowanie stresorów w miejscu pracy i życiu osobistym. Sposoby niwelowania poziomu stresu w pracy kadry kierowniczej jsfp

(utajone objawy stresu; rodzaje stresu i różne jego symptomy; identyfikacja źródeł stresu; sposoby niwelowania poziomu stresu długofalowego i krótkich uderzeń stresu; najskuteczniejsze indywidualne metody niwelowania własnego stresu; przełamywanie drogi stresu: „alarm – odporność – wyczerpanie” oraz szybkie uspokojenie)

17:15 - 18:30 Czas wolny

18:30 Kolacja

 

Dzień 3

7:30 - 9:00 Śniadanie

9:00 - 11:15 IV BLOK MERYTORYCZNY

Zmiany w przepisach o rodzicielstwie

(nowy krąg osób uprawnionych do szczególnej ochrony stosunku pracy, obowiązek przywrócenia osób powracających do pracy z urlopów rodzicielskich, nowe rozwiązania dotyczące urlopów rodzicielskich i urlopów ojcowskich)

Dyrektywa dot. równowagi życia zawodowego i prywatnego w polskich przepisach

(dyrektywa dot. równowagi życia zawodowego i prywatnego w polskich przepisach: reforma zawierania umów o pracę na okres próbny i na czas określony oraz reguł ich rozwiązywania, równoległe dodatkowe zatrudnienie w kontekście dopuszczalności realizacji zadań, założenia elastycznej organizacji czasu pracy, dodatkowe dni wolne od pracy oraz urlopy opiekuńcze jako forma uelastyczniania pracy i godzenia obowiązków zawodowych z obowiązkami prywatnymi)

Koncepcje i perspektywy rozwojowe pracy zdalnej

(praca zdalna w ujęciu stałym, okresowym oraz okazjonalnym, a także incydentalnym; praca zdalna jako koncepcja rozwoju życia zawodowego i godzenia z obowiązkami rodzinnymi; aspekt bhp i kosztów organizacji pracy zdalnej jako obciążających pracodawcę nowych obowiązków)

11:15 Zakończenie Forum

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Tomasz Marcinek - Manager z wieloletnim doświadczeniem w planowaniu, zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi. Zawodowo związany z Centralnym Ośrodkiem Informatyki oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Dominik Sybilski - Doktor nauk prawnych, naczelnik Wydziału Regulacji Wykorzystywania i Wymiany Danych w Departamencie Zarządzenia Danymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ekspert i autor publikacji z zakresu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, otwartych danych.

Agnieszka Wilczek - Szefowa Centrum Robotyzacji Procesów MF, od 16 lat związana z branżą IT. Posiadająca doświadczenie w budowie Data Center, projektowaniu i budowie systemów informatycznych, a ostatnio w automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.

Iwona Ziarniak - Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 r. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne (od 1998 r. menedżer/doradca zarządu w zakresie wsparcia sprzedaży u znaczących integratorów IT w Polsce).

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz - Radca prawny, ekspert ds. prowadzenia procesów inwestycyjnych, prawa zamówień publicznych i gospodarki odpadami; szkoleniowiec i autorka publikacji; partner w Square Kancelaria Prawna.

dr Ewaryst Kowalczyk - Prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych w licznych instytucjach. Autor wielu publikacji i opinii prawnych dotyczących m.in. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publiczznych.

Grzegorz Karwatowicz - Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych w projektach unijnych, a także kontroli i nieprawidłowości w projektach, korekt finansowych i procedur zwrotu środków unijnych oraz postępowań odwoławczych w przypadku negatywnej oceny projektu i nieprzyznania dotacji unijnej, procesowo zaangażowany w szereg postępowań kontrolnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Rafał Guzowski - Autor książek dotyczących polityki informacyjnej, mediów społecznościowych i kreowania wizerunku, starszy trener (5EQF) prowadzący warsztaty i szkolenia dotyczące mediów społecznościowych, budowania relacji z mediami i kreowania nowoczesnej polityki informacyjnej w administracji publicznej,

Łukasz Paroń - Redaktor naczelny „Kadr i Płac w Administracji”, wieloletni pracownik służb kadrowo-płacowych, doświadczony trener i szkoleniowiec, autor kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa pracy, a także współautor kilku publikacji książkowych poświęconych tej tematyce.

Marek Choczaj - Doświadczony praktyk w obszarze prawa pracy, szczególnie koncentrujący się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym zagadnień kontaktów z partnerami społecznymi. Uznany szkoleniowiec i trener wielu firm szkoleniowych.

Waldemar Witer - Radca prawny z wieloletnią praktyką w obsłudze sektora publicznego i prywatnego, koordynator ds. compliance, były funkcjonariusz CBA specjalizujący się w sprawach oświadczeń majątkowych, zapobiegania korupcji i konfliktom interesów oraz przestrzegania zasad etyki, ekspert z zakresu postępowań dotyczących zapewniania dostępności.

Krzysztof Puchacz - Prawnik. Wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli RIO w Lublinie). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Scandic Wrocław

50-032 Wrocław

Piłsudskiego 53/57

woj. dolnośląskie

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 580
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • dopłata 700zł do pokoju 1-osobowego
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę przy zgłoszeniach do 15.11.2023
2 280
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • dopłata 700zł do pokoju 1-osobowego
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 180
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę przy zgłoszeniach do 15.11.2023
980
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o.
50-011 Wrocław
T. Kościuszki 29
woj. dolnośląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!