Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/arkusze-google-sredniozaawansowany-73329-id18686

Informacje o kursie

 • Arkusze Google Średniozaawansowany


  ID kursu: 73329
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin kursu:

  Adres kursu:

  brak danych

  Opole
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Metody szkolenia
Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są:

-prezentacja,
-mini-wykład,
-praca warsztatowa z komputerem,
-ćwiczenia i case study,
-praca indywidualna z trenerem.


Identyfikacja Potrzeb Szkoleniowych
Przed szkoleniem poprosimy Cię, abyś określił swoje oczekiwania w stosunku do kursu oraz przeprowadzimy analizę potrzeb. Na jej podstawie, nasz trener będzie mógł doradzić, jakie szkolenie będzie dla Ciebie odpowiednie. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych będzie także wskazówką, na które aspekty programowe położyć większy nacisk, aby szkolenie jak najlepiej rozwinęło Twoje umiejętności i jednocześnie zwiększyło efektywność Twojej pracy.

Po szkoleniu będziesz mógł:
-swobodnie korzystać z arkuszy kalkulacyjnych online,
-wykorzystywać narzędzia dostępne w Arkuszu Google,
-stosować funkcje logiczne, matematyczne, obliczeniowe,
-tworzyć czytelne wykresy w celu wizualizacji danych,
-rejestrować i edytować makra,
-udostępniać pliki innym współpracownikom.

Certyfikat
Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.


Opieka poszkoleniowa
Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

Szkolenie jest dla osób, które:

 • potrafią na poziomie podstawowym korzystać z Arkuszy Google,
 • chcą zdobyć wiedzę z zakresu obsługi Arkuszy Google na poziomie średniozaawansowanym,
 • chcą poznać formuły i funkcje przydatne w codziennej pracy,
 • pracują z wieloma arkuszami,
 • chcą przedstawiać dane na wykresach,
 • chcą w łatwy sposób współpracować z innymi na wybranych arkuszach.

Program kursu:

1. Wprowadzenie i informacje o arkuszach kalkulacyjnych:

 • zestawienie arkusza Google Docs z MS Excel,
 • zalety używania arkusza Google Docs,
 • obszar roboczy arkusza kalkulacyjnego.

2. Stworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego.

3. Podstawy arkuszy Google:

 • wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
 • szybki sposób na wpisywanie danych z użyciem skrótów klawiaturowych,
 • wypełnianie serią danych – seria napisów, dat i czasu, seria danych rosnąca, malejąca, stała, liczbowa, niestandardowa seria danych,
 • kopiowanie i wklejanie danych z zastosowaniem narzędzia Wklej specjalnie,
 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
 • malarz formatów,
 • formatowanie za pomocą Tabel Danych,
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.

4. Formatowanie warunkowe:

 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
 • tworzenie formuł określających formatowane komórki.

5. Ochrona arkusza i skoroszytu:

 • zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie,
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

6. Formuły i funkcje wykorzystywane w codziennej pracy:

 • adresowanie względne i bezwzględne (blokowanie komórek arkusza za pomocą znaku $),
 • przypomnienie podstawowych funkcji obliczeniowych suma, średnia, max, min, ile.liczb,
 • funkcje logiczne jeżeli, lub, oraz,
 • funkcje statystyczne i matematyczne jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, zaokr,
 • funkcja wyszukiwania pionowo – proste wykorzystanie,
 • składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.

7. Obliczenia i funkcje na datach:

 • metody formatowania dat,
 • różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej,
 • wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń,
 • funkcje daty i czasu dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg.

8. Praca z tekstami, przetwarzanie teksów, funkcje tekstowe:

 • funkcje tekstowe: lewy, prawy, zlacz.teksty, litery.wielkie, litery.male, wartość,
 • poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych,
 • rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny.

9. Praca z wieloma arkuszami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.

10. Tworzenie i edycja wykresów:

 • zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów,
 • tworzenie wykresów złożonych, zmiana zakresów danych,
 • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali,
 • szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie,
 • wykres z dwiema osiami,
 • formatowanie wykresów.

11. Sortowanie i filtrowanie danych:

 • sortowanie,
 • filtrowanie według wartości,
 • używanie filtrów warunkowych.

12. Podstawy tworzenia i pracy z tabelami przestawnymi:

 • wyjaśnienie, czym jest tabela przestawna,
 • zmiana funkcji obliczeniowych w tabeli przestawnej,
 • grupowanie danych w tabeli przestawnej,
 • filtrowanie danych w tabeli przestawnej.

13. Zaawansowane ustawienia drukowania:

 • widoki: podgląd podziału stron i układ strony,
 • ustawienia wydruku – ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, wyrównanie na stronie,
 • podział na strony, numerowanie stron,
 • drukowanie wykresów,
 • drukowanie dużych tabel,
 • powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku.

14. Wprowadzenie do makr:

 • rejestrowanie makra,
 • edytowanie makra.

15. Udostępnianie plików i folderów – współpraca z innymi.

Informacje o prelegentach:

 Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2920 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie online
 • 3358 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie stacjonarne

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa, przerwy kawowe, lunch

Dostępne zniżki:

 • 50% Cena promocyjna obowiązuje przy zapisie na szkolenie i wpłacie do 17.06.2020r.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Arkusze Google Średniozaawansowany