Intensywny kurs kadrowo - płacowy z zaświadczeniem MEN

O kursie

Kurs kadrowo-płacowy w formie webinarium realizowany jest poprzez szkolenia online odbywające się na platformie clickmeeting oraz dodatkowo poprzez naukę na platformie elearningowej.

Uczestnicy w trakcie kursu mają kontakt z trenerem i mogą zadawać pytania.

Kurs kadrowo-płacowy to poza webinariami dostęp do dodatkowych materiałów szkoleniowych oraz ćwiczeń do samodzielnej pracy na platformie elearningowej.


Czas trwania - 40 godzin lekcyjnych (30 godzin zegarowych)
Godziny spotkań online: 17.00 -20.00.

Dodatkowe i uzupełniające materiały szkoleniowe na platformie szkoleniowej do samodzielnego odtworzenia to 20 godzin lekcyjnych.

Łączny wymiar kursu to 60 godzin nauki.Uczestnicy Kursu Kadrowo-płacowego otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia z wykazem zrealizowanego materiału.


Dodatkowo wystawiane jest zaświadczenie na drukach MEN.
Kto powinien wziąć udział?

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu kadr i płac.

Program kursu

I. Obowiązki pracodawcy i dokumentacja związana z zatrudnieniem 10.03.2021 r.

Nawiązanie stosunku pracy:
Procedury wstępne (Badania lekarskie, szkolenia BHP).
Umowy o pracę - rodzaje i treść
Informacja do umowy o pracę.
Oświadczenia pracownika.
Obowiązki w zakresie dokumentacji pracowniczej
Obowiązki w zakresie szkoleń BHP i Obowiązki badań lekarskich

II. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności cz. 1 i 2 15.03.2021 r. i 17.03.2021 r.

Urlopy wypoczynkowe - zasady obliczania wymiaru i udzielania
Urlopy bezpłatne.
„Urlopy okolicznościowe”.
Pozostałe nieobecności z prawem i bez prawa do wynagrodzenia.
Urlopy macierzyńskie.
Urlop wychowawczy.

III. Czas pracy 22.03.2021 r.

Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy.
Systemy i rozkłady czasu pracy.
Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych.
Praca w niedziele i święta.
Praca w dniu wolnym od pracy.

IV. Zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie umowy, zakończenie zatrudnienia 24.03.2021 r.

Grupy chronione.
Zmiana warunków pracy i płacy.
Definitywne zakończenie stosunku pracy (porozumienie stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia).
Obowiązki pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia.
Zasady wystawiania świadectwa pracy i jego treść.

V. Wynagrodzenie - ustalanie wysokości brutto 29.03.2021r.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i inne nieobecności z prawem do wynagrodzenia.
Odprawy i odszkodowania.
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

VI. Naliczanie listy płac - 31.03.2021r.

Odliczenia z wynagrodzenia - obliczanie wynagrodzenia netto
Narzuty pracodawcy na wynagrodzenie brutto.
Przekroczenie rocznej podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Przekroczenie progu podatkowego.

VII. Umowy cywilnoprawne 07.04.2021r.

Ustalanie tytułu do ubezpieczenia w przypadku umów cywilnoprawnych.
Rozliczanie umów cywilnoprawnych.

VIII. Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe 12.04.2021r.

Rodzaje i wysokość świadczeń.
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
Zasady wypełniania dokumentacji do ZUS

IX. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 14.04.2021r.

Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z wynagrodzenia.
Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z zasiłków.
Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

Czas trwania

60

Prelegenci

Agnieszka Łapińska - Praktyk - od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób. W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Spotkania odbywają się przy wykorzystaniu platformy clickmeeting oraz własnej platdormy elearningowej Humano

Rejestracja

1200
1 200
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Humano
87-100 Toruń
Kościuszki 25
woj. kujawsko-pomorskie
Zajmujemy się szkoleniami i doradztwem dla firm w zakresie polityki kadrowo - płacowej oraz ZZL.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonania płatności za kurs.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Humano
87-100 Toruń Kościuszki 25
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!