Spory w biznesie

O konferencji

Prowadząc działalność gospodarczą bardzo często znajdujemy się w sytuacjach, w których krzyżują się różnorodne interesy nasze oraz naszych wspólników, kontrahentów, czy współpracowników. Konkurencja również nie śpi.

Negocjując umowę handlową chcemy ustalić optymalne dla nas warunki jej wykonania. Tak również zachowuje się osoba będąca po drugiej stronie. Gdy przystępujemy do transakcji nabycia aktywów (udziałów, nieruchomości, praw majątkowych itd.) staramy się zabezpieczyć wszystkie kluczowe obszary, aby nic nas negatywnie nie zaskoczyło. Będąc akcjonariuszem spółki kapitałowej dążymy do uzyskania wpływu na ten podmiot w wymiarze proporcjonalnym do zaangażowanych środków oraz ponoszonego ryzyka. W sferze relacji ze współpracownikami staramy się roztoczyć umowną i faktyczną ochronę nad tajemnicami przedsiębiorstwa oraz wszelkimi innymi niematerialnymi aktywami, które wyrażają dla nas wartość ekonomiczną. Niejednokrotnie wprowadzamy dodatkowe zabezpieczenie teleinformatyczne mające strzec naszego know-how przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

Wszelkie umowy, czy inne formalne regulacje, a także bariery faktyczne, opracowujemy na czas nieporozumień i konfliktów, licząc jednak, że nigdy nie będzie trzeba weryfikować ich szczelności oraz skuteczności.

Co jednak zrobić, gdy spór wybuchnie?

 •  Jak bronić swojego interesu, gdy okaże się, że kontrahent jednak nie działał w dobrej wierze?
 •  Jak chronić swoje prawa, gdy pozostali wspólnicy podejmują działania zmierzające do wypchnięcia nas ze spółki lub zupełnego zmarginalizowania wpływu na nią?
 • Jak bronić się przed tzw. „wrogim przejęciem”?
 • Czy można jakoś zatrzymać byłego menadżera przed wykorzystywaniem konkurencyjnym tajemnic naszego przedsiębiorstwa oraz know-how?

I kluczowe pytanie – a co, jeśli można było temu łatwo zapobiec zawczasu?

Na te i inne pytania odpowiedzą podczas organizowanego wydarzenia zaproszeni przez nas eksperci z wielu obszarów wspierania biznesu – prawnicy, analitycy, ubezpieczyciele oraz menadżerowie czempionów polskiej gospodarki. Podzielą się swoim wieloletnim praktycznym doświadczeniem, opisując na wybranych case studies jak zminimalizować ryzyko sporu oraz jak sprawnie doprowadzić do końca konfliktu, gdy taki już wybuchnie.

Kto powinien wziąć udział?

 Do udziału zapraszamy m.in.:

 • Właścicieli
 • Menadżerów i członków rad nadzorczych
 • Zarządzających aktywami oraz funduszami inwestycyjnymi
 • Dyrektorów odpowiedzialnych za procesy biznesowe
 • Prawników in-house

Program konferencji

08:55

Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 • Renata Grzeszczak, Project Manager - Team Leader, Puls Biznesu

09:00

Jak przeprowadzić transakcję, aby uniknąć sporu?

 • dr Jarosław Szewczyk, Partner Zarządzający, adwokat, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Marcin Jasiński, Partner, radca prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 •  Podstawowe rodzaje transakcji
 • Transakcje M&A a inwestycje na rynku PE/VC
 • Akceptowane warunki wyjścia z inwestycji (clean exit) i poszukiwanie odpowiedniego nabywcy (beauty contest)
 • Przygotowanie transakcji – od strony sprzedającego (vendor DD, NDA, clean-team) i kupującego (red-flags, term-sheet)
 • Oświadczenia i zapewnienia – jakich warto wymagać?
 • Ujawnienia (fairly disclosed risks)
 • Sposoby zabezpieczenia rozliczenia transakcji (od strony kupującego i sprzedającego)
 • Specyfika transakcji z udziałem spółki publicznej (lub emitenta obligacji z rynku zorganizowanego)
 • Proces integracji z udziałem podmiotów uczestniczących na wcześniejszych etapach transakcji a identyfikowanie ryzyk oraz pojawiających się problemów
 • Niepowodzenie transakcji - odpowiedzialność osób, które podjęły decyzję o jej realizacji (działanie w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego)

10:00

Panel dyskusyjny: Co może pójść nie tak i czy można zabezpieczyć się przed wszystkim?

