Podatki, Rachunkowość, Kadry i płace

O konferencji

3 DNIOWA KONFERENCJA STANCJONARNA Z AKADEMIĄ LTCA

PONAD 20 GODZIN WYKŁADÓW

6 DOŚWIADCZONYCH PRELEGENTÓW


Jak zawsze możecie spodziewać się grona wybitnych ekspertów i merytoryki na najwyższym poziomie!
Każdy dzień konferencji będzie poświęcony innemu obszarowi:

1 dzień  REWOLUCYJNE ZMIANY W PODATKACH 2022/2023
2 dzień  RACHUNKOWOŚĆ W 2022 R. SPRAWOZDANIE 2022
3 dzień  WYZWANIA KADROWO-PŁACOWE CZYLI JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ

Kto powinien wziąć udział?

biura rachunkowe, biura księgowe, przedsiębiorcy, dyrektorzy finansowi

Program konferencji

DZIEŃ 1

10:00 – 11:30

I. Zmiany dotyczące podatku PIT z uwzględnieniem modyfikacji na 2023 r. – Marcin Zarzycki

 1. Składki zdrowotne w 2022 r. i 2023 r.
 2. Obniżka PIT z 17 % na 12 %
 3. Ulga dla klasy średniej i jej likwidacja – obliczenie hipotetycznego podatku
 4. Możliwość odliczania składek zdrowotnych
 5. Zmiany w zakresie PIT – 2 od 2023 r.
 6. Możliwość odliczania składek zdrowotnych od podatku.
 7. Usunięcie zasad wynikających z Rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r. – problemy praktyczne na 2023 r.
 8. Ponowny wybór formy opodatkowania
 9. Oskładkowanie komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych.
 10. Składka zdrowotna dla prokurentów.
 11. Modyfikacja zasad rozliczeń dla samotnych rodziców oraz zasad rozliczeń z dziećmi.
 12. Likwidacja ulgi „Pałacyk+”.
 13. Ryczałt za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych.
 14. Nowe zasady amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – 2023 r.
 15. Opodatkowanie najmu prywatnego tylko na ryczałcie – 2023 r.

11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa

11:45 – 13:15

 II. Zmiany dotyczące podatku CIT z uwzględnieniem modyfikacji na 2023 r. – Grzegorz Niebudek

 1. Podatek od nadzwyczajnych zysków
 2. Podatek „minimalny” CIT – zawieszenie oraz modyfikacja przepisów
 3. Usunięcie art. 15e
 4. Cienka kapitalizacja (art. 15c), z uwzględnieniem planowanych zmian 2023 r.
 5. Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie
 6. Zmiany w podatku u źródła
 7. Podatek od przerzuconych dochodów
 8. CIT Estoński

13:15 – 13:45 – Przerwa lunchowa

13:45 – 15:15

III. Zmiany w cenach transferowych, ulgi w CIT w 2022 r. oraz pozostałe zmiany – Anna Kubicz

 1. Zmiany w cenach transferowych
 2. Pakiet ulg podatkowych w CIT- z czego warto skorzystać?
 3. Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm
 4. Przesyłanie ksiąg w formie elektroniczne

15:15 – 15:30 – Przerwa kawowa

15:30 – 17:00

IV. Zmiany dotyczące podatku VAT z uwzględnieniem modyfikacji na 2023 r. – Daniel Więckowski

 1. Grupy VAT
 2. KKS przy JPK
 3. Krajowy System e-Faktur
 4. Pakiet SLIM VAT

DZIEŃ 2

09:00 – 10:45

I. Przygotowanie do sprawozdania za 2022

 1. Regulacje prawne i ich zmiany
 2. Terminy przygotowywania sprawozdania
 3. Podsumowanie uproszczeń sprawozdawczych
 4. Ocena zdolności kontynuowania działalności w świetle kryzysu – KSR 14 “Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności” oraz rekomendacje KSR
 5. Ujawnienia w informacji dodatkowej
 6. Sprawozdanie finansowe a sprawozdanie z działalności

10:45 – 11:00 przerwa kawowa

11:00 – 13:00

II. Wybrane zagadnienia związane z wyceną i prezentacją w sprawozdaniu finansowym

 1. Środki trwałe i wartości niematerialne
 2. Nieruchomości zaliczone do inwestycji
 3. Zapasy
 4. Należności i zobowiązania
 5. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
 6. Utrata wartości i odpisy aktualizacyjne

13:00  – 13:30 przerwa lunchowa

13:30 – 15:00

III. KSR 15 Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów. Projekty zmian na 2023 r.

 1. Zasady ujmowania przychodów w świetle nowego KSR
 2. Warunki ujęcia przychodu
 3. Sprzedaż na szczególnych warunkach
 4. Zmniejszenia przychodów ze sprzedaży
 5. Ujawnienia i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
 6. Prace KSR stan na listopad 2022

