Affinity – Kreatywne projektowanie

O kursie

Kurs Affinity – Kreatywne projektowanie to pełen zestaw programów dla kreatywnych projektów. Przenieś swoje pomysły do życia z Affinity. Najbardziej kreatywne i jednocześnie profesjonalne oprogramowanie do obróbki zdjęć, tworzenia ilustracji i przygotowania wydawniczego.
Dlaczego warto wziąć udział?

Czego się nauczysz

 • Współpracy w ramach programów Affinity
 • Wywoływania i edycji zdjęć w formacie RAW
 • Rysowania i malowania z użyciem tabletu Wacom
 • Wycinania obiektów z tła i tworzenia atrakcyjnych kompozycji
 • Poprawiania wyglądu ludzi (usuwanie pryszczy, zmarszczek i odchudzanie)
 • Retuszu drobnych artefaktów i usuwania zbytecznych elementów fotografii
 • Pracy z warstwami i maskami warstw
 • Tworzenia realistycznych (lub nie) montaży i fotomontaży
 • Poprawiania jakości swoich zdjęć, obrazów i innych prac plastycznych
  (usuwanie szumu, wyostrzanie)
 • Tworzenia ramek, efektów specjalnych i wykorzystania filtrów
 • Dostosowania kolorystyki obrazu oraz przygotowania efektu typu Sepia czy zdjęć czarno-białych
 • Zarządzania wielkością grafiki – dopasowanie do druku i Internetu
 • Tworzenia kształtów i figur wektorowych
 • Edycji obiektów wektorowych
 • Dodawania i edycji kolorów i tekstur
 • Użycia narzędzi do budowy złożonych obiektów i kształtów
 • Malowania, rysowania ścieżek oraz użycia symboli
 • Transformacji i przekształceń ścieżek
 • Tworzenia ilustracji wektorowych
 • Wprowadzania i formatowania tekstów
 • Łączenia grafiki wektorowej ze zdjęciami
 • Dodawanie cieni i stylizacji pracy
 • Tworzenia ilustracji w wyglądzie 3D
 • Tworzenia dokumentów jedno i wielostronicowych
 • Zastosowania stron wzorcowych
 • Tworzenie papierów firmowych, okładek, reklam i ulotek
 • Obłamywania grafiki tekstem
 • Tworzenia lub umieszczania tabel
 • Korzystania ze stylów tekstowych i akapitowych
 • Stosowania efektów
 • Przygotowywania plików PDF i PDF/X
 • Poprawnego przygotowania pracy do druku i prezentacji w Internecie
Kto powinien wziąć udział?

Dla kogo jest to szkolenie?

Kurs Affinity – Kreatywne projektowanie jest przede wszystkim dla:

 • Web Designerów, którzy chcą we własnym zakresie stworzyć oryginalne logo, atrakcyjny baner czy estetyczny dokument do publikacji na stronie www;
 • Specjalistów ds. marketingu, którzy chcieliby poznać komplet narzędzi do samodzielnego tworzenia grafik oraz dokumentów;
 • Operatorów DTP, którzy chcą nauczyć się programów umożliwiających skuteczne przygotowanie materiałów do wydruku;
 • Grafików komputerowych, którzy szukają alternatywy dla programów Adobe: Photoshop, Illustrator i InDesign.

Program kursu

Preferencje programu

 • Optymalne ustawienia preferencji programu
 • Ustawienia odpowiedniego trybu przestrzeni barwnej do różnorodnych typów reklam i publikacji – RGB, CMYK

Obszar roboczy

 • Personas – dedykowane przestrzenie robocze
 • Wybór przestrzeni roboczej właściwego dla wykonania określonego zadania
 • Zapoznanie z narzędziami
 • Wykorzystanie menu kontekstowego

Dokument / obraz

 • Otwieranie zdjęć i dokumentów
 • Otwieranie plików RAW
 • Umieszczanie / osadzanie plików
 • Powiększanie przewijanie
 • Zapisywanie pracy
 • Eksport do innych formatów plików graficznych

Edycja zdjęć w formacie Raw – Develop Persona

 • „Wywoływanie” plików RAW
 • Edycja podstawowa
 • Korekta obiektywu
 • Ostrzenie i redukcja szumu
 • Korekta tonalna
 • Zmiany w wybranych obszarach zdjęcia – Overlays

