Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

O konferencji

Kadra zarządzająca, podejmująca decyzje w imieniu spółki, powinna mieć bardzo dobrą orientację w aktualnych przepisach prawnych, finansowych oraz podatkowych. Prezesi oraz członkowie zarządu są osobiście odpowiedzialni za właściwe zarządzanie spółką w tym także za trafność podejmowanych przez nich decyzji.

Szczególnie teraz w warunkach kryzysu gospodarczego jest to ogromnie ważne, gdyż ekonomiczne i prawne skutki podejmowanych decyzji są często nie do przewidzenia.

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie, którego celem jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat odpowiedzialności członków zarządu, ukazanie zagrożeń oraz sposobów ich minimalizowania. Uczestnicy zapoznają się z zakresem odpowiedzialności cywilnej, podatkowej, karnej oraz karno – skarbowej z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji prawnych.

Dwudniowa konferencja dostarczy Państwu rzetelnej wiedzy, która pozwoli zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji. Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy osobami pełniącymi podobne funkcje w przedsiębiorstwach.

Zapraszamy Państwa do grona uczestników konferencji „Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych” w dniach 24-25 maja 2023 r. w Warszawie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas konferencji:

 • Sprawdzimy, jakie są obowiązki i uprawnienia zarządu oraz rady nadzorczej w świetle ostatnich zmian w KSH?
 • Poznamy zasady efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi organami spółki kapitałowej
 • Podpowiemy, jak uniknąć odpowiedzialności spoczywającej na prezesach oraz członkach zarządu w kwestiach zagadnień cywilnoprawnych, karnych, karno-skarbowych oraz administracyjnych
 • Omówimy, jak powinien postępować menedżer na wypadek kontroli, przesłuchania i aresztowania, aby przejść przez kontrolę organów bezpiecznie?
 • Dowiemy się, kiedy spółka staje się niewypłacalna, a kiedy „tylko” zagrożona niewypłacalnością? 
 • Wskażemy, jakie są rodzaje odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o upadłość w terminie? Czy grozi za to również kara pozbawienia wolności?
 • Posłuchamy, jakie są konsekwencje prawne wystąpienia incydentu z zakresu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie oraz odpowiemy na pytanie, czy zarząd ponosi za to odpowiedzialność?
 • Podpowiemy, jaka forma zatrudnienia jest najlepsza dla członków organów spółek kapitałowych oraz dla spółki?
 • Odpowiemy na istotne pytanie, czy warto wykupić ubezpieczenie D&O dedykowane zarządom?
 • Wskażemy na wykroczenia i przestępstwa karno – skarbowe, za które najczęściej odpowiadają członkowie zarządów

Co gwarantujemy?

 • wysoki poziom przekazywanej wiedzy = znakomici eksperci, którzy podzielą się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem
 • program stworzony na podstawie najbardziej aktualnych zmian w prawie
 • wskazówki, które będą odpowiedzią na aktualną sytuację gospodarczą
 • możliwość wymiany doświadczeń i skorzystanie z gotowych rozwiązań
 • atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy
 • przerwy networkingowe
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału zapraszamy m.in.:

 • prezesów zarządu
 • członków zarządu
 • przewodniczących rad nadzorczych
 • członków rad nadzorczych
 • sekretarzy rad nadzorczych
 • prokurentów
 • dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
 • dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
 • dyrektorów działów prawnych
 • radców prawnych, adwokatów
 • dyrektorów Finansowych
 • specjalistów ds. obsługi władz spółki
 • szefów biur obsługi zarządu
 • asystentów zarządów

Program konferencji

I dzień

08:15

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

08:55

Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 • Magdalena Sokulska, project manager, Puls Biznesu

09:00

Funkcja zarządu w świetle Kodeksu spółek handlowych

 • Piotr Kleszczyński, radca prawny, Xella Polska sp. z o.o.
 • podstawowy obowiązek zarządu, czyli prowadzenie spraw spółki. Co to znaczy? Za co odpowiada zarząd?
 • zarząd jako ustawowy powiernik udziałowców – rola ładu korporacyjnego w firmie oraz jego skutki dla obowiązków członków zarządu
 • zastosowanie anglosaskiej zasady business judgment rule w prawie polskim - mechanizm określający odpowiedzialność i ochronę przed odpowiedzialnością zarządu

10:00

Rola nadzoru w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

 • Karol Maciej Szymański, partner zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • obowiązki i uprawnienia rady nadzorczej spółki kapitałowej
 • rola rady nadzorczej spółki dominującej w grupie spółek
 • nowe obowiązki rady nadzorczej
 • nowe uprawnienia rady nadzorczej
 • organizacja prac rady nadzorczej spółki kapitałowej
 • prawo dostępu do dokumentacji i wyjaśnień spółki
 • wsparcie rady nadzorczej przez podmioty zewnętrzne
 • zmiany w zakresie organizacji prac rady nadzorczej

11:00

Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami konferencji! 

