Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia. 3 dniowe szkolenie z egzaminem

O kursie

Kurs Archiwistyczno-Kancelaryjny I stopnia trwa 18 godzin zegarowych. W ciągu trwania kursu uczestnicy zdobywają wiedzę na tematy takie jak: przepisy prawne dotyczące nowoczesnej archiwistyki i zarządzania archiwum, różnorodność współczesnych dokumentów oraz zasady ich klasyfikacji archiwalnej, prawidłowy obieg dokumentów w organizacji, procedury przekazywania dokumentów do Archiwum czy Składnicy, tworzenie i zarządzanie sprawnym Archiwum Zakładowym lub Składnicą Akt, techniki archiwizacji różnego typu dokumentacji, w tym aktowej, technicznej, geodezyjnej, geologicznej oraz elektronicznej, oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji w Archiwum czy Składnicy. Dodatkowo uczestnicy poznają najlepsze praktyki w zakresie tematów omawianych podczas kursu.

Głównym celem kursu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności i wiedzy, które pozwolą im na skuteczne zarządzanie archiwami bieżącymi oraz składnicami akt zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Ukończenie kursu daje narzędzia niezbędne do objęcia stanowisk takich jak archiwista zakładowy, specjalista ds. dokumentacji, koordynator zadań kancelaryjnych czy infobroker.

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do efektywnej pracy z dokumentami. Program szkolenia obejmuje naukę obowiązujących regulacji prawnych w dziedzinie archiwistyki w Polsce, zrozumienie i opanowanie procesu obiegu dokumentów w organizacji, a także zasad ich prawidłowego przekazywania do archiwum czy składnicy. Uczestnicy nauczą się, jak zarządzać archiwum i składnicą, oraz jak kompetentnie archiwizować różnorodne typy dokumentacji.

Kto powinien wziąć udział?

Kurs jest skierowany do osób aspirujących do pracy w archiwach zakładowych oraz składnicach akt, jak również tych, którzy pragną odnowić i zaktualizować swoją wiedzę w tej dziedzinie lub uzyskać oficjalne potwierdzenie ukończenia szkolenia w formie certyfikatu. Kurs skierowany jest również dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w obszarze archiwistyki.

Program kursu

1. Profesjonalne archiwum zakładowe.

 • Zasób archiwum zakładowego
 • Lokal archiwum zakładowego: magazyn archiwalny i biuro archiwisty
 • Wyposażenie archiwum zakładowego
 • Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie zasobu archiwum zakładowego
 • Rozmieszczenie akt w archiwum zakładowym
 • Bezpieczny archiwista.

2. Najważniejsze procedury postępowania w archiwum zakładowym.

 • Przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych
 • Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w zasobie archiwum zakładowego
 • Postępowanie w przypadku uszkodzenia wypożyