Umowy wdrożeniowe na systemy IT

O konferencji

Sektor nowych technologii oraz branża IT są jednymi z najprężniej rozwijających się kategorii biznesowych.

Prowadzenie projektów informatycznych czy korzystanie z outsourcingu IT skutkuje koniecznością sporządzenia i zawarcia umowy.

Umowa wdrożeniowa stanowi fundament współpracy obu stron, które biorą udział w projekcie. Celem kontraktu jest sporządzenie właściwych umów regulujących zasady współpracy i porozumienia. To z reguły obszerne regulacje, a poszczególne ich postanowienia skomplikowane.

Niepowodzenie projektu ma o wiele większe skutki niż wartość samej umowy.

Zarządzanie i realizacja umów związanych z wykonaniem i dostarczeniem oprogramowania na zamówienie oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych i biznesowych.

Podczas konferencji powiemy między innymi jak od strony formalnej nadzorować realizację umowy i jak postępować w sytuacji, gdy jedna ze stron umowy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Przedstawimy analizę konkretnych przypadków z praktyki oraz liczne case studies.

Prelekcje przeprowadzone będą w oparciu o orzeczenia w sprawach z zakresu wdrożeń IT oraz przykładowe postanowienia umów wdrożeniowych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas konferencji zaproszeni eksperci powiedzą m.in.:

 • Jak przygotować i zawrzeć dobrą umowę na wdrożenie IT
 • Jaka jest odpowiedzialność za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie prac w praktyce umów IT
 • Czy można realizować zwinne wdrożenie przy sztywnym budżecie?
 • Jak opisać serwis na system oddawany fragmentami i bez z góry określonego wynagrodzenia?
 • Jaki są pułapki związane z nieprawidłowym udzieleniem praw do korzystania z utworów z obszaru IT
 • Jaka jest odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców w związku z outsourcingiem usług IT
 • Czy odpowiedzialność podwykonawcy różni się od odpowiedzialności wykonawcy?
 • Jak analizować ryzyko, jak wybrać właściwego dostawcę
 • Jak się przygotować i prowadzić spory związane z wdrożeniami IT
 • Jak renegocjować warunki umowy
 • Co warto mieć na uwadze wychodząc z umowy - jaki mechanizm odstąpienia jest najczęściej wybierany w umowach wdrożeniowych i dlaczego?

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

 • Dowiedzą się Państwo, gdzie tkwią zagrożenia prawne związane z wdrożeniem i eksploatacją systemów IT oraz poznają Państwo sposoby ich unikania
 • Poznają Państwo praktyczne rozwiązania najczęściej spotykanych problemów.
Kto powinien wziąć udział?

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do praktyków zawodowo związanych z wdrożeniami systemów IT po stronie zamawiającego i wykonawcy: osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych, prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni biorący udział w opracowywaniu i negocjowaniu umów w zakresie systemów informatycznych, kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla, dyrektorzy działów IT i osoby kierujące projektami związanymi z wdrażaniem produktów informatycznych.

Program konferencji

I DZIEŃ

09:00 - Rozpoczęcie konferencji

09:10

Jak przygotować i zawrzeć dobrą umowę na wdrożenie IT?

Agnieszka Wachowska, Radca prawny, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 • Modele wdrożeń występujące na rynku – wdrożenia kaskadowe, wdrożenia agile, wdrożenia hybrydowe
 • Wdrożenie IT – dzieło czy usługa? Znaczenie klasyfikacji prawnej dla przygotowania dobrej umowy
 • Czynniki zwiększające sukces wdrożenie – doświadczenia z praktyki
 • Kluczowe kwestie w umowach wdrożeniowych IT

10:00

Odpowiedzialność dostawców usług IT za nienależyte wykonywanie umowy

Xawery Konarski, Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 • Cel i przedmiot umowy a zakres odpowiedzialności dostawcy usług IT
 • Oświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów i odpowiedzialności dostawy IT
 • Sporne kwestie w umowach IT – case study
 • Zakres i możliwość ograniczenia odpowiedzialności dostawy usług IT – przykłady z praktyki
 • Odpowiedzialność za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie prac w praktyce umów IT: kary umowę, limity odpowiedzialności, odstąpienie/wypowiedzenie umowy

11:10

Wdrażanie rozwiązań chmurowych przy świadczeniu usług IT

Dr Damian Karwala, Radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii, Kancelaria CMS

 • Specyfika prawna wdrożeń IT z migracją do chmury
 • Analiza i minimalizacja ryzyk (vendor lock-in i inne)
 • Szczególne wymogi regulacyjne – sektor finansowy i nie tylko
 • Czy nadal można migrować do chmury zagranicznej?

12:00

Umowy na wdrożenia informatyczne realizowane w modelu Agile

Agnieszka Wachowska, Radca prawny, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 • Zwinne wdrożenie – umowa o dzieło czy świadczenie usług?
 • Fakty i mity dot. umów realizowanych w podejściu zwinnym
 • Czy można realizować zwinne wdrożenie przy sztywnym budżecie?
 • Jak opisać serwis na system oddawany fragmentami i bez z góry określonego wynagrodzenia?

