Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/excel-praca-z-danymi-sortowanie-filtrowanie-i-tabele-przestawne-75283-id18686

Informacje o kursie

 • Excel praca z danymi, sortowanie, filtrowanie i tabele przestawne


  ID kursu: 75283
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie Umiejętności osobiste
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł: - efektywniej wykorzystać narzędzia programu MS Excel, - pracować na złożonych danych i tworzyć powiązania pomiędzy skoroszytami i arkuszami, - zabezpieczać skoroszyty i arkusze, - tworzyć i edytować zaawansowane wykresy i wykorzystywać ich możliwości, - stosować zaawansowane ustawienia drukowania. Certyfikat Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową. Opieka poszkoleniowa Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu MS Excel,
 • chcą w efektywny sposób stosować narzędzia programu,
 • chcą pogłębić wiedzę dotyczącą wprowadzania i formatowania danych,
 • chcą dokonywać złożonej analizy i prezentacji danych,
 • chcą tworzyć zaawansowane i złożone tabele.

 

Program kursu:

1. Podstawy MS Excel:

 • dane – wpisywanie, usuwanie, edycja,
 • przydatne skróty klawiaturowe,
 • seria danych,
 • narzędzie Wklej specjalnie,
 • czcionka – modyfikacje,
 • formaty danych: liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy.

2. Narzędzie Przejdź do:

 • zakres z ukrytymi wierszami – kopiowanie,
 • edycja komórek z wprowadzonymi danymi,
 • puste komórki – uzupełnianie.

3. Formatowanie warunkowe:

 • edycja komórek z określonym tekstem lub wartościami,
 • zestawy ikon, paski danych i zakresy kolorów,
 • wartości zduplikowane – wyróżnianie.

4. Ochrona skoroszytu:

 • zabezpieczanie danych w arkuszu,
 • poprawność danych w skoroszycie.

5. Podstawowe funkcje w MS Excel:

 • funkcje obliczeniowe: suma, średnia, max, min, ile.liczb,
 • funkcje logiczne: jeżeli, oraz, lub,
 • funkcja wyszukaj.pionowo,
 • adresowanie względne i bezwględne,
 • zagnieżdżanie funkcji,
 • funkcje statystyczne oraz matematyczne: jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, zaokr,

6. Daty – obliczenia i funkcje:

 • formatowanie dat,
 • dodawanie i odejmowanie dat,
 • funkcje daty i czasu: dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg.

7. Praca na tekście:

 • funkcje tekstowe: lewy, prawy, zlacz.teksty, litery.wielkie, litery.male, wartość,
 • rozdzielanie tekstów,
 • narzędzie Tekst jako kolumny.

8. Narzędzie Sumy pośrednie.

9. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi. 

10. Konsolidacja danych.

11. Przygotowanie i formatowanie wykresów:

 • typy i rodzaje wykresów,
 • wykresy złożone i zmiana zakresów danych,
 • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali,
 • układ danych prezentowanych na wykresie,
 • dodawanie obiektów graficznych do wykresów,
 • wykres z dwiema osiami,
 • edycja wykresów,
 • tworzenie obiektów typu SmartArt.

12. Analiza i wyszukiwanie danych w MS Excel:

 • sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,
 • wielopoziomowe sortowanie danych,
 • narzędzie Autofiltr,
 • filtr niestandardowy,
 • filtrowanie z użyciem znaku *,
 • polecenie Znajdź/Zamień.

13. Wstęp do tworzenia tabel przestawnych i pracy z nimi:

 • tabela przestawna – co to?
 • zmiana funkcji obliczeniowych w tabeli przestawnej,
 • grupowanie danych w tabeli przestawnej,
 • filtrowanie danych w tabeli przestawnej.

14. Ustawienia drukowania – zaawansowane opcje:

 • widoki: podgląd podziału stron i układ strony,
 • ustawienia wydruku – marginesy, nagłówki i stopki, wyrównanie na stronie,
 • ukrywanie wierszy i kolumn,
 • podział na strony, numerowanie stron,
 • niestandardowe nagłówki, stopki,
 • drukowanie wykresów,
 • drukowanie dużych tabel,
 • drukowanie komentarzy,
 • powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku.

15. Wstęp do makr:

 • rejestrowanie makra,
 • przypisanie makra pod przycisk.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 460 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Excel praca z danymi, sortowanie, filtrowanie i tabele przestawne