II Kongres Prawo Konsumenckie

O konferencji

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszło w życie wiele nowych przepisów regulujących obowiązki przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami. Jednocześnie w ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną liczbę interwencji Prezesa UOKiK związanych z ochroną konsumentów. Zmiany w prawie oraz interwencje dotyczą wszystkich branż.

Aby zapewnić zgodność działań z prawem konsumenckim , uczestnicy rynku (w tym przede wszystkim reprezentujący ich prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni) muszą na bieżąco śledzić i prawidłowo interpretować zmieniające się przepisy, aktualne orzecznictwo i wytyczne organów ochrony konsumentów i Komisji Europejskiej.

Podczas II Kongresu Prawo Konsumenckie prelegenci, grono doświadczonych i cenionych ekspertów z renomowanych kancelarii prawnych a także prawnicy in-house, akademicy, przedstawiciele organizacji branżowych, przedstawiciele UOKiK oraz organizacji konsumenckich, podzielą się z uczestnikami praktyczną wiedzą na temat aktualnych zagadnień i trendów prawa konsumenckiego. Podczas Kongresu nie zabraknie również przestrzeni do dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, podczas którego prelegenci odpowiedzą na wiele aktualnych pytań, m.in.:

 • Jakie są plany w zakresie ochrony konsumentów na najbliższe lata
 • Czy wysoka inflacja uzasadnia podwyżki cen
 • Ceny omnibusowe - jak prawidłowo wyznaczyć cenę omnibusową i jak prawidłowo informować o obniżkach
 • Jak prawidłowo oznaczać treści reklamowe
 • Dlaczego dark patterns są tak niebezpieczne
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa – nowe reguły
 • Jak będzie działać nowy mechanizm zbiorowego dochodzenia roszczeń
 • CCD 2 – nowe regulacje w zakresie kredytu konsumenckiego
Kto powinien wziąć udział?

W trakcie Kongresu swoją wiedzę wzbogacą i zaktualizują:

 • Dyrektorzy Działów Prawnych
 • Radcy Prawni
 • Adwokaci
 • Prawnicy Zewnętrzni i Wewnętrzni
 • Prezesi
 • Członkowie Zarządu
 • Dyrektorzy Zarządzający
 • Dyrektorzy Marketingu
 • Rzecznicy konsumentów
 • Wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w tej szeroko rozwijającej się dziedzinie prawa

Program konferencji

I dzień

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:25

Oficjalne powitanie uczestników

09:30

Polityka ochrony konsumentów na najbliższe lata

 • Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • System ochrony konsumentów, rola Prezesa UOKiK
 • Kryteria dobru tematów do interwencji
 • Kryteria doboru środków egzekwowania prawa konsumenckiego (kiedy wystąpienie miękkie, kiedy decyzja zobowiązująca, a kiedy decyzja stwierdzająca praktykę)
 • „Rekompensata publiczna” jako element decyzji zobowiązującej
 • Polityka karania

10:00

Klauzule waloryzacyjne w umowach z konsumentami. Czy wysoka inflacja uzasadnia podwyżki cen?

 • Przemysław Dziąg, Radca Prawny, Polski Związek Firm Deweloperskich

10:45

CCD 2 – nowe regulacje w zakresie kredytu konsumenckiego

 • Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

11:30

Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Kongresu!

11:50

Prezentacja wprowadzająca: Ceny omnibusowe - jak prawidłowo informować o obniżkach? Wytyczne KE, podejście UOKiK, praktyka rynkowa

 • Aleksandra Hyla, Radca Prawny, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

12:20

Panel dyskusyjny: Ceny omnibusowe - jak prawidłowo informować o obniżkach? Wytyczne KE, podejście UOKiK, praktyka rynkowa

 • Moderator: Dorota Karczewska, Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Łukasz Mamiński, Antitrust Compliance Manager, Allegro
 • Michał Strzelecki, Radca prawny, PLAY
 • Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Starszy Partner, Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Jak prawidłowo wyznaczyć cenę omnibusową?
 • Dwie czy trzy ceny na etykiecie?
 • Opisywanie cen, obowiązek czy dobra praktyka?
 • Kiedy promocję można uznać za personalizowaną?
 • Oferty warunkowe, co z ceną omnibusową?
 • Jak informować o obniżkach w reklamie?
 • Uwidacznianie cen omnibusowych – przykłady z rynku

13:20

Panel dyskusyjny Nieautoryzowane transakcje – różne podejście (UOKiK/Banki)

 • Moderator: Dr Bartosz Wyżykowski, Radca Prawny, DLK Legal Korus sp.k.
 • dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska , Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Dr Tadeusz Białek, Wiceprezes, Związek Banków Polskich
 • Jak banki zapewniają bezpieczeństwo płatności elektronicznych?
 • Kiedy transakcja płatnicza jest nieautoryzowana?
 • Kiedy konsument narusza swoje obowiązki w sposób rażąco niedbały? 
 • Jakie ciężary dowodowe spoczywają na dostawcach w świetle błędnej implementacji PSD2?
 • Jak rozumieć obowiązek zwrotu w terminie D+1?

14:20

Lunch

15:20

Środki usunięcia skutków praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowania niedozwolonych postanowień umownych – praktyka orzecznicza Prezesa UOKiK - refleksja

 • Moderator: Martyna Popiołek- Dębska, Radca Prawny, APLAW Artur Piechocki Kancelaria Radcy Prawnego

16:00

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (implementacja rozporządzenia CPC oraz dyrektywy ECN+) – zmiany w postępowaniu w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w postępowaniu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

 • Krzysztof Witek, Adwokat, Counsel, Traple Konarski Podrecki
 • Dotychczasowy standard ochrony – nowe wyzwania i zagrożenia dla praw konsumentów
 • Postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i w sprawie uznania wzorca umowy za niedozwolony – aktualne regulacje
 • Rozporządzenie CPC, a sprawa polska. Nowe regulacje, nowe uprawnienia Prezesa UOKiK
 • Na drodze do niezależności i skuteczności. Dyrektywa ECN+
 • Skuteczność czy prawo do obrony?
 • Wnioski

16:45

Zakończenie I dnia kongresu.

 

II dzień

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

Jak prawidłowo oznaczać treści reklamowe?

 • Anna Gulińska, Radca Prawny, Counsel,, Dentons
 • UOKiK w sieci, czyli działania organu wobec influencer marketingu i opiniotwórczych serwisów internetowych
 • Przejrzystość, czytelność, sposób i miejsce oznaczenia reklamy
 • Czy reklamodawca lub agencja reklamowa może odpowiadać, że nieprawidłowe oznaczenie treści reklamowych?
 • Skutki nieujawniania komercyjnego charakteru reklamy

10:15

Opinie o produkcie, opinie o sprzedającym – jak nie dopuścić do stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych?

 • Witold Chomiczewski, Radca Prawny, Wspólnik, Lubasz i Wspólnicy

11:00

Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Kongresu!

11:20

Transformacja ekologiczna – wzmocnienie pozycji konsumentów

 • Joanna Affre, Adwokat, Wspólnik zarządzający, Affre i Wspólnicy Sp.K.
 • Dlaczego trzeba chronić konsumentów przed greenwashingiem?
 • Czy planowana dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2005/29/WE i 2011/83/UE to nowe narzędzie do walki z pseudoekologicznością?
 • W jakie narzędzia wyposażeni będą konsumenci?
 • Polskie organy państwowe w starciu z pseudoekologicznym marketingiem

12:10

Prezentacja wprowadzająca: Dark patterns - nieuczciwe praktyki rynkowe

 • Aleksandra Mariak, Adwokat, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

12:40

Panel dyskusyjny: Dark patterns - nieuczciwe praktyki rynkowe

 • Moderator: Aleksandra Mariak, Adwokat, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Jeremi Woźniak, Radca Prawny, OLX Poland
 • Dlaczego dark patterns są tak niebezpieczne?
 • Przykłady dark patterns i działania organów ochrony konsumentów i komisji europejskiej w tym obszarze
 • Dostępne i projektowane narzędzia prawne, które mogą być wykorzystywane do zwalczania dark patterns - czy mogą skutecznie chronić konsumentów?
 • Dopuszczalne ramy perswazji w projektowaniu interfejsu stron internetowych i aplikacji
 • Współpraca prawników i UI designerów

13:40

Lunch

14:40

Jak będzie działać nowy mechanizm zbiorowego dochodzenia roszczeń?

 • Michał Herde, Prezes Oddziału, Federacja Konsumentów Oddział w Warszawie

Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylająca dyrektywę 2009/22/WE

 • Jakie organizacje będą upoważnione do występowania z powództwami?
 • Opt-in czy opt-out? Kto będzie beneficjentem postępowania?
 • Jakie obszary rynku obejmie regulacja?
 • Czy nowe przepisy faktycznie zmienią reguły gry?

15:25

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa – nowe reguły

 • Martyna Wurm, Radca prawny, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.

16:10

Zakończenie Kongresu.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

 • Joanna Affre - Adwokat, Wspólnik zarządzający Affre i Wspólnicy Sp.K.
 • Dr Tadeusz Białek - Wiceprezes Związek Banków Polskich
 • Witold Chomiczewski - Radca Prawny, Wspólnik Lubasz i Wspólnicy
 • Tomasz Chróstny - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Przemysław Dziąg - Radca Prawny Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Anna Gulińska - Radca Prawny, Counsel, Dentons
 • Michał Herde - Prezes Oddziału Federacja Konsumentów Oddział w Warszawie
 • Aleksandra Hyla - Radca Prawny WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Dorota Karczewska - Radca Prawny, Partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Łukasz Mamiński - Antitrust Compliance Manager Allegro
 • Aleksandra Mariak - Adwokat WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki - Starszy Partner, Adwokat Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Martyna Popiołek-Dębska - Radca prawny, IOD APLAW Artur Piechocki Kancelaria Radcy Prawnego
 • dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska - Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Michał Strzelecki - Radca prawny PLAY
 • Agnieszka Wachnicka - Prezes Zarządu Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego
 • Krzysztof Witek - Adwokat, Counsel Traple Konarski Podrecki
 • Jeremi Woźniak - Radca Prawny OLX Poland
 • Martyna Wurm - Radca prawny Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.
 • Dr Bartosz Wyżykowski - Radca Prawny DLK Legal Korus sp.k.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
cena za osobę
2 595
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena promocyjna
za zapisy do 21 kwietnia
2 095
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Puls Biznesu Konferencje
 • Ulica i nr: Kijowska 1
 • Kod pocztowy: 03-738
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1130155210

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa, Polska
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!