Prawne aspekty funkcjonowania systemów przesyłowych i dystrybucyjnych

O konferencji

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji konferencji, której przedmiotem są prawne aspekty budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych: elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych.

Mając na uwadze bardzo pozytywne reakcje uczestników poprzedniej edycji, zapraszamy nie tylko na prelekcje merytoryczne, ale także do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym oraz do rozmowy z ekspertami przy stolikach tematycznych.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, jak usprawnić proces pozyskiwania praw do nieruchomości na potrzeby przyłączeń do sieci, co jest istotne w praktyce każdego operatora.

Jak zwykle przeanalizujemy najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych istotne dla codziennej praktyki przedsiębiorców przesyłowych, oprócz tego jednak spojrzymy w przyszłość i wyzwania, które stoją przed sektorem dystrybucyjnym i przesyłowym, także w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii i wpływu na przyłączanie ich do sieci. Zajmiemy się również problemem standaryzacji czynności w wydziałach zajmujących się roszczeniami właścicieli nieruchomości obciążonych urządzeniami przesyłowymi, także w aspekcie współpracy z pełnomocnikami spółek.
Dlaczego warto wziąć udział?

Co gwarantujemy?

 • różnorodne formuły: interesujące prelekcje, case studies, panel dyskusyjny, stoły eksperckie
 • wiedzę na najwyższym poziomie
 • praktyczne ujęcie zagadnień, analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • prelekcje znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków, którzy na co dzień prowadzą negocjacje i reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych
 • atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy pracowników i pełnomocników przedsiębiorców przesyłowych, jesteśmy przekonani, że przekazane informacje pozwolą wzbogacić wiedzę, zaś możliwość rozmowy z ekspertami ułatwi rozwiązanie trudnych problemów w codziennej praktyce.

Kto powinien wziąć udział w wydarzeniu?

 • Przedsiębiorstwa Energetyczne
 • Przedsiębiorstwa Gazownicze
 • Przedsiębiorstwa Ciepłownicze
 • Przedsiębiorstwa Wodociągowe
 • Przedsiębiorstwa Kanalizacyjne
 • Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne
 • Właściciele Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Administracja Publiczna
 • Kancelarie Prawne
 • Rzeczoznawcy Majątkowi
 • wszyscy zainteresowanych tematyką służebności przesyłu

Program konferencji

08:55

Oficjalne przywitanie, rozpoczęcie konferencji

 • Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu

09:00

PANEL DYSKUSYJNY - Jak sprawnie pozyskiwać prawa do nieruchomości na potrzeby przyłączeń do sieci

09:45

Opodatkowanie infrastruktury przesyłowej podatkiem od nieruchomości

 • dr Adam Kałążny, Radca Prawny, Partner Associate, kieruje Zespołem ds. Podatku od nieruchomości, Deloitte
 • Czy urządzenia przesyłowe podlegają podatkowi od nieruchomości? Wątpliwości po wyroku NSA z 22 lipca 2020 r. (II FSK 1064/20)
 • Grunty pod liniami przesyłowymi – jaki podatek zapłacić i według jakiej stawki?
 • Czy budynek jest zawsze budynkiem – jak opodatkować stacje redukcyjno-pomiarowe i główne punkty zasilania

10:45

Udostępnianie infrastruktury elektroenergetycznej przedsiębiorcom telekomunikacyjnym - konstruktywna współpraca sektorów

 • Marek Prętki, Manging Associate, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr
 • Podstawowe regulacje prawne i znaczenie Decyzji Prezesa UKE z lutego 2021 r. stosowanych od maja / czerwca 2021 r.
 • Zawieranie nowych umów ramowych i umów szczegółowych
 • Dostosowanie „starych” umów dostępowych do Warunków Dostępu z Decyzji
 • Decyzja i umowy ramowe a inne regulacje prawne oraz prawa osób trzecich
 • Znaczenie standardów technicznych współpracy

11:30

Nowelizacja specustawy przesyłowej – praktyczne wykorzystanie w prowadzonych postępowaniach

 • Bogumił Walec, Radca Prawny, Kierownik działu prawnego, Eltel Networks Energetyka S.A.
 • Najistotniejsze zmiany w specustawie przesyłowej wywołane nowelizacją z dnia 20 kwietnia 2021 r.
 • Problematyka przepisów przejściowych i wpływu nowelizacji na realizowane obecnie strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych oraz postępowania administracyjne będące w toku, w chwili wejścia w życie nowelizacji
 • Przebudowa obiektów liniowych, kolizyjnych, będących własnością spółek dystrybucyjnych w świetle nowelizacji z dnia 20 kwietnia 2021 r.
 • Uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnej dla terenów szczególnych – gruntów stanowiących pas drogowy drogi publicznej i gruntów objętych obszarem kolejowym, stanowiących własność Skarbu, gruntów pokrytych wodami, gruntów będących w zarządzie PGL Lasy Państwowe

12:30

Stoły Eksperckie - zapraszamy do dyskusji tematycznych

Formuła stołów eksperckich to udział w dyskusjach z ekspertem - każdy z Państwa może wybrać jeden ze stołów dyskusyjnych i wziąć udział w dyskusji na dany temat. Dzięki tej formule mogą Państwo wymienić opinie z pozostałymi uczestnikami, ale również zadawać pytania ekspertowi.

 

STOLIK nr 1

Opodatkowanie urządzeń przesyłowych i zajętych przez nie gruntów podatkiem od nieruchomości

Eksperci z kancelarii Deloitte, w tym dr Adam Kałążny

 

STOLIK nr 2

Praktyczne wykorzystanie przepisów znowelizowanej specustawy przesyłowej w prowadzonych inwestycjach

Eksperci Eltel Networks Energetyka S.A.: Bogumił Walec i Daniel Janik

 

STOLIK nr 3

Kontrola operatów szacunkowych przez przedsiębiorców przesyłowych. Współpraca pracowników przedsiębiorców z pełnomocnikami procesowymi

Eksperci kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni: Piotr Zamroch i Iwo Fisz

 

STOLIK nr 4

Konflikty pod kontrolą. Jak skutecznie zmniejszać opór społeczny przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych?

Jacek Miciński, Właściciel i Dyrektor Zarządzający, Forward PR

13:15

Zamknięte systemy dystrybucyjne (ZSD) w układzie z własną produkcją energii

 • Jan Sakławski, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy
 • Warunki uzyskania statusu ZSD
 • Ułatwienia regulacyjne wprowadzone dla ZSD
 • Funkcjonowanie zamkniętego systemu dystrybucyjnego z instalacją PV
 • Umowy cPPA w ramach ZSD
 • Potencjalne problemy OSD

14:15

Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych – aspekty prawne

 • dr Karol Zygo, Prawnik, Dyrektor Departamentu Strategii, PGE Dystrybucja S.A.
 • Magazyny energii w OSD – możliwości wykorzystania oraz ograniczenia prawne
 • Wykorzystanie danych pomiarowych z liczników AMI do inteligentnego zarządzania siecią
 • Prosument jako aktywny uczestnik zarządzania siecią OSD
 • Rozwój elektromobilności jako szansa dla OSD na pozyskanie usług elastyczności

15:00

Kontrola operatów szacunkowych przez przedsiębiorców przesyłowych. Współpraca pracowników przedsiębiorców z pełnomocnikami procesowymi

 • Piotr Zamroch, Radca Prawny, Partner, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni
 • Zarzuty do operatu szacunkowego, a polemika z biegłym sądowym rzeczoznawcą majątkowym
 • Szczególne kryteria oceny dowodu z opinii biegłego sądowego
 • Rola standaryzacji i wytycznych dla pracowników Spółek ułatwiających identyfikację błędów
 • Korzyści płynące z przekazania biegłym informacji i dokumentów przed sporządzeniem opinii
 • Obszary, w których najczęściej pojawiają się błędy w operatach szacunkowych sporządzanych przez biegłych sądowych

15:45

Technologie bezwykopowe w sieciach wodociągowych. Aspekty prawne i księgowe

 • Szymon Mozol , Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. o.o.

16:30 - Zakończenie konferencji

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

 • Iwo Fisz, Radca Prawny Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni
 • Daniel Janik, Radca Prawny Eltel Networks Energetyka S.A.
 • dr Adam Kałążny, Radca Prawny, Partner Associate, kieruje Zespołem ds. Podatku od nieruchomości Deloitte
 • Szymon Mozol, Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. o.o.
 • Marek Prętki, Manging Associate Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr
 • Jan Sakławski, Radca Prawny, Partner Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy
 • Bogumił Walec, Radca Prawny, Kierownik działu prawnego Eltel Networks Energetyka S.A.
 • Piotr Zamroch, Radca Prawny, Partner Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni
 • dr Karol Zygo, Prawnik, Dyrektor Departamentu Strategii PGE Dystrybucja S.A.
 • Jacek Miciński, Właściciel i Dyrektor Zarządzający Forward PR

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
cena za osobę
1 595
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
za zapis do 3 września
1 095
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Puls Biznesu Konferencje
 • Ulica i nr: Kijowska 1
 • Kod pocztowy: 03-738
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1130155210

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa, Polska
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!