Wycinanie obiektów z tła

 • Podstawy selekcji
 • Dobór właściwych narzędzi tworzenia zaznaczenia
 • Wycinanie prostych obiektów z tła
 • Korekta zaznaczenia
 • Wycinanie złożonych obiektów z tła
 • Usuwanie tła

Retusz i narzędzia retuszu

 • Usuwanie zbytecznych detali, korekcja tła
 • Klonowanie / stemplowanie
 • Redukcja zmarszczek
 • Zaawansowane techniki retuszu (frequency separation)

Praca z warstwami

 • Właściwości warstwy
 • Funkcje przenikania
 • Warstwy korekcyjne
 • Warstwy filtrów
 • Maski warstw
 • Style warstw

Malowanie i ścieranie

 • Współpraca z tabletami graficznymi Wacom
 • Realistyczne pędzle
 • Ścieranie czy maskowanie?
 • Modyfikacje pędzli
 • Pędzle mieszania i zastępowania kolorów

Korekta jasności i kolorów

 • Dopasowanie kolorystyki zdjęć
 • Poprawa nasycenia i kontrastu
 • Zarządzanie jasnością i nasyceniem barw
 • Efekty specjalne z użyciem kolorów

Praca z tekstem

 • Tekst ozdobny i bloki tekstu
 • Formatowanie znaków i akapitów
 • Zastosowanie cech specjalnych czcionek OpenType

Filtry i efekty specjalne

 • Stosowanie filtrów i efektów
 • Usuwanie mgły
 • Oświetlenie sceny
 • Szumy
 • Wyostrzenia i rozmycia
 • Instalowanie zewnętrznych filtrów

Tworzenie fotomontaży i efektów specjalnych

 • Dodawanie cieni
 • Dodawanie atrakcyjnych teł
 • Łączenie różnych obrazów

Formowanie – Liquify Persona

 • Korekta kształtu
 • Rozciąganie, zgniatanie i skręcanie
 • Skalowanie, obracanie
 • Tworzenie wizualizacji reklam ulicznych
 • Tworzenie różnego typu mockupów (kubeczki, monitory, koszuki i inne)

Przydatne funkcje

 • Focus merge – łączenie obrazów z uwzględnieniem ostrości
 • Panorama – łączenie obrazów w zdjęcia panoramiczne
 • HDR – powiększony zakres tonalny
 • Tone mapping – kreatywne modyfikowanie kolorystyki zdjęć

Eksport pracy do wydruku i prezentacji w sieci

 • Zarządzanie wielkością dokumentu
 • Export Persona
 • Opcje eksportu
 • Współpraca z innymi programami

Affinity Designer

Dokument/plik

 • Tworzenie nowego dokumentu (piksele, wektory, obszary robocze)
 • Wybieranie modelu kolorów w tworzonych dokumentach – RGB, CMYK i Lab
 • Zmiana rozmiarów dokumentu
 • Kolory/farby dodatkowe
 • Typowe formaty zapisu i eksportowania plików
 • Tryby podglądu, linie pomocnicze

Współpraca pomiędzy programami:

 • Współpraca z MS Office, Adobe, Corel
 • Import i eksport typowych formatów

Tworzenie elementów graficznych na potrzeby druku i publikacji elektronicznej

 • Tworzenie elementów graficznych
 • Ikony internetowe i grafiki do druku
 • Symbole i znaki okolicznościowe
 • Wykorzystanie pędzli artystycznych

Praca z tekstem

 • Umieszczanie tekstu
 • Automatyczne i ręczne przełamywanie tekstu
 • Style znakowe i style akapitowe

Tworzenie reklam do prasy i banerów internetowych

 • Wykorzystanie zdjęć, elementów wektorowych i tekstu do tworzenia reklamy
 • Dopasowanie rozmiaru
 • Wykorzystanie spadów
 • Zapis reklamy do druku
 • Zapis i optymalizacja reklamy internetowej

Tworzenie wizytówki

 • Ustawienia linii pomocniczych
 • Umieszczanie logo
 • Formatowanie tekstu
 • Tworzenie próbek koloru o precyzyjnie określonych cechach
 • Przygotowanie projektu do druku

Tworzenie plakatu

 • Wykorzystanie zdjęć do tworzenia plakatu
 • Użycie tekstów i elementów wektorowych
 • Dopasowanie formatu i użycie spadów
 • Przygotowanie i zapis plakatu do druku offsetowego
 • Sprawdzanie pliku PDF