13:20

Prawa autorskie w umowach z obszaru IT

Anna Kobylańska, Adwokat, Wspólnik, Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.

 • Rodzaje praw chroniących utwory z obszaru IT
 • Przeniesienie praw autorskich a udzielenie licencji – zagadnienia praktyczne
 • Pułapki związane z nieprawidłowym udzieleniem praw do korzystania z utworów z obszaru IT
 • Zabezpieczenie uprawnień do korzystania z kodów źródłowych

14:00

Odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców w związku z outsourcingiem usług IT

Patrycja Gorgoń-Wróbel, Radca prawny, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

Michał Starczewski, Prawnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

 • Krótka charakterystyka outsourcingu usług IT z prawnego punktu widzenia
 • Niedotrzymywanie umówionych standardów Service Level Agreement
 • Klasyfikacja zgłaszanych błędów i czas naprawy
 • Wykonanie zastępcze i zwolnienie z zapłaty kar umownych
 • Współpraca wykonawców z zamawiającym
 • Czy odpowiedzialność podwykonawcy różni się od odpowiedzialności wykonawcy?

15:00 - Zakończenie I dnia konferencji

 

II DZIEŃ

09:00 - Rozpoczęcie konferencji

09:10

Umowy wdrożeniowe z zakresu cyberbezpieczeństwa

Dr Arwid Mednis, Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.

10:10

RODO w projektach wdrożeniowych IT – kwestie praktyczne

Xawery Konarski, Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

11:30

Przygotowanie do i prowadzenie sporów związanych z wdrożeniami IT

Maciej Kubiak, Adwokat, wspólnik, Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

 • Najczęstsze przyczyny i przedmioty sporów przy realizacji wdrożeń systemów IT
 • Specyfika sporów w przypadku wdrożeń agile i waterfall
 • Jak dokumentować realizację projektu na wypadek sporów
 • Strategie procesowe - perspektywa powoda
 • Strategie procesowe - perspektywa pozwanego
 • Sąd, arbitraż, mediacje i negocjacje - sposoby rozstrzygania sporów

13:00

Renegocjacje umow IT

Kamil Rzeczkowski, Prawnik, Czyżewscy Kancelaria Adwokacka

 • Wprowadzenie do celów renegocjacji kontraktów IT, czyli dlaczego potrzebujemy zmian?
 • Omówienie poszczególnych celów renegocjacyjnych, w szczególności:

a. Dostosowanie kontraktu do faktycznego zakresu świadczonych przez dostawcę usług

b. Audyt zamawiającego i wdrożenie rekomendacji poaudytowych, czyli jak „naprawić” kontrakt?

 • Podsumowanie najważniejszy elementów i powodów zmian – najczęściej spotykane rozwiązania

14:00

Wyjście z umowy na wdrożenie systemu IT

Łukasz Rutkowski, Radca prawny, Kancelaria prawna Eversheds Sutherland

 • Prawne mechanizmy wyjścia z umowy

Krótkie omówienie prawnych możliwości wcześniejszego rozwiązywania umów na tle umów wdrożeniowych (odstąpienie vs. wypowiedzenie)

 • Odstąpienie od umowy – teoria i praktyka umów wdrożeniowych

Czym się różni odstąpienie umowne od ustawowego? Jaki mechanizm odstąpienia jest najczęściej wybierany w umowach wdrożeniowych i dlaczego?

 • Najczęstsze przesłanki wyjścia z umowy i ich wpływ na treść postanowień o wyjściu – zagadnienia praktyczne

Problem ze współdziałaniem stron; Nienależyte wykonanie prac; Nieterminowość prac

 • Formalne wyjście z umowy

Zagadnienia praktyczne związane ze składaniem oświadczeń o odstąpieniu od umowy

 • Skutki wyjścia z umowy – co warto mieć na uwadze?

Odstąpienie w całości czy w części? Kwestia przejęcia części wyników prac wdrożeniowych (zagadnienie inwentaryzacji, model realizacji wdrożenia a praktyczne aspekty przejmowania praw do części prac)

15:00 - Zakończenie konferencji

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

 • Patrycja Gorgoń-Wróbel, Radca prawny BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
 • Dr Damian Karwala, Radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii Kancelaria CMS
 • Anna Kobylańska, Adwokat, Wspólnik Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.
 • Xawery Konarski, Adwokat, Starszy Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Maciej Kubiak, Adwokat, wspólnik Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy
 • Dr Arwid Mednis, Radca prawny, Wspólnik Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.
 • Łukasz Rutkowski, Radca prawny Kancelaria prawna Eversheds Sutherland
 • Michał Starczewski, Prawnik BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
 • Agnieszka Wachowska, Radca prawny, Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Kamil Rzeczkowski, Prawnik Czyżewscy Kancelaria Adwokacka

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
cena za osobę
1 695
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
za zapis do 13 sierpnia
1 195
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Puls Biznesu Konferencje
 • Ulica i nr: Kijowska 1
 • Kod pocztowy: 03-738
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1130155210

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa, Polska
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!