Green Energy Congress

O kongresie

Wydarzenie kierowane jest do osób z kadry zarządzającej, managerów, naukowców oraz praktyków, wdrażających proekologiczne rozwiązania w swoich firmach lub planujących takie wdrożenia.
Green Energy Congress kierowany jest do wszystkich zainteresowanych zastosowaniem zielonej energii w gospodarce i poprawą sytuacji klimatycznej w Polsce i Europie.
Kto powinien wziąć udział?
 • Kadra zarządzająca
 • Naukowcy
 • Managerowie
 • Władz Samorządowych
 • Osób zainteresowanych Energią Odnawialną, Ekologią.

Program kongresu

OTWARCIE KONGRESU ORAZ SCENA PRZEMYSŁ 

 • 9:00 – 9:30
  Europejski Zielony Ład – perspektywa europejska –
  Profesor Zdzisław Krasnodębski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji ITRE
 • 9:30 – 10:00

  Przyszłość Unii Europejskiej do 2050, czyli jak Zielony Ład wpłynie na Europę – Senator RP Bogdan Klich, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w Senacie RP

 • 10:00 – 10:30

  Trzy filary polityki energetycznej Polski do 2040 roku – perspektywa polska – Magdalena Maj, Polski Instytut Ekonomiczny

 • 10:30 – 11:00

  Projekt EkoMałopolska – korzyści i wyzwania w zakresie działań podejmowanych w celu poprawy jakości środowiska w województwie małopolskim, Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

 • 11:00 – 11:30

  Czy Polska zrealizuje Plan Energetyczny do 2040 roku? Panel dyskusyjny

 • 11:30 – 12:00 
  Zrównoważona produkcja i konsumpcja – dr hab. inż. Ewa Adamiec, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • 12:00 – 12:30
  Zrównoważone budownictwo przemysłowe – zastosowanie procesów skojarzonego wytworzenia i magazynowania energii w zakładach przemysłowych – Jacek Hałas, Riktning Group

 • 12:30 – 13:00
  Elektroinkarnacja – stacje ładowania pojazdów elektrycznych w ofercie najstarszego polskiego producenta elektroniki przemysłowej – Bartosz Panek, ELZAB

 • 14:00 – 14:30
  Wodorowe rewolucje – potencjał, korzyści i wyzwania – Dariusz Pachniewski, Hydrogen Poland

 • 14:30 – 15:00
  Odzysk deszczówki w przemyśle – Wojciech Falkowski, Ecol – Group

 • 15:00 – 15:30
  Alternatywne źródła energii dla przemysłu – Andrzej Sikora, Polski Instytut Energetyczny

 • 15:30 – 16:00
  Ekologiczna transformacja ciepłownictwa – Bartosz Krysta, Veolia

 • 16:00 – 16:30
  Odnawialne źródła energii – dobre praktyki firm, w których już działają – panel dyskusyjny 

   

SCENA ENERGETYKA:

 • 11:30 – 12:00 
  Digitalizacja procesów w energetyce 
 • 12:00 – 12:30
  Zastosowanie koncepcji zielonego controllingu w przedsiębiorstwie energetycznym – Tomasz Dębicki, ENERGETYKA 
 • 12:30 – 13:00 
  Ofensywa Offshore – Grzegorz Strzelczyk, Lotos Petrobaltic
 • 14:00 – 14:30 
  Jak zmiany w polskiej energetyce wpłyną na sprzedaż energii? – Dr Jarosław Bogacz, POLENERGIA 
 • 14:30 – 15:00 
  Transformacja energetyczna – rola i znaczenie giełd w Europie – Grzegorz Żarski, Towarowa Giełda Energii
 • 15:00 – 15:30 
  Drugie życie terenów poprzemysłowych, czyli inwestycje w farmy fotowoltaiczne – Robert Rutowicz, Polkomtel
 • 16:00 – 16:30 
  Rozwój odnawialnych źródeł energii w kontekście aukcji OZE 2021 – Marek Zawiska, Urząd Regulacji Energetyki
 • 16:30 – 17:00
  Local content oraz formy współpracy małych i średnich firm z inwestorami i interesariuszami morskiej energetyki wiatrowej – panel dyskusyjny
   