DZIEŃ 3

10:00 – 11:45 

Część I – Administrowanie zatrudnieniem po zmianach

 1. Kontrola trzeźwości – zasady
 2. Umowy o pracę – po zmianach
 3. Zasady zawierania umów o pracę na okres próbny
  • Rozwiązywanie umów o pracę na czas określony
  • Szczególna ochrona stosunku pracy – zmiany dotychczasowej ochrony i rozszerzenie o nową grupę uprawnionych
 4. Dokumentacja pracownicza – nowy zakres treści umowy o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia

11:45 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 14:00

 1. Praca zdalna a telepraca
 2. Czas pracy po zmianach
  • Pracownik rodzic – ograniczenia w zatrudnianiu
  • Elastyczna organizacja pracy- dla kogo i na jakich zasadach
  • Nowy wymiar przerw w pracy
  • Szkolenia a czas pracy
 3. Nieobecności pracownicze po zmianach
  • Nowe rodzaje nieobecności
  • Nowy wymiar i zasady udzielania urlopu rodzicielskiego

14:00  – 14:30 przerwa lunchowa

Część II –  Rozliczanie wynagrodzeń, świadczeń z umów cywilnoprawnych, przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz świadczeń z tytułu macierzyństwa po zmianach

14:30 – 15:30

 1. Zmiany w zasadach rozliczania zasiłku macierzyńskiego
  • Zasady w przypadku osób, które rozpoczą pobieranie zasiłków po zmianie przepisów
  • Zasady w przypadku osób, które pobierają zasiłki w dniu wejścia w życie nowych przepisów

15:30  – 15:45 przerwa kawowa

15:45 – 17:00

 1. Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od 2023 roku
  • Koszty uzyskania przychodu
  • Zaniechanie poboru zaliczki
  • Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek nowe zasady
  • Pobieranie zaliczki na podatek od świadczeń niepieniężnych
  • Rozliczanie świadczeń po ustaniu stosunku prawnego

Czas trwania

10.00-17.00

Prelegenci

0
Marcin Zarzycki
Adwokat, Doradca podatkowy
LTCA
Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych.
Marcin Zarzycki
Adwokat, Doradca podatkowy
LTCA
Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych.
Anna Kubicz
Doradca podatkowy
LTCA
Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej.
Grzegorz Niebudek
Adwokat, Doradca podatkowy
LTCA
Grzegorz jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczony ekspert z zakresu prawa podatkowego, laureat prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna w kategorii spory podatkowe, jak również w kategorii VAT i PIT. Grzegorz realizował wiele projektów doradczych, obejmujących planowanie podatkowe, zarządzenie ryzykiem prawnym i podatkowym, procesy restrukturyzacyjne oraz audyty podatkowe. Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz reprezentuje Klientów w skomplikowanych postępowaniach karnoskarbowych. Wykładowca na ponad 800 szkoleniach z zakresu prawa i podatków, restrukturyzacji oraz procedury podatkowej. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej.
Daniel Więckowski
Doradca podatkowy
LTCA
Ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim oraz jest w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2011 roku wykonuje zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzał firmom z branży nieruchomościowej, automotive, transportowej, FCMG oraz IT. Reprezentował klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Daniel jest również ekspertem z obszaru planowania i restrukturyzacji podatkowej – z powodzeniem wdrożył dziesiątki projektów restrukturyzacyjnych. Doświadczony wykładowca, przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i restrukturyzacji. Autor wielu publikacji na temat opodatkowania działalności firm w Polsce.
Katarzyna Trzpioła
dr Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów i Rachunkowości, Pracownia Rachunkowości i Rewizji Księgowej Uniwersytetu Warszawskiego
dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości. Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej oraz książek m.in. „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”, „Znowelizowana ustawa o rachunkowości – tekst jednolity z praktycznym komentarzem”, „Komentarz do nowelizacji ustawy o rachunkowości”, (Wydawnictwo Wiedza i praktyka). Doświadczony wykładowca z dziedziny rachunkowości dla praktyków, na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych oraz szkoleniach otwartych i zamkniętych. Dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej wg UoR i MSSF oraz podatków w rachunkowości.
Agnieszka Łapińska
Doradca i trener z dziedziny kadr i płac
Praktyk. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 4000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 3000 osób.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor Plaza

02-017 Warszawa

al. Jerozolimskie 123A, 26 piętro

woj. mazowieckie

Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor Plaza

02-017 Warszawa

al. Jerozolimskie 123A, 26 piętro

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena za osobę
1 614
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 699 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Akademia LTCA
00-080 Warszawa
Miodowa 1
woj. mazowieckie
Akademia LTCA to platforma szkoleń stacjonarnych, szkoleń online i webinariów w zakresie prawa, podatków, rachunkowości, kadr, płac i finansów. Od wielu lat dostarczamy Państwu praktyczną wiedzę, oferując szkolenia w różnej formie. Głównym założeniem...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Akademia LTCA
 • Ulica i nr: Miodowa 1
 • Kod pocztowy: 00-080
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5272719363

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!