Forum Przetargów Publicznych

O konferencji

Forum Przetargów Publicznych to największa w Polsce konferencja poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Już po raz siedemnasty spotkamy się w gronie najlepszych ekspertów i praktyków, aby przez trzy dni wspólnie omówić problemy występujące w praktyce stosowania prawa zamówień publicznych.

Celem spotkania będzie przedstawienie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi.

Dlaczego warto wziąć udział?

W programie m.in.:

 • Tajemnica przedsiębiorstwa – jak skutecznie zastrzegać kluczowe dla wykonawcy informacje w dokumentach składanych w trakcie postępowania o udzielenie zp
 • Nadzwyczajna zmiana okoliczności wykonania zamówienia na roboty budowlane jako podstawa zmiany umowy zawartej z wykonawcą rb
 • Elektronizacja zamówień publicznych – aktualne, praktyczne problemy zamawiających i wykonawców
 • Termin „istotna zmiana” na gruncie pzp – zakres zastosowania oraz wpływ na przebieg postępowania i realizację umowy
 • Elektroniczne zaświadczenia jako e-dokumenty składane przez wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Specyfika e-dokumentów w praktyce i orzecznictwie
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału zapraszamy wykonujących zamówienia publiczne i zamawiających

Program konferencji

Harmonogram

Dzień 1

Rejestracja uczestników od godz. 14.00

Otwarcie FORUM 16.00

Gość specjalny - Hubert Nowak, Prezes UZP

Tajemnica przedsiębiorstwa – jak skutecznie zastrzegać kluczowe dla wykonawcy informacje w dokumentach składanych w trakcie postępowania o udzielenie zp

r.pr. Jarosław Jerzykowski

Nadzwyczajna zmiana okoliczności wykonania zamówienia na roboty budowlane jako podstawa zmiany umowy zawartej z wykonawcą rb

Ewa Wiktorowska

Elektronizacja zamówień publicznych – aktualne, praktyczne problemy zamawiających i wykonawców

dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski

Kolacja od godz. 20.00

Dzień 2

Śniadanie 7.30 – 9.00

Termin „istotna zmiana” na gruncie pzp – zakres zastosowania oraz wpływ na przebieg postępowania i realizację umowy

mec. Zbigniew Pawlak

Elektroniczne zaświadczenia jako e-dokumenty składane przez wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Specyfika e-dokumentów w praktyce i orzecznictwie

dr Andrzela Gawrońska-Baran

Rażąco niska cena – najczęściej popełniane błędy zamawiających i wykonawców. W jaki sposób nowe przepisy zmieniły dotychczasowa praktykę

mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Przerwa 11.00 – 11.30

Obowiązki stron przed zawarciem umowy o zp – problemy praktyczne w zakresie formalności, jakich należy dopełnić

Piotr Pieprzyca

Sankcyjne przesłanki wykluczenia wykonawców w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – wątpliwości i dylematy a praktyka

mec. Piotr Trębicki

Zamawianie i ofertowanie dostaw i usług informatycznych – specyfika rynku zamówień IT i problemy praktyczne dotyczące planowania i przygotowania postępowań na dostawy sprzętu informatycznego lub wdrożenia systemu informatycznego; najczęściej popełniane błędy wykonawców

Iwona Ziarniak

Zapisy umowne dot. zaliczek jako racjonalne i korzystne rozwiązanie dla zamawiającego

Jerzy Wysocki

Obiad 14.10 – 16.10

Nienależyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę a wykluczenie wykonawcy z późniejszych postępowań – problemy praktyczne

mec. Anna Specht-Schampera

Nieprawdziwe informacje oraz czyny nieuczciwej konkurencji w najnowszej praktyce pzp i orzecznictwie KIO i SO

mec. Grzegorz Mazurek

Prawo autorskie w zp – przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji w praktyce i orzecznictwie

mec. Eliza Grabowska-Szweicer

Kolacja od godz. 19.00

Dzień 3

Śniadanie 7.30 – 9.00

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w praktyce – jak się o nią ubiegać, co powinien zawierać wniosek wykonawcy o waloryzację

mec. Agnieszka Suchecka

Warunki udziału w postępowaniu a wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne – w praktyce i orzecznictwie

dr Ewaryst Kowalczyk

Podpis elektroniczny kwalifikowany, podpis zaufany a podpis osobisty w zp – problemy praktyczne