 • Moderator: dr Jarosław Szewczyk, Partner Zarządzający, adwokat, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Najtrudniejsze transakcje, to takie kiedy….
 • O odpowiedzialności na początku negocjacji – czy warto rozmawiać?
 • Oświadczenia i zapewnienia jako narzędzie rozkładu ryzyka – jak jest w praktyce?
 • Jak ubezpieczenie transakcji wpływa to na prowadzone negocjacje?
 • Nieoczywiste aspekty odpowiedzialności z tytułu nietrafionej transakcji

11:30

Przerwa

11:50

Przyczyny sporów korporacyjnych oraz sposoby ich unikania

 • Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Pierwsze symptomy konfliktu wspólników lub akcjonariuszy;
 • Płaszczyzny sporu (rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników, walnego zgromadzenie) oraz sądowe i pozasądowe narzędzia wykorzystywane w ofensywie
 • Pewnego dnia przyszedł list od akcjonariusza – case-study znanych konfliktów w spółkach kapitałowych
 • Czy spółkę łatwiej ukraść niż rower?
 • Sposoby obrony przed tzw. „wrogimi przejęciami”
 • Dokumentacja wewnętrzne spółki, która minimalizuje ryzyko konfliktu (właściwa treść umowy oraz statutu spółki)

12:50

Panel dyskusyjny: Głośne spory korporacyjne – jak można było im zapobiec i co zrobić, gdy się przytrafią?

 • Moderator: Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • dr Radosław L. Kwaśnicki, Senior Partner, radca prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Piotr Regulski, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej, Grupa Azoty S.A.
 • Najtrudniejsza sytuacja korporacyjna to (…)
 • Czy przed sporem można się uchronić?
 • Jak zachować się w sytuacji konfliktu
 • Czy „wrogie przejęcie” jest z definicji negatywne?
 • Nowe technologie zwiększają bezpieczeństwo korporacyjne?

13:50

Lunch

14:50

Zabezpieczenie własności intelektualnej i zapobieganie nieuczciwej konkurencji

 • Aneta Pankowska, Partner, radca prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Jak właściwie zabezpieczyć innowacyjny pomysł?
 • Moje know-how z perspektywy prawa
 • Kiedy patent, a kiedy poufne know-how
 • Kiedy tajemnica staje się „tajemnicą przedsiębiorstwa”?
 • Były menadżer i jego (niebezpieczna) wiedza

15:50

Panel dyskusyjny: Nowe technologie na straży własności intelektualnej i tajemnic przedsiębiorstwa

 • Moderator: Aneta Pankowska, Partner, radca prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Piotr Jabłonka, Dyrektor Pionu Prawnego, Polski Holding Hotelowy
 • Łukasz Wójcik, Head of Cyber Risk, CISO, Navi Risk
 • Monika Wójs, In-house lawyer, Artifex Mundi S.A.
 • Jak wykorzystać nowe technologie do ochrony wartości niematerialnych i prawnych?
 • Technologia wspiera, czy stwarza nowe ryzyka – jak nimi zarządzić?
 • Teleinformatyczne bariery zabezpieczające tajemnice przedsiębiorstwa
 • Jak dokumentować przypadki naruszeń praw czy tajemnic?

16:50

Podsumowanie oraz zakończenie konferencji.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

 • Albert Borowski - Dyrektor Pionu Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Comp
 • Piotr Jabłonka - Dyrektor Pionu Prawnego Polski Holding Hotelowy
 • Marcin Jasiński - Partner, radca prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • dr Radosław L. Kwaśnicki - Senior Partner, radca prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Aneta Pankowska - Partner, radca prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Piotr Regulski - Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej Grupa Azoty S.A.
 • dr Jarosław Szewczyk - Partner Zarządzający, adwokat RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Karol Maciej Szymański - Partner Zarządzający RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Łukasz Wójcik - Head of Cyber Risk, CISO Navi Risk
 • Monika Wójs - In-house lawyer Artifex Mundi S.A.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
cena za osobę
2 395
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena promocyjna
za zapis do 23 września
1 895
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Puls Biznesu Konferencje
 • Ulica i nr: Kijowska 1
 • Kod pocztowy: 03-738
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1130155210

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa, Polska
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!