Spory sądowe - unikanie, przygotowanie, prowadzenie

O konferencji

Czy można przygotować się do prowadzenia sporu sądowego? A jeśli tak, to kiedy zacząć to robić? Podczas spotkania doświadczeni prawnicy – praktycy podzielą się swoją wiedzą w tym zakresie pokazując jak już od etapu negocjowania umowy poprzez każdy z etapów jej wykonywania zarządzać ryzykiem ewentualnego przyszłego sporu sądowego powstałego na kanwie umowy i jak dobrze przygotować się do postępowania sądowego, gdy staje się to nieuniknione. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie case study, a zagadnienia zostaną przedstawione na realnych przykładach.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się, jak uniknąć niebezpiecznych zaniedbań z etapu negocjowania i wykonywania umowy, które przekładają się na szanse powodzenia w ewentualnym sporze sądowym. Porozmawiamy o tym, jakie korzyści daje zaangażowanie prawnika zewnętrznego na etapie przedprocesowym, a także na każdym etapie sporu. Poznasz też zasady współpracy z prawnikiem zewnętrznym i zarządzania ryzykiem prawnym.

Podczas szkolenia prelegenci odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

 • ­Dlaczego już na etapie negocjowania umowy warto myśleć o wyzwaniach dotyczących jej wykonania, a także potencjalnych sporach?
 • ­Na które postanowienia umowne należy zwrócić szczególną uwagę?
 • ­Jakie materiały gromadzić i archiwizować pod kątem możliwych sporów oraz jak robić to efektywnie?
 • ­W jaki sposób prowadzić korespondencję i rozmowy na etapie wykonywania umowy, aby ułatwić sobie w przyszłości pozycję dowodową?
 • ­Jak zachować się w sytuacji pojawienia się zagadnień problematycznych w trakcie wykonywania umowy?
 • ­Jaką strategię przyjąć w przypadku sporu sądowego?
 • ­Kogo wskazać jako świadka i czy można przygotować go do złożenia zeznań?
 • ­Jak gromadzić materiał dowodowy do przedłożenia w sądzie?
 • ­Dlaczego warto korzystać z pomocy prawnika zewnętrznego?

Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności przedsiębiorców, prawników wewnętrznych, dyrektorów działów prawnych, osoby odpowiedzialne za negocjowanie, zawieranie i nadzorowanie wykonywania umów.

Program konferencji

09:00

Powitanie, rozpoczęcie szkolenia

 • Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu

09:05

Zarządzanie ryzykami na etapie negocjowania umów

 • Patrycja Wysocka, Adwokat. Senior Associate, Kubas Kos Gałkowski
 • dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb, Ekspert z zakresu sądownictwa polubownego, Kubas Kos Gałkowski
 • Dlaczego o ewentualnych problemach i postępowaniach sądowych warto myśleć już na etapie negocjowania umowy?
 • Czy warto już wtedy angażować prawnika zewnętrznego?
 • Na które postanowienia umowne należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Czy i jakie materiały z etapu negocjacji gromadzić i archiwizować pod kątem możliwych sporów?
 • Q&A 

10:45

Przerwa

11:00

Niezakłócone wykonywanie umów a potencjalne spory

 • Patrycja Wysocka, Adwokat. Senior Associate, Kubas Kos Gałkowski
 • dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb, Ekspert z zakresu sądownictwa polubownego, Kubas Kos Gałkowski
 • Jak prowadzić korespondencję i rozmowy na etapie wykonywania umowy, aby ułatwić sobie w przyszłości pozycję dowodową?
 • Litera, duch i praktyka umowy
 • Q&A

12:00

Przerwa

12:30

Wyzwania związane z wykonywaniem umów – powstanie sporu

 • Patrycja Wysocka, Adwokat. Senior Associate, Kubas Kos Gałkowski
 • dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb, Ekspert z zakresu sądownictwa polubownego, Kubas Kos Gałkowski
 • Kto powinien prowadzić korespondencję w razie zaistnienia sporu?
 • Jeśli angażować prawników, to na jakim etapie, w jakim zakresie i w jaki sposób?
 • Co w sytuacji, gdy chcemy: zwrócić się do kontrahenta o zmiany w umowie; zwrócić kontrahentowi uwagę na niewłaściwe wykonywanie umowy; naliczyć kary umowne; wypowiedzieć umowę lub od niej odstąpić
 • Zabezpieczenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa
 • Zabezpieczenie dowodów przed wytoczeniem powództwa
 • Q&A

14:00

Przerwa

14:15

Spór sądowy

 • Patrycja Wysocka, Adwokat. Senior Associate, Kubas Kos Gałkowski
 • dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb, Ekspert z zakresu sądownictwa polubownego, Kubas Kos Gałkowski
 • Znaczenie działań omówionych na etapie negocjowania i wykonywania umów dla postępowania sądowego
 • W jaki sposób zaangażować prawnika na tym etapie sprawy?
 • Gromadzenie materiału dowodowego na potrzeby postępowania: dokumenty – co będzie nam potrzebne, w jakiej formie, kiedy; dokumenty znajdujące się u przeciwnika i osób trzecich; świadkowie – kogo wskazać jako świadka, czy i jak przygotować świadka do złożenia zeznań ustnych lub na piśmie; biegli – prywatni i sądowi
 • Przebieg postępowania i podział zadań na każdym jego etapie
 • Q&A

16:30

Zakończenie szkolenia.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

dr Maciej Durbas

LL.M., MCIArb, Ekspert z zakresu sądownictwa polubownego Kubas Kos Gałkowski

Od 2011 r. związany zawodowo z kancelarią Kubas Kos Gałkowski, specjalizującą się w kompleksowej obsłudze prawnej spółek, gdzie zajmuje stanowisko of counsel oraz odpowiada za rozwój Praktyki Arbitrażu jako jej co-leader. Od 2019 r. rekomendowany w rankingu Who’s Who Legal Arbitration w kategorii Future Leaders, a od 2020 r. w rankingu Expert Guides Rising Stars w kategorii Commercial Arbitration. Zajmuje się skomplikowanymi postępowaniami spornymi, także transgranicznymi, w różnych sektorach, w tym w szczególności postępowaniami arbitrażowymi. Ponadto, występował wielokrotnie w sporach jako asystent arbitra lub sekretarz trybunału, a także od kilku lat jako arbiter, w tym przewodniczący. Doradza Klientom również w zakresie prawa nieruchomości, zarówno w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem sporów reprywatyzacyjnych), jak i transakcjach. Uczestniczy również w transakcjach i postępowaniach w zakresie prawa nieruchomości (negocjacje, sprzedaż, najem, procesy inwestycyjne). Ukończył studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia LL.M. na University of Vienna (prawo międzynarodowe i europejskie) i City University of Hong Kong (prawo common law, międzynarodowe prawo inwestycyjne i arbitrażowe). Obronił z wyróżnieniem w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pracę doktorską, której tematem jest orzekanie o właściwości sądu arbitrażowego.

Patrycja Wysocka

Adwokat. Senior Associate Kubas Kos Gałkowski

Adwokat. Senior associate oraz co-leader Praktyki Energetyki w Kubas Kos Gałkowski – kancelarii prawnej, która od kilku lat jest wyróżniana w kategorii rozstrzygania sporów w najbardziej prestiżowych rankingach, takich jak m.in. Legal 500, Chambers & Partners, Leaders League, Benchmark Litigation, Forbes oraz Rzeczpospolita. Przez kilkanaście lat współpracy z KKG aktywnie uczestniczyła w szeregu postępowań sądowych, w tym z aspektami transgranicznymi, prowadzonych na kanwie prawa umów, transakcji M&A, odszkodowania deliktowego. Współtworzy strategię procesową oraz reprezentuje Klientów w licznych, wielowątkowych postępowaniach sądowych wytoczonych przeciwko spółkom jednej z największych grup z branży energetycznej, w sporze związanym z długoterminowymi umowami ramowymi odnoszącymi się do sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz praw majątkowych (tzw. zielonych certyfikatów). Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw z sektora energetycznego, w tym w obszarze odnawialnych źródeł energii – prowadzi negocjacje, przygotowuje i opiniuje umowy, jest pełnomocnikiem w postępowaniach sądowych, szkoli a także doradza i sporządza opinie prawne w zakresie prawa energetycznego, odnawialnych źródeł energii, prawa zamówień publicznych oraz innych kwestii związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstw energetycznych. Reprezentuje Klientów zarówno przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, w ramach postępowań przed prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia podyplomowe na kierunku Prawo Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
cena za osobę
795
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Puls Biznesu Konferencje
 • Ulica i nr: Kijowska 1
 • Kod pocztowy: 03-738
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1130155210

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa, Polska
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!