11:20

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu

 • Anna Wojciechowska, LL.M., radca prawny, partner, WKB Wierciński Kwieciński Baehr
 • podstawy prawne, rodzaje i przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 • szczegółowe zasady odpowiedzialności cywilnej członków zarządu – wobec spółki, wierzycieli spółki i osób trzecich
 • przesłanki wyłączające odpowiedzialność
 • zagadnienie należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności członków zarządu
 • powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (actio pro socio)
 • praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania odpowiedzialności cywilnej członków zarządu

12:20

Odpowiedzialność karna członków zarządu

 • Michał Babicz, adwokat, wspólnik, szef działu postępowań spornych, Filipiak Babicz Legal
 • znaczenie świadomości prawno – karnej członków zarządu dla efektywnego prowadzenia biznesu
 • podstawa prawna odpowiedzialności karnej członków zarządu - typowe przestępstwa i wykroczenia menedżerskie w prawie karnym, KSH, ustawie o rachunkowości
 • środki zapobiegawcze stosowane przez sądy i organy ścigania w sprawach gospodarczych
 • orzekanie kar i środków karnych wobec sprawców przestępstw gospodarczych
 • formy minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej – uwagi praktyczne

13:20

Lunch

14:00

Odpowiedzialność administracyjno – karna członków organów spółek kapitałowych

 • Łukasz Chmielniak, adwokat, partner, Chmielniak Adwokaci
 • charakterystyka odpowiedzialności administracyjno – karnej
 • przesłanki odpowiedzialności administracyjno – karnej
 • obrona przed odpowiedzialnością administracyjno – karną
 • orzecznictwo w sprawach administracyjno – karnych – specyfika oraz praktyka orzecznicza

15:00

PANEL DYSKUSYJNY - Odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych

 • Moderator: Piotr Rybicki, biegły rewident, zawodowy członek rad nadzorczych, ekspert portalu, NadzorKorporacyjny.pl
 • Katarzyna Szwarc, wiceprzewodnicząca rady nadzorczej, CD PROJEKT S.A.
 • Marcin Jadczyk, prezes zarządu, SOR-DREW S.A.
 • odpowiedzialność karna, cywilna, skarbowa i... o czym musi jeszcze pamiętać członek zarządu i rady nadzorczej?
 • w jaki sposób dbam o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich?
 • dywersyfikacja ryzyka w praktyce
 • odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej - różnice i podobieństwa

16:00

Zakończenie 1 dnia konferencji.

 

II dzień

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

08:55

Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 • Magdalena Sokulska, project manager, Puls Biznesu

09:00

Postępowanie menedżera na wypadek kontroli, przesłuchania i aresztowania - czyli jak sobie z tym poradzić?

 • Robert Gniezdzia, radca prawny, RGN Legal
 • kontrola w przedsiębiorstwie – co zrobić, aby czuć się bezpiecznie?
 • przesłuchanie menedżera w roli świadka – jak odpowiadać, aby nie zaszkodzić sobie ani firmie?
 • menedżer z zarzutami – proces stawiania zarzutów i obrony
 • prezes w areszcie – czy osobowość lidera na coś się przyda?

10:00

Kiedy zarząd MUSI złożyć wniosek o upadłość i co się stanie, jak tego nie zrobi?

 • dr Patryk Filipiak, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, starszy partner, Filipiak Babicz Legal
 • kiedy spółka staje się niewypłacalna, a kiedy „tylko” zagrożona niewypłacalnością?
 • czym różni się przesłanka płynnościowa od zadłużeniowej?
 • jakie znaczenie ma wartość majątku przy ocenie niewypłacalności?
 • jak konkretnie zarząd powinien się zabezpieczyć na wypadek przyszłych roszczeń wierzycieli?
 • jakie są rodzaje odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o upadłość w terminie? Czy grozi za to również kara pozbawienia wolności?
 • czy złożenie wniosku o wszczęcie restrukturyzacji wystarczy, aby uniknąć odpowiedzialności?
 • czy w razie niewypłacalności należy złożyć jednocześnie wniosek o upadłość i wniosek restrukturyzacyjny?

