Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/itilreg-foundation-with-itilreg-foundation-certificate-in-it-service-management-73804-id1231

Informacje o kursie

 • ITIL® Foundation with ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management


  ID kursu: 73804
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  Wymagania techniczne:
  Komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5.
  Monitor o rozdzielczości FullHD.
  Szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s.
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator kursu:

  Altkom Akademia S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Altkom Akademia S.A.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Szkolenie ITIL® 4 wprowadza uaktualnioną wersję modelu zarządzania usługami IT. Wersja 4 przejmuje wybrane elementy z poziomu Practitioner, szczególnie pryncypia. ITIL® 4 wprowadza także, w duchu myślenia systemowego, sposób zarządzania produktami oraz usługami jako łańcuchami wartości, od wyrażonego zapotrzebowania do mierzalnej wartości. Praktyki ITIL® są osadzone w spójnym ekosystemie, w którym produkty i usługi są dostarczane w nieprzerwanym cyklu tworzenia, testowania, wdrażania, informacji zwrotnej i doskonalenia

Cel projektu szkoleniowego
Zrozumienie pryncypiów, kluczowych pojęć i wymiarów zarządzania usługami
Pozyskanie sprawności w wykorzystaniu praktyk ITIL®
Przygotowanie do egzaminu ITIL® 4 Foundation

Egzamin ITIL4®

Egzamin w formie online
-Czas trwania egzaminu 60 minut
-Test jednokrotnego wyboru
-Minimalny próg zaliczenia to 26 punktów na 40
-Brak możliwości korzystania z podręczników i materiałów szkoleniowych

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora - osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzamin przez kamerkę.
Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictem kamerki pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.
Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Kurs skierowany jest do:

 • Kadry zarządzającej i pracowników organizacji IT planujących doskonalenie wewnętrznych procesów w oparciu o najlepsze praktyki ITIL® 4, pracowników firm świadczących usługi IT
 • Osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi i zdając egzamin uzyskać "Foundation Certificate In IT Service Management" (ITIL® 4 Edition)

Program kursu:

 1. Wprowadzenie
 2. Kluczowe koncepcje zarządzania usługami
  • Wartość i jej tworzenie
  • Organizacje, dostawcy usług, konsumenci usług i inni interesariusze
  • Produkty a usługi
  • Model relacji usługowych
  • Wartość: rezultaty, koszty i ryzyka
 3. Cztery wymiary zarządzania usługami
  • Organizacje i ludzie
  • Informacja i technologia
  • Partnerzy i dostawcy
  • Strumienie wartości i procesy
 4. System wartości usługi
  • Szansa, popyt i wartość
  • Zasady przewodnie ITIL®
  • Nadzór
  • Łańcuch wartości usługi
  • Ciągłe doskonalenie
  • Praktyki
 5. Ogólne praktyki zarządzania
  • Zarządzanie architekturą
  • Ciągłe doskonalenie
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  • Zarządzanie wiedzą
  • Mierzenie i raportowanie
  • Zarządzanie zmianą organizacyjną
  • Zarządzanie portfelem
  • Zarządzanie projektem
  • Zarządzanie relacjami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Zarządzanie finansowe usługami
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie dostawcami
  • Zarządzanie pracownikami i talentami
 6. Praktyki zarządzania usługami
  • Zarządzanie dostępnością
  • Analiza biznesowa
  • Zarządzanie potencjałem wykonawczym i wydajnością
  • Kontrola zmian
  • Zarządzanie incydentami
  • Zarządzanie zasobami IT
  • Monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami
  • Zarządzanie problemami
  • Zarządzanie wydaniami
  • Zarządzanie katalogiem usług
  • Zarządzanie konfiguracją usług
  • Zarządzanie ciągłością działania usług
  • Projektowanie usług
  • Centrum obsługi użytkowników (service desk)
  • Zarządzanie poziomem świadczenia usług
  • Zarządzanie wnioskami o usługę
  • Walidacja i testowanie usług
 7. Techniczne praktyki zarządzania
  • Zarządzanie wdrożeniami
  • Zarządzanie infrastrukturą i platformą
  • Rozwój i zarządzanie oprogramowaniem
 8. Omówienie próbnych pytań egzaminacyjnych

Informacje o prelegentach:

Trener Altkom Akademia

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1500 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: ITIL® Foundation with ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management