Tworzenie projektu ekranu aplikacji mobilnej lub strony internetowej

 • Przygotowanie elementów graficznych
 • Zasady projektowania strony internetowej
 • Rozmiar strony a projekty responsywne
 • Wykorzystanie kolorów, tekstów i zdjęć w projektach webowych
 • Zapis projektu i prezentacja w formie elektronicznej
 • Wykorzystanie szablonów do tworzenia publikacji elektronicznej
 • Przygotowanie projektu kilku ekranów aplikacji mobilnej
 • Podgląd aplikacji na urządzeniu przenośnym (tablet, smartfon)
 • Zapis i prezentacja pracy w formie elektronicznej

Affinity Publisher

Tworzenie dokumentów wielostronicowych

 • Tworzenie dokumentów wielostronicowych
 • Wykorzystanie stron wzorcowych i automatycznej numeracji
 • Przygotowanie makiety katalogu
 • Import zdjęć i elementów graficznych
 • Import, wpisywanie i formatowanie tekstów
 • Opcje importu
 • Przygotowanie publikacji do druku i publikacji elektronicznej

Praca z tekstem

 • Stosowanie czcionek
 • Zalety czcionek OpenType
 • Formatowanie znaków – interlinia, kerning i światło
 • Wstawianie znaków specjalnych
 • Formatowanie akapitów
 • Wstawianie inicjałów
 • Stosowanie tabulatorów
 • Numerowanie i wypunktowanie
 • Ustawienia dzielenia i przenoszenia wyrazów
 • Wyrównywanie i justowanie
 • Style znakowe i style akapitowe

Kolor

 • Tworzenie własnych próbek koloru
 • nadawanie kolorów obiektom
 • tworzenie i wykorzystanie przejść tonalnych – gradientów
 • stosowanie farby specjalne PANTONE
 • pobieranie kolorów z umieszczonej grafiki

Tabele – tworzenie i edycja:

 • tworzenie tabeli z tekstu
 • wybór i edycja tabeli
 • formatowanie tabeli
 • obrysy i wypełnienia
 • parametry komórki i tabeli

Szybkie modyfikacje umieszczonych w projekcie zdjęć w Photo Persona

 • zaznaczanie i usuwanie niepotrzebnych elementów
 • retusz
 • malowanie i inne narzędzia artystyczne
 • korekta jasności, kontrastu koloru
 • zmiany kolorystyki zdjęcia

Współpraca z portalami bezpłatnych zdjęć

 • wyszukiwanie
 • umieszczanie
 • modyfikacje

Tworzenie i edycja grafiki w Designer Persona

 • tworzenie złożonych ilustracji wektorowych
 • zmiana wyglądu umieszczonych – importowanych grafik
 • umieszczanie tekstu na krzywych
 • Stosowanie kolorów i przejść tonalnych
 • Stosowanie elementów przezroczystych i efektów przenikania
 • funkcje łączenia przycinania kształtów

Tworzenie kilku stronicowej broszury

 • Formatowanie tekstu
 • Umieszczanie ilustracji
 • Wstawianie automatycznej numeracji stron
 • Stosowanie zestawów kolorów

Tworzenie folderu reklamowego

 • Planowanie układu dokumentu
 • Kreatywne przygotowanie tła strony
 • Umieszczanie i modyfikacje zdjęć
 • Formatowanie i przełamywanie tekstu
 • Formatowanie tabel
 • Stosowanie uszlachetniania publikacji lakierem
 • Przygotowanie do druku

Prace końcowe

 • zapisywanie pracy
 • drukowanie dokumentów
 • eksport do formatu PDF
 • eksport do innych formatów

Czas trwania

5 dni, 8:30-16:30

Prelegenci

Robert Jarzębiński

Certyfikowany Trener Adobe. Uznany wykładowca, od ponad 17 lat prowadzi szkolenia, w kraju i za granicą. Specjalizuje się w zakresie DTP,  grafiki komputerowej a także tworzenia projektów na urządzenia mobilne.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 200
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagane podstawowe doświadczenie w pracy z grafiką pikselową i wektorową.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: IT MEDIA S.C.
 • Ulica i nr: ul. Elektronowa 2
 • Kod pocztowy: 03-219
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5242365558

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

IT MEDIA S.C.
03-219 Warszawa, Polska
ul. Elektronowa 2
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!