Magdalena Michałowska

Realizacja inwestycji finansowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – zasady wprowadzone przez BGK a problemy ze stosowaniem pzp przez samorządy, które dostały dofinansowanie

Krzysztof Puchacz

Zakończenie FORUM 11.40

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Elżbieta Sobczuk

Redaktor naczelna miesiecznika ”Przetargi Publiczne”, prawnik, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówien publicznych.

r.pr. Jarosław Jerzykowski

Radca prawny, były dyrektor Departamentu Prawnego UZP, wielokrotny pełnomocnik w postępowaniach przed Zespołami Arbitrów, KIO oraz SO, autor publikacji z zakresu pzp, wykładowca, wspólnik zarządzający w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni sp. p.

Ewa Wiktorowska

Inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, członek OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter.

dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski

Prezes Grupy Doradczej Sienna, w latach 2002–2005 wiceprezes UZP, współautor komentarzy do pzp i autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych i funduszy strukturalnych.

mec. Zbigniew Pawlak

Radca prawny; jeden z najlepszych specjalistów ds. zamówień publicznych; doświadczony szkoleniowiec i wykładowca; doradca w zakresie prowadzenia postępowania, jak i zasad ubiegania się o publiczne kontrakty; przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Członek OSKZP.

dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.

Piotr Pieprzyca

Arbiter w latach 2004–2007, wieloletni praktyk i ekspert ds. zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca i autor licznych artykułów z zakresu pzp, prezes zarządu OSKZP.

mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Radca prawny, były arbiter z listy Prezesa UZP, wykładowca na studiach podyplomowych UW i SGH, były ekspert zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki.

mec. Piotr Trębicki

Radca prawny, od 2010 roku partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Od ponad 15 lat doradza przy projektach prowadzonych w rygorze ustawy Prawo zamówień publicznych.

Iwona Ziarniak

Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Autor, redaktor, szkoleniowiec, wykładowca z zakresu zamówień publicznych. Członek zarządu OSKZP.

Jerzy Wysocki

Doświadczony praktyk, dyrektor wydziału inwestycyjnego, szkoleniowiec i wykładowca, kierownik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, autor wielu publikacji.

mec. Anna Specht-Schampera

Radca prawny; wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się m.in. problematyką zamówień publicznych; autorka wielu artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych. Członek OSKZP.

adw. Grzegorz Mazurek

Adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną, arbiter; posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia postępowań zamówieniowych oraz wszelkich spraw związanych z zamówieniami publicznymi o charakterze sądowym (sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe) oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą. Członek zarządu OSKZP.

mec. Eliza Grabowska-Szweicer

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami.

mec. Agnieszka Suchecka

Radca prawny; wspólnik i Lider Branży Infrastruktura w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A., członek zarządu SIDiR, członek OSKZP, ekspert w Radzie Ekspertów Kolejowych powołanych przez MIB, wykładowca.

dr Ewaryst Kowalczyk

Prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych, autor opinii prawnych dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Magdalena Michałowska

Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE; ekspert ds. elektronizacji zamówień; doradca i wykładowca.

Krzysztof Puchacz

Prawnik, wykładowca z zakresu zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, akredytowany Ekspert ©KFE.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Warszawianka

05-140 Serock

Jachranka 77

woj. mazowieckie

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 580
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • dopłata 700zł do pokoju 1-osobowego
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę przy zgłoszeniach do 18.09.2023
2 280
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • dopłata 700zł do pokoju 1-osobowego
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 180
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę przy zgłoszeniach do 18.09.2023
980
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: T. Kościuszki 29
 • Kod pocztowy: 50-011
 • Miejscowość: Wrocław
 • Numer NIP: 8971688084

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o.
50-011 Wrocław, Polska
T. Kościuszki 29
woj. dolnośląskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!