11:00

Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami konferencji! 

11:20

Ochrona przedsiębiorcy i osób nim zarządzających przed cyberzagrożeniami

 • Artur Piechocki, radca prawny APLAW, prezes Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT
 • przykłady incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa zagrażających przedsiębiorstwu
 • reakcja na incydent z zakresu cyberbezpieczeństwa wewnątrz firmy i w relacjach zewnętrznych, np. banki, PR
 • kontakt i współpraca z organami ścigania podczas incydentu
 • konsekwencje prawne wystąpienia incydentu w przedsiębiorstwie. Odpowiedzialność zarządu

12:20

Zasady zatrudniania i wynagradzania członków organów spółek kapitałowych

 • Monika Kolasińska, radca prawny, dział prawa pracy, Sadkowski i Wspólnicy
 • zasady zatrudniania
 • przygotowanie i przeprowadzenie konkursu
 • charakter prawny aktu powołania
 • umowa o pracę
 • umowy cywilnoprawne
 • zasady wynagradzania
 • zasada swobody w kształtowaniu wynagrodzenia
 • wyjątki od zasady swobody w kształtowaniu wynagrodzenia
 • odpowiedzialność karna w sprawach z zakresu prawa pracy

13:20

Lunch

14:00

Ubezpieczenia D&O

 • Jan Linke, radca prawny, partner, prezes zarządu, Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki
 • charakter ubezpieczenia OC członków organów spółki kapitałowej
 • ubezpieczenie OC a zasada dobrej praktyki spółek
 • zakres informacji udostępnianych towarzystwu ubezpieczeniowemu wraz z wnioskiem o polisy D&O
 • zdarzenia objęte ochroną w ubezpieczeniu OC
 • problematyka czasowego działania polisy
 • koszty ubezpieczenia D&O

14:45

Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu spółek kapitałowych - case study

 • Michał Zdyb, partner zarządzający, doradca podatkowy, Kancelaria doradztwa podatkowego TAXWISE
 • członek zarządu – osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi innego podmiotu
 • przesłanki odpowiedzialności karnej skarbowej
 • okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną skarbową
 • zaniechanie karalności: czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, korekta deklaracji

15:45

Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej

 • Michał Zdyb, partner zarządzający, doradca podatkowy, Kancelaria doradztwa podatkowego TAXWISE
 • rodzaje zobowiązań objętych dyspozycją przepisów Ordynacji podatkowej
 • rzesłanki powstania odpowiedzialności członka zarządu
 • odpowiedzialność na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a odpowiedzialność wynikająca z innych przepisów

16:45

Zakończenie konferencji.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

 •  
 • Michał Babicz - adwokat, wspólnik, szef działu postępowań spornych Filipiak Babicz Legal
 • Łukasz Chmielniak - adwokat, partner Chmielniak Adwokaci
 • dr Patryk Filipiak - adwokat, doradca restrukturyzacyjny, starszy partner Filipiak Babicz Legal
 • Robert Gniezdzia - radca prawny RGN Legal
 • Marcin Jadczyk - prezes zarządu SOR-DREW S.A.
 • Piotr Kleszczyński - radca prawny Xella Polska sp. z o.o.
 • Monika Kolasińska - radca prawny, dział prawa pracy Sadkowski i Wspólnicy
 • Jan Linke - radca prawny, partner, prezes zarządu Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki
 • Artur Piechocki - radca prawny APLAW prezes Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT
 • Piotr Rybicki - biegły rewident, zawodowy członek rad nadzorczych, ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl
 • Katarzyna Szwarc - wiceprzewodnicząca rady nadzorczej CD PROJEKT S.A.
 • Karol Maciej Szymański - partner zarządzający RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Anna Wojciechowska - LL.M., radca prawny, partner WKB Wierciński Kwieciński Baehr
 • Michał Zdyb - partner zarządzający, doradca podatkowy Kancelaria doradztwa podatkowego TAXWISE
 •  

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Polonia Palace Hotel

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
cena za osobę
2 695
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena promocyjna
za zapisy do 14 kwietnia
2 195
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!