Kurs dla Kierownika Jakości w Lotnictwie

O kursie

Serdecznie zapraszamy na trzydniowe szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do pełnienia roli kierowników systemów zgodności (ew. jakości) w organizacji PART 145, PART CAMO, PART CAO, PART 21G, PART J, AS9100, AS9110 i innych oraz umożliwienie im weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności podczas warsztatów polegających na symulacji audytu.

Dlaczego warto wziąć udział?

W czasie szkolenia wykładowca przekazuje realną wiedzę i doświadczenie aktywnego audytora i konsultanta oraz posługuje się przykładami z zrealizowanych audytów oraz przykładów dotyczących zarządzania system jakości w organizacjach lotniczych.

Kto powinien wziąć udział?

Kandydaci na kierowników działów zgodności/jakości w organizacjach (jak powyżej), audytorzy, kierownicy SMS, personel kierowniczy chcący uzupełnić swoją wiedzę.

Program kursu

 • System bezpieczeństwa w organizacji lotniczej (Part 21J/G; PART 145, PART CAMO, PART CAO) i jego podstawa prawna. Rola polityki bezpieczeństwa i polityka Just Culture;
 • System zgodności/jakości w organizacjach lotniczych, zakres działania, relacje z SMS i zarządzaniem ochroną, zmiany i integracja zarządzania zgodnością;
 • Audytowanie jako element integralny systemu, planowanie zapewnienia zgodności (w tym promocja i szkolenie) i audytowych (roczny plan i audytowanie dostawców);
 • Audytowanie, identyfikacja i opisywanie niezgodności, raport z audytu, zarządzanie działaniami poaudytowymi i zmiany terminów realizacji działań poaudytowych;
 • Zarządzanie procesem audytowania (planowanie, podział zadań, harmonogram);
 • Zarządzanie planem jakości, niezgodnościami i dobierać działania naprawcze, zapobiegawcze i kontrolne dla osiągnięcia najlepszych wyników dla zapewnienia zgodności;
 • Audytor, jego zadania i cechy dobrego audytora, audytor wiodący a audytor wewnętrzny, zarządzanie zasobami ludzkim w komórce zgodności/jakości;
 • List kontrolne głównej i pomocniczej jako narzędzia budowy bezpieczeństwa;
 • Przegląd jakości: cele, przygotowanie i zarządzanie (przegląd bezpieczeństwa);
 • Kompetencje personelu zgodności/jakości, szkolenie, analiza raportów i opisu niezgodności oraz działań poaudytowych;
 • Analiza niezgodności (np. 5WHY, identyfikacja przyczyn źródłowych), weryfikacja poprawności działań audytowych. Badanie zdarzeń i działania korygujące;
 • Współpraca z kierownikiem odpowiedzialnym oraz ULC;
 • Zarządzanie lub współpraca w zakresie systemem raportowania wewnętrznego i zewnętrznego. Wpływ zawartości zgłoszeń na planowanie bezpieczeństwa i planu audytów.
 • Zarządzanie dostawcami i bezpieczeństwem dostaw. Ocena zagrożeń, umowy z dostawcami;
 • Krajowy plan bezpieczeństwa jako narzędzie planowania zdarnościowego, wsp. SPI;
 • Zmiany w systemie audytowania, zagadnienia odporności organizacji (reseliance) współpraca z SMS-em;
 • Szkolenie personelu w organizacji lotniczej/monitorowanie kompetencji i przegląd kompetencji;
 • Promocja bezpieczeństwa/jakości/zgodności;
 • System jakości a system zgodności.

Czas trwania

3 dni

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłaniewypełnionego formularza zgłoszenia oraz dokonania określonej w warunkach opłaty na konto bankowe wskazane na fakturze proforma.

Otrzymanie przez Organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Sudhara Polska, należąca do spółki Sudhara International Company Sp. z o.o., a Zamawiającym i oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE OTWARTE

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa.

Organizacje będący już klientami firmy Sudhara Polska są zobowiązani do dokonania płatności na podstawie otrzymanej faktury za zrealizowane szkolenie w terminie 14 dni od zakończenia szkolenia.

Organizacja/Zgłaszający, którzy dotychczas nie byli klientami firmy Sudhara Polska są zobowiązani do dokonania płatności za szkolenie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia i przesłania dowodu wpłaty na adres ksiegowosc@sudharapolska.com.

Cena za szkolenie otwarte nie obejmuje kosztów zakwaterowania dla Uczestników szkolenia.

WARUNKI REZYGNACJI ZE SZKOLENIA OTWARTEGO

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (e-mailem) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA OTWARTEGO/ ODWOŁANIE SZKOLENIA OTWARTEGO

Sudhara Polska zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia. W przypadku takiej zmiany, zamawiający szkolenie zostanie o niej poinformowany najpóźniej na 7 dni przed dotychczasowym terminem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku zmiany lub odwołania przez Organizatora określonego terminu szkolenia, organizacja zgłaszająca/uczestnik szkolenia może uzyskać zwrot całości wpłaconej kwoty lub wybrać inny termin szkolenia.

Na 7 dni przed organizacją szkolenia otwartego organizator szkolenia wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Sudhara Polska
 • Ulica i nr: Ligocka 103
 • Kod pocztowy: 40-568
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 6423090083

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Sudhara Polska
40-568 Katowice, Polska Ligocka 103

Organizator

Sudhara Polska
40-568 Katowice, Polska
Ligocka 103
woj. śląskie
Zajmujemy się doradztwem technicznym (inżynieryjnym), wdrażaniem systemów, szkoleniami i outsourcingiem. Jesteśmy doświadczonym zespołem ludzi z ogromną pasją do tego, co robimy, do naszej pracy. dlatego współpracujemy tylko i wyłącznie z trenerami...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!