Umowy IT – aspekty prawne i praktyczne

O konferencji

Branża IT jest jednym z najbardziej przyszłościowych sektorów polskiej gospodarki. 

Jako jeden z najszybciej rozwijających się sektorów, odgrywa niezwykle istotną rolę i stanowi podstawę w rozwoju całego kraju.

Zapraszamy na konferencję „Umowy IT – aspekty prawne i praktyczne”, która zaplanowana jest na 31 maja 2023 r., w Warszawie.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z najczęściej spotykanymi w praktyce pułapkami umów IT i sposobami ich unikania. Przedstawiona będzie problematyka oraz uregulowania prawne związane z zawieraniem umów oraz praktyczne zagadnienia, które pozwolą lepiej zabezpieczyć interesy stron umowy.

W programie m.in.:

 • Jak przygotować dobrą umowę IT? - zmieniające się podejście do wdrożeń i umów wdrożeniowych
 • Bodyleasing jako coraz częstsza forma współpracy z dostawcą IT – kluczowe elementy i główne ryzyka
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - dobre praktyki w zakresie zapisów umownych
 • Cyberbezpieczeństwo w umowach IT
 • Czas na nowe regulacje (NIS 2, DORA, zmiany w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, regulacje „soft” i inne)
 • Wynagrodzenie w umowach IT oraz waloryzacja wynagrodzenia w umowach IT
 • Prawo autorskie w umowach IT: pola eksploatacji przy przeniesieniu majątkowych praw autorskich i przy udzieleniu licencji - praktyki w umowach IT
 • Ochrona danych osobowych w projektach IT oraz w związku ze świadczeniem usług serwisowych
 • Spory dotyczące wdrożeń IT – studium najczęstszych spraw spornych i przegląd orzeczeń w sprawach IT
 • Umowy IT w obrocie międzynarodowym
 • Co to jest terytorialna ochrona praw własności intelektualnej i jaki może mieć wpływ na nabywane prawa licencyjne
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Dowiedzą się Państwo, gdzie tkwią zagrożenia prawne związane z wdrożeniem i eksploatacją systemów IT oraz poznają Państwo sposoby ich unikania,
 • Poznają Państwo praktyczne rozwiązania najczęściej spotykanych problemów,
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży.
Kto powinien wziąć udział?

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do praktyków zawodowo związanych z wdrożeniami systemów IT po stronie zamawiającego i wykonawcy: osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych, prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni biorący udział w opracowywaniu i negocjowaniu umów w zakresie systemów informatycznych, kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla, dyrektorzy działów IT i osoby kierujące projektami związanymi z wdrażaniem produktów informatycznych.

Program konferencji

08:30

Rejestracja, poranna kawa.

09:00

Jak przygotować dobrą umowę IT? - zmieniające się podejście do wdrożeń i umów wdrożeniowych

 • Agnieszka Wachowska, Radczyni prawna, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Różnorodność umów na współpracę z dostawcami IT – czyli o tym jakie umowy występują, jakie i gdzie możemy zastosować
 • Wdrożenia i zwinne w praktyce
 • Wdrożenia w modelach usługowego świadczenia usług – jak opisać zakres usług oraz kontrolować wdrożenie realizowane zwinnie?
 • Wdrożenia w modelu no-code lub low-code – wyzwania prawne
 • Umowy ramowe na współpracę z dostawcą IT – kluczowe elementy i główne ryzyka
 • Bodyleasing jako coraz częstsza forma współpracy z dostawcą IT – kluczowe elementy i główne ryzyka

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

09:40

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - dobre praktyki w zakresie postanowień umownych

 • Marcin Ręgorowicz, Radca prawny, Managing Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Przegląd i omówienie najpopularniejszych form zabezpieczeń stosowanych w umowach w branży IT i nowych technologii
 • Wskazanie ryzyk, a także wad i zalet najczęściej stosowanych form zabezpieczeń
 • Omówienie przykładów praktycznych w zastosowaniu i skutecznych form zabezpieczenia oraz ich niezbędnej regulacji umownej

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

10:20

Przerwa kawowa

10:50

Cyberbezpieczeństwo w umowach IT

 • Dr Damian Karwala, Radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii, Kancelariia CMS
 • Incydenty bezpieczeństwa i ich koszty
 • Czas na nowe regulacje (NIS 2, DORA, zmiany w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, regulacje „soft” i inne)
 • Analiza ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Outsourcing IT i Vendor Risk Management
 • Umowy i klauzule umowne dotyczące cyberbezpieczeństwa

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

11:30

Wynagrodzenie w umowach IT oraz waloryzacja wynagrodzenia w umowach IT

 • Agnieszka Wachowska, Radczyni prawna, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Piotr Nepelski, Radca prawny, Managing Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Modele wynagrodzeń w umowach IT
 • Specyfika wynagrodzenia w umowach wdrożeniowych i umowach utrzymaniowych
 • Wynagrodzenia w modelach ryczałtowych subskrypcyjnych;
 • Wynagrodzenie w modelach „Time and Material”;
 • Elastyczne modele wynagrodzeń (wynagrodzenia oparte o tokeny i creditsy);
 • Premie za realizacje zadań przed czasem;
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące wynagrodzeń w umowach IT
 • Waloryzacja umów IT – jak zapewnić skuteczność waloryzacji?
 • Praktyczne problemy z waloryzacją umów IT
 • Jakie wskaźniki waloryzacyjne mogą być adekwatne do umów IT
 • Umowy IT zawarte trybie zamówień publicznych a waloryzacja wynagrodzeń

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

12:10

Prawo autorskie w umowach IT: pola eksploatacji przy przeniesieniu majątkowych praw autorskich i przy udzieleniu licencji - praktyki w umowach IT

 • Dr Zbigniew Okoń, Partner, Radca prawny, Maruta Wachta
 • Najczęstsze błędy w zakresie pól eksploatacji w umowach IT: więcej nie znaczy lepiej, pułapki kopiowania przepisów ustawy, kłopotliwe prawa zależne
 • Rozwiązania dedykowane. Typowe rozwiązania, krótka lista „must have” zabezpieczenia interesów stron
 • Licencje na oprogramowanie standardowe: jak czytać dokumenty licencyjne, najważniejsze metryki licencyjne, potencjalne ryzyka prawne

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

12:50

Lunch

13:50

Ochrona danych osobowych w projektach IT oraz w związku ze świadczeniem usług serwisowych

 • Xawery Konarski, Adwokat, Senior Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

14:30

Spory dotyczące wdrożeń IT – studium najczęstszych spraw spornych i przegląd orzeczeń w sprawach IT

 • Damian Gudel, Adwokat, szef Zespołu Rozwiązywania Sporów, Maruta Wachta
 • Prawidłowe określenie i zrozumienie przedmiotu umowy
 • Zapewnienie prawidłowej realizacji przez Wykonawcę
 • Zapewnienie należytego współdziałania przez Zamawiającego
 • Spory o wdrożenia z perspektywy Zamawiającego i Wykonawcy
 • Postępowania sądowych w zakresie sporów z IT
 • Problem biegłych
 • Dobre praktyki i rekomendacje

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

15:10

Umowy IT w obrocie międzynarodowym

 • Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Partner, Adwokat, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Kiedy mamy do czynienia z umowa IT w obrocie międzynarodowym
 • Najczęstsze sytuacje w których podmiot polski będzie negocjował umowę IT z podmiotem zagranicznym
 • Interpretacja umowy - Możliwość ustalenia prawa i sądu właściwego
 • Najczęściej spotykane postanowienia w umowach IT, które są nieskuteczne zgodnie z prawem polskim
 • Co to jest terytorialna ochrona praw własności intelektualnej i jaki może mieć wpływ na nabywane prawa licencyjne
 • Specyfika sporów z umów zawieranych w obrocie międzynarodowym

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

16:00

Zakończenie konferencji.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

 •  
 • Damian Gudel - Adwokat, szef Zespołu Rozwiązywania Sporów Maruta Wachta
 • Dr Damian Karwala - Radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii Kancelariia CMS
 • Xawery Konarski - Adwokat, Senior Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Piotr Nepelski - Radca prawny, Managing Associate Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Dr Zbigniew Okoń - Partner, Radca prawny Maruta Wachta
 • Marcin Ręgorowicz - Radca prawny, Managing Associate Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Agnieszka Wachowska - Radczyni prawna, Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Agnieszka Wiercińska-Krużewska - Partner, Adwokat WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 •  

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
2 495
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
zgłoszenia do 28 kwietnia
1 995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Puls Biznesu Konferencje
 • Ulica i nr: Kijowska 1
 • Kod pocztowy: 03-738
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1130155210

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa, Polska
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!