SCENA SPOŁECZEŃSTWO:

 • 11:30 – 12:00
  Zmiana #DlaPlanety – oczekiwania społeczne w kwestiach środowiskowych – Bartłomiej Kozek, Centrum UNEP/GRID Warszawa 
 • 12:00 – 12:30
  Budowanie świadomości o kryzysie klimatycznym – od pierwszego raportu o klimacie do Porozumienia Paryskiego –  Marcin Kowalczyk, WWF Polska
 • 12:30 – 13:00
  Zielone światło dla wszystkich – budowanie ekoświadomości konsumenta i budowanie ekowizerunku firm – Michał Pawlik, Agencja MOOQ
 • 14:00 – 14:30
  Największy łapacz smogu w Europie – proekologiczne rozwiązania. Case studies branży handlowej – Zbigniew Bagiński, Implant Warsaw
 • 14:30 – 15:00
  Idea Green City – jak ograniczać emisję CO2 w centrach miast? –Piotr Hołubowicz, SEEDiA
 • 15:00 – 15:30
  Dyrektywa plastikowa, czyli koniec dań na wynos w plastiku – wpływ na branże gastro/packaging oraz alternatywne rozwiązania – Dr. hab. inż. Ewelina Jamróz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • 16:00 – 16:30
  Fotowoltaika, pompy ciepła, rekuperacja – eko-rozwiązania dla rodzin 
 • 16:30 – 17:00
  Przesiadka na e-auta – największe wyzwania branży pojazdów elektrycznych 
 • 17:00 – 17:30
  Nowoczesne ekorozwiązania, powstające w wyniku współpracy Złotego Trójkąta – biznes, nauka, samorząd – Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • 17:30 – 18:00
  Jakie zmiany czekają polskie społeczeństwo w perspektywie europejskiego zielonego ładu? – panel dyskusyjny 

Czas trwania

9:00-18:00

Prelegenci

 • Prof. Zdzisław Krasnodębski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

  WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ITRE 

 • Senator RP Bogdan Klich

  PRZEDOWNICZĄCY KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH
  I UNII EUROPEJSKIEJ W SENACIE RP

 • Tomasz Urynowicz

  WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 • Magdalena Maj

  POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

 • Wojciech Falkowski

  ECOL – GROUP

 • Bartosz Panek

  ELZAB S.A. 

 • Andrzej Sikora

  INSTYTUT STUDIÓW ENERGETYCZNYCH 

 • Bartosz Krysta

  VEOLIA

 • Dariusz Pachniewski

  HYDROGEN POLAND

 • Dr hab. inż. Ewa Adamiec

  AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE

 • Jacek Hałas

  RIKTNING GROUP

 • Grzegorz Strzelczyk

  LOTOS PETROBALTIC

 • Dr Jarosław Bogacz

  POLENERGIA

 • Robert Rutowicz

  POLKOMTEL

 • Grzegorz Żarski

  TOWAROWA GIEŁDA ENERGII

 • Marek Zawiska

  URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

 • Tomasz Dębicki

  ENERGETYKA SP. Z O.O. 

 • Łukasz Porzuczek

  GRUPA GEOFUSION

 • Bartłomiej Kozek

  CENTRUM UNEP/GRID-WARSZAWA

 • Dr hab. inż. Ewelina Jamróz

  UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE

 • Piotr Hołubowicz

  SEEDIA

 • Zbigniew Bagiński

  IMPLANT WARSAW

 • Tomasz Zjawiony

  REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH 

 • Prof. Izabela Sówka

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

 • Marcin Kowalczyk

  WWF POLSKA 

 • Michał Pawlik

  AGENCJA MOOQ

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Kongresowe ICE Kraków

30-302 Kraków

Marii Konopnickiej 17

woj. małopolskie

Rejestracja

Bezpłatny BILET ONLINE
Transmisja live dla zarejestrowanych osób
0
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Dedykowana platforma, Link do platformy dostępny po rejestracji
Zapisz się
BILET VIP STANDARD
Na żywo w miejscu organizacji Kongresu
899
+23% VAT
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • Dostęp do wszystkich scen Kongresu, Pakiet materiałów konferencyjnych, Liczba miejsc ograniczona reżimem sanitarnym
Zapisz się
BILET VIP COMFORT
Na żywo w miejscu organizacji Kongresu
1 199
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • Dostęp do wszystkich scen + stref networkingu, Pakiet materiałów konferencyjnych, Bankiet w Hotelu Kossak,Transfer z lotniska/dworca na miejsce konferencji
Zapisz się
BILET VIP PREMIUM
Na żywo w miejscu organizacji Kongresu
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • Dostęp do wszystkich scen + stref networkingu, Zakwaterowanie w Hotelu Kossak, Bankiet w Hotelu Kossak,Transfer z lotniska/dworca na miejsce konferencji
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez platformę PumpLab – www.pumplab.pl – z siedzibą w Krakowie.

 2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 

Kongres – oznacza organizowany w trybie hybrydowym przez Organizatora Kongres Green Energy Congress, którego dotyczy Rejestracja; 

Rejestracja – proces upoważniający do udziału w Kongresie, polegający na uzupełnieniu danych (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy) celem zarejestrowania uczestnika Kongresu i możliwości weryfikacji podczas wydarzenia. Rejestracja uczestnictwa w Kongresie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu. Rejestracja płatnego uczestnictwa w Kongresie równoznaczna jest z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty, stosownie do stawek określonych w Cenniku (obowiązuje tylko uczestników wyrażających chęć udziału w wydarzeniu na żywo, do którego upoważniają Bilety VIP); 

Rejestrujący – osoba dokonująca procesu rejestracji, celem uczestnictwa w Kongresie. Uczestnictwo w Kongresie bez uprzedniej rejestracji nie jest możliwe; 

Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny pod adresem www.greenenergycongress.pl. lub www.greenenergycongress.pl/top-eco-innovation/, za pomocą którego następuje Rejestracja; 

Uczestnik – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna  lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana do udziału w Kongresie;

Uczestnik Online – zarejestrowana osoba, biorąca udział w wydarzeniu za pośrednictwem łączy komunikacyjnych (Internetu), z dostępem do formatów audio i video; osoba niebiorąca udziału w wydarzeniu bezpośrednio „na żywo”. Dostęp online do wydarzenia jest bezpłatny.

Bilety VIP – oznaczają płatny dostęp do wydarzenia na żywo, w miejscu prowadzenia Kongresu. Ilość Biletów VIP zostanie określona przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego, obowiązującego w momencie organizacji Kongresu. 

Kupujący – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała płatnej Rejestracji. 

O płatnym uczestnictwie w Kongresie mowa jedynie w przypadku uczestnictwa „na żywo”, w miejscu organizacji Kongresu.

Cennik – oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Kongresie, dostępny na stronie internetowej www.greenenergycongress.pl. 

Dzień roboczy – oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

Organizator – portal PumpLab, reprezentowany przez Woo Agency Sp. z o.o., ul. Konstantego Brandla 3, 30-732 Kraków 60-754, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS nr 0000765626; NIP: 6793179154, REGON: 382335411;

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Więcej informacji o Kongresie, w tym informacja o terminach, w których ma się odbywać, dostępnych jest na stronie internetowej pod linkiem www.greenenergycongress.pl. 

§ 2 Rejestracja i Zawarcie umowy

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Rejestrujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Rejestrujący powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania. 

3. Do zawarcia umowy na warunkach określonych w Formularzu zgłoszeniowym, Cenniku i Regulaminie dochodzi z chwilą otrzymania przez Organizatora od Rejestrującego Formularza zgłoszeniowego albo złożenia zamówienia pocztą elektroniczną. 

4. W przypadku Rejestrującego wykupującego płatny dostęp do wydarzenia w postaci Biletów VIP, po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego albo wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, Kupujący skierowany zostanie do strony płatności. Po prawidłowym przeprocesowaniu zamówienia, Kupujący otrzyma drogą mailową potwierdzenie zakupu. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na zakupione Bilety VIP upoważniające do udziału w Kongresie. 

5. Zakup dostępu do wydarzenia na żywo, w miejscu organizacji Kongresu (Bilety VIP), jest możliwy za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. 

6. Najpóźniej w dniu wydarzenia, wskazanym przez Organizatora, Rejestrujący, na adres e-mail podany przy Rejestracji, otrzyma link wraz z instrukcją logowania do platformy Kongresu. 

§ 3 Uiszczenie opłaty za udział w Kongresie

 1. Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział „na żywo” w Kongresie, w miejscu jego organizacji, dostępny po wykupieniu Biletów VIP. Dostęp online do wydarzenia jest bezpłatny. 

2. Opłatę za udział „na żywo” uiszcza się w sposób wskazany przez Organizatora. 

3. Zakup dostępu do wydarzenia na żywo, w miejscu organizacji Kongresu, jest możliwy za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.greenenergycongress.pl/dla-uczestnicy/.  Rejestrując się na dedykowanej stronie, Rejestrujący wyraża zgodę na przekierowanie do strony płatności. 

4. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Kongresie jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator niezwłocznie zwraca Kupującemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Kongresie. 

5. Warunkiem umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Kongresie „na żywo”, w miejscu organizacji Kongresu, jest uiszczenie opłaty zgodnie z Cennikiem. 

6. Udział w Kongresie może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestników dodatkowych opłat naliczanych przez podmioty zapewniające Uczestnikom dostęp do sieci Internet.

§ 4 Rezygnacja z uczestnictwa 

1. W przypadku uczestnictwa “na żywo”, do którego upoważnia Bilet VIP:

 1. jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w Green Energy Congress do 20 sierpnia 2021, Organizator zwróci uczestnikowi koszt Biletu VIP, zgodnie z obowiązującym cennikiem,
 2. jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w Green Energy Congress po 20 sierpnia 2021, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztu Biletu VIP.

2. Jeżeli, w przypadku niezależnym od Organizatora, w szczególności z uwagi na restrykcje związane z pandemią COVID-19, w wydarzeniu nie będzie można wziąć udziału “na żywo”, Organizator udostępni Uczestnikom z Biletami VIP profesjonalną platformę networkingową wraz z możliwością chatu i umawiania indywidualnych spotkań z pozostałymi Uczestnikami Green Energy Congress oraz podglądem innych Uczestników.  

§ 5 Wymagania Techniczne

1. Green Energy Congress jest usługą świadczoną drogą tradycyjną i elektroniczną poprzez transmisję sygnału audio i wideo. 

2. W celu odbioru transmisji Kongresu Uczestnik powinien dysponować: 

a) komputerem z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7/ macOS albo nowszym lub urządzeniem mobilnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Android/iOS, wyposażonym w ekran i głośniki pozwalającym na dostęp do sieci Internet; 

b) dostęp do sieci Internet, w zależności od wybranej jakości transmisji, o przepustowości łącza co najmniej: 240p 500 kbps 360p 1 Mbps 720p 3 Mbps 1080p 7 Mbps 2K 12 Mbps 4K 22 Mbps

c) aktualną wersją przeglądarki Firefox, Opera, Microsoft Edge, Chrome lub Safari; 

3. Jeżeli Organizator w trakcie transmisji Kongresu udostępnia funkcję czatu, Uczestnik może kontaktować się z pozostałymi Uczestnikami poprzez ten czat za pomocą wiadomości tekstowych. 

4. W celu odbioru transmisji sygnału audio i wideo z Kongresu, Uczestnik klika w link, który zostanie udostępniony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6 Obowiązki Uczestnika, Rejestrującego lub Kupującego 

1. Uczestnik, Rejestrujący i Kupujący zobowiązani są do zapoznania z Regulaminem i jego przestrzegania. 

2. Rejestrujący i Kupujący zobowiązują się, że zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznają się z Regulaminem i będą go przestrzegać. 

3. Rejestrujący i Kupujący ponoszą odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników, w szczególności za przestrzeganie przez nich postanowień Regulaminu. 

4. Rejestrujący i Kupujący jest zobowiązany do poinformowania zgłaszanych przez siebie Uczestników o treści Regulaminu. 

5. Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 i obowiązujący reżim sanitarny, Uczestnik Kongresu zobowiązuje się do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w dniu organizacji  Kongresu. Uczestnik Kongresu zobowiązany jest zachowania bezpiecznego dystansu i częstej dezynfekcji rąk. Jeśli na dzień organizacji Kongresu regulacje prawne wydane przez Radę Ministrów RP nie będą stanowić inaczej, Uczestnik zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki. Jeśli na dzień organizacji Kongresu prawo nie będzie stanowić inaczej, do zasłaniania ust i nosa Uczestnik nie może używać przyłbicy lub innych zamienników (chusta, komin, szal). 

6. Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury Uczestnikom wydarzenia „na żywo”, w miejscu organizacji Kongresu oraz prelegentom biorącym udział w wydarzeniu, przed wejściem na salę kongresową. Ze względu na podwyższoną temperaturę, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Uczestnika/ prelegenta w Kongresie „na żywo”. 

7. Uczestnikom, Rejestrującym i Kupującym zabrania się wykorzystywania świadczonej przez Organizatora usługi w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. 

§ 7 Zmiany w programie Kongresu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Kongresu, tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji, jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Kongresu, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Kongresu okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania, np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza jego kontrolą. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły Kongresu z formuły hybrydowej na formułę online, w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub wprowadzenia reżimu sanitarnego uniemożliwiającego organizację Kongresu na żywo, z obecnością prelegentów i uczestników z Biletami VIP, w miejscu organizacji Kongresu. Wówczas Organizator udostępni Uczestnikom z Biletami VIP profesjonalną platformę networkingową wraz z możliwością chatu i umawiania indywidualnych spotkań z pozostałymi Uczestnikami Green Energy Congress oraz podglądem innych Uczestników.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kongresu w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu wyjątkowego lub innych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, mogących mieć wpływ na przebieg Kongresu.  

4. Organizator poinformuje Rejestrującego, Kupującego i Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Forum dostępnej pod linkiem www.greenenergycongres.pl. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu w terminie do dnia rozpoczęcia Kongresu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania uczestnictwa w zakresie dotyczącym poszczególnych uczestników w terminie do dnia zakończenia Kongresu, jeżeli w trakcie Rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza, błędne naliczenie ceny, itp.). 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od realizacji Kongresu Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Rejestrującego/ Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym lub adres poczty elektronicznej Rejestrującego/ Kupującego, z którego złożono zamówienie. 

8. W przypadku odstąpienia od organizacji Kongresu, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Kongresie na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 180 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu – w przypadku udziału płatnego. 

§ 8 Reklamacje 

1. Rejestrujący i Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: pumplab@pumplab.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora. 

2. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dnia po zakończeniu Kongresu. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) wskazanie wydarzenia, którego reklamacja dotyczy; b) oznaczenie Rejestrującego/ Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy, c) przedmiot reklamacji, d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. 

4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania.

§ 9 Klauzula informacyjna dla Rejestrujących, Kupujących i Uczestników

1. Administratorem danych osobowych Kupujących i Uczestników jest Woo Agency Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 3, 30-732 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS nr 0000765626; NIP: 6793179154, REGON: 382335411. 2. Dane osobowe Rejestrujących, Kupujących i Uczestników przetwarzane są w celach określonych w Polityce Prywatności Organizatora. 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego. 

2. Sądami właściwymi w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z umowy zawartej z Organizatorem są sądy polskie. 

3. Sądem właściwym miejscowo dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie z ważnych powodów. 

6. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Rejestrującym, Kupującym i Uczestnikom będącym konsumentami są w szczególności: a) wiadomość przekazywane drogą mailową; b) faktury VAT; c) transmisja sygnału wideo i audio z Kongresu oraz Regulamin, o ile Rejestrujący, Kupujący lub Uczestnik zdecyduje się na jego pobranie 

7. Regulamin jest dostępny na stronie organizatora www.greenenergycongresss.pl. 

8. Regulamin obowiązuje od 10.03.2021. 

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Woo Agency Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Konstantego Brandla 3
 • Kod pocztowy: 30-732
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6793179154

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Woo Agency Sp. z o.o.
30-732 Kraków, Polska
Konstantego Brandla 3
woj. małopolskie
WOO AGENCY to agencja marketingu 360°, specjalizuje się w tworzeniu kompleksowej komunikacji marketingowej. Jesteśmy grupą pozytywnie zakręconych fanów dobrego designu, do naszej pracy podchodzimy z pasją, a nasze pomysły opieramy na wieloletn...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!