Executive Project Management for AEC Industry - Praktyczny kurs zarządzania projektami budowlanymi i architektonicznymi

O kursie

CELE SZKOLENIA:

I. Podniesienie wartości uczestnika kursu na rynku pracy opartym o zarządzanie i skuteczne egzekwowania projektów budowlanych i architektonicznych. Kurs pozwala uczestnikom osiągać ponadprzeciętne wyniki biznesowe na zarządzanych lub wykonywanych projektach dzięki:

 • Usystematyzowanej wiedzy o podstawowych elementach skutecznego zarządzania czasem, budżetem, jakością i zespołem projektowym
 • Praktycznym umiejętnościom definiowania, egzekwowania i kontrolowania najważniejszych procesów projektowych
 • Zrozumieniu i wykorzystaniu praktycznego podejścia do procesu podejmowania decyzji biznesowych

II. Przez przyswojenie kompletnej wiedzy popartej praktycznymi warsztatami uczestnik szkolenia posiądzie umiejętności pozwalające na samodzielne definiowanie i zarządzanie kluczowymi czynnikami sukcesu projektu, przez:

 • Dobór mierzalnych celów biznesowych projektu
 • Świadome kontrolowanie podstawowych ograniczeń i zasobów projektu: kosztów, czasu, jakości produktu końcowego, zaangażowania zespołu projektowego
 • Tworzenie środowiska pracy i dobór zestawu narzędzi umożliwiających efektywną komunikację w wewnątrz zespołu realizacyjnego jak i z interesariuszami zewnętrznymi
 • Umiejętne stosowanie nowoczesnych metodyk realizacji projektu z uwzględnieniem specyfiki branżowej i fizycznych ograniczeń związanych z realizacją produktu końcowego

III. Program szkolenia ułożony tak, aby uczestnik rozwijał swoje kompetencje stopniowo. Każdy z bloków wiedzy buduje podstawy coraz lepszego zrozumienia koncepcji projektu jako skutecznego środka do osiągania celów biznesowych. Zestaw praktycznych porad i warsztatów po zakończeniu każdego z działów pozwala uczestnikom szkolenia na usystematyzowanie wiedzy i zbudowanie własnego kontekstu dla przyswojonych informacji.

IV. Rynek projektów architektonicznych i budowlanych w Polsce wchodzi właśnie w okres gwałtownych zmian. Coraz większe zapotrzebowanie na inwestycje łączące w sobie dużą liczbę różnorodnych specjalizacji, technologii a nawet kulturowo odmiennych zespołów wymusza na całej branży usystematyzowanego podejścia do zarządzania projektami. Niska produktywność zespołów realizacyjnych i wysoki udział projektów przekraczających zakładane budżety prowadzi do braku stabilności w całym sektorze budownictwa i architektury. Z drugiej strony powszechnie dostępna, szeroka baza wiedzy o zarządzaniu projektami jest niedostosowana do specyfiki projektowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych i utrudnia specjalistom pozyskanie przydatnej i praktycznej wiedzy w krótkim czasie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Praktyczny wymiar szkolenia uwzględnia specyfikę realizacji projektów w obszarze architektury i budownictwa. Nowe umiejętności uczestników przekładają się na skuteczność realizacji celów stawianych sobie przez branże takie jak:

 • architektura
 • usługi inżynieryjne
 • budownictwo
 • górnictwo i geologia
 • zamówienia publiczne
 • zarządy infrastruktury i nieruchomości
Kto powinien wziąć udział?
 • Specjaliści
 • Projektanci
 • Architekci
 • Kierownicy Budów
 • Koordynatorzy Budów
 • Menadżerowie Projektów

Program kursu

 • Podstawy zarządzania projektem
 • Definiowanie zakresu projektu
 • Definiowanie ryzyk związanych z projektem
 • Zarządzanie budżetem projektu
 • Zarządzanie harmonogramem projektu
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie komunikacją i informacją
 • Zarządzanie ryzykiem projektu
 • Zarządzanie kontraktem / Zarządzanie zmianą
 • Prognozowanie wyniku projektu – kontroling projektu
 • Lean Construction - podstawy

Czas trwania

25.10.2022: 08:30 - 16:00
25.10.2022: 08:30 - 16:00

Prelegenci

Łukasz Topoliński - Magister Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej od początku starający się połączyć pasję tworzenia z praktycznym podejściem do zarządzania projektami i zespołami. Ukończył studia Zarządzania i Ekonomii a także studia podyplomowe MBA Franklin University i Kontroling Finansowy na Akademii Leona Koźmińskiego po to by jeszcze lepiej zrozumieć i wdrażać dobre praktyki, które stoją za zyskownymi projektami. Na każdym etapie dotychczasowej kariery zawodowej poznawał od strony praktycznej i wdrażał technologie składające się na środowisko projektu BIM. Rozpoczynał od tworzenia modeli przestrzennych projektów drogowych w ramach prac dla Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. i projekcie węzła drogowego Rzeszów Zachód. Następnie jako Project Manager wykorzystywał w trakcie przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych najnowsze metody skaningu laserowego, wspomagania i sterowania maszyn budowlanych, modelowania i monitorowania postępu robót na poziomie BIM 4D i BIM 5D. Wchodząc w skład międzynarodowego zespołu menedżerskiego brał udział w implementowaniu środowiska BIM 5D na największym obecnie projekcie infrastrukturalnym w Europie: Obwodnicy Autostradowej Sztokholmu (E4 Stockholm By-pass). Właściciel firm działających w obszarze konsultingu oraz IT: Topoliński Consulting, Plainly.pl oraz BIM Process Sp. z o.o. Skupiony na podnoszeniu efektywności i jakości pracy w sektorze architektury i budownictwa dzięki wykorzystaniu potencjału BIM i nowoczesnych metod zarządzania projektami.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

40-555 Katowice

Rolna 43

woj. śląskie

Rejestracja

kurs stacjonarny
za osobę
1 500
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Akademia Śląska
40-555 Katowice
Rolna 43
woj. śląskie
Centrum Szkoleniowo – Edukacyjne Akademii Śląskiej to nowa, dynamicznie rozwijająca się jednostka szkoleniowa prowadząca profesjonalne kursy oraz studia podyplomowe, zarówno dla firm jak i klientów indywidualnych. Oferujemy szeroki wachlarz spe...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zapisy ON-LINE na kurs trwają do 18 października 2022 r.

Po zebraniu się grupy Organizator kontaktuje się w sprawie dopełnienia formalności związanych z zapisaniem się na kurs. Potwierdzeniem zapisu będzie wpłata zaliczki 100 zł. 

Kurs objęty jest dofinansowaniem ze środków Bazy Usług Rozwojowych (BUR) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) . Dofinansowanie może sięgać od 80% do 100% ceny usługi!

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!