Kurs

Access - tworzenie aplikacji

O kursie

Po szkoleniu będziesz mógł:

- przygotowywać bazy danych w oparciu o zasady projektowe,

- wykonywać zaawansowane operacje na danych,

- projektować formularze i raporty,

- tworzyć proste aplikacje i bazy danych.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.
 

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Kto powinien wziąć udział?

osób, które:

 • potrafią obsługiwać program Microsoft Access,
 • chcą poznać program od strony projektowej,
 • chcą nauczyć się tworzyć aplikacje,
 • chcą poznać zasady projektowania baz danych.

Program kursu

1. Zasady projektowania baz danych:

 • planowanie aplikacji – schemat i przeznaczenie,
 • normalizacja baz danych – postacie normalizacji,
 • tworzenie relacji, indeksów i kluczy w widoku projektu tabeli,
 • tworzenie tabel w oparciu o widok projektu,
 • wartości domyślne i poprawność danych na poziomie komórki i całej tabeli,
 • pola kombi jako źródła danych dla pól tabeli,
 • zaawansowane relacje.

2. Rozbudowane kwerendy wybierające:

 • kwerendy oparte na wielu tabelach,
 • sprzężenia w kwerendzie – lewe, prawe i iloczyn kartezjański,
 • konwersja danych podczas wykonywania kwerendy,
 • funkcje logiczne i sprawdzające z uwzględnieniem wartości pustych,
 • kwerendy parametryczne,
 • podstawowe polecenia w kwerendach w widoku SQL,
 • optymalizacja wykonania kwerendy,
 • pobieranie danych z zewnętrznych źródeł – import, eksport i łączenie.

3. Kwerendy akcji – zaawansowanie operacje na danych:

 • aktualizacja danych w tabelach z użyciem kwerend aktualizujących,
 • usuwanie danych z użyciem kryteriów,
 • mechanizmy aktualizujące i transferujące dane z i do bazy danych,
 • użycie kwerend akcji do aktualizacji danych z plików zewnętrznych,
 • kryteria funkcje i zastosowanie w ich tworzeniu konstruktora wyrażeń,
 • kwerendy krzyżowe a tabele przestawne w Accessie.

4. Projektowanie formularzy – interfejs użytkownika:

 • tworzenie formularzy i konstruowanie interfejsu użytkownika,
 • formularze standardowe (pojedynczy, ciągły, tabelaryczny i dzielony),
 • formanty formularza ich formatowanie i łączenie ze źródłem danych,
 • źródła danych dla formularza, kwerendy oparte na wielu tabelach,
 • przekazywanie wartości z formularza do kwerendy,
 • kwerenda z parametrem jako źródło danych dla formularza,
 • formularz nadrzędny i podrzędny – tworzenie powiązań między nimi,
 • programowanie zachowania formantów z użyciem makr osadzonych,
 • akcje i obsługa zdarzeń w formularzu.

5. Projektowanie raportów:

 • projektowanie i tworzenie raportów od strony danych i wizualnej,
 • formanty – pola tekstowe, etykiety, elementy graficzne w raportowaniu,
 • zaawansowane formanty z funkcjami agregującymi w polach obliczeniowych,
 • sekcje raportu – nagłówek, szczegóły, stopki i podsumowania,
 • raporty agregujące i zliczające,
 • zagnieżdżanie w raporcie innego raportu i formularz jako element raportu,
 • wydruki seryjne z użyciem raportu – wykres seryjny i tabele zagnieżdżone.

6. Makra i automatyzacja pracy:

 • tworzenie makr i zarządzanie nimi – wstęp do VBA,
 • automatyzacja czynności z użyciem makr, obsługa autostartu makr.

Czas trwania

09:00-16:00
16 godzin lekcyjnych / 2 dni

Prelegenci

Cytat

Trener Cognity

Gdzie i kiedy

Online 1 - 2 października 2020

Gdzie i kiedy

Online 28 - 29 września 2020

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna
1550 PLN
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa
Weź udział

Organizator

Cognity
31-070 Kraków
Dietla 25/5
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.

online na żywo z trenerem
wymagany komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Cognity
31-070 Kraków Dietla 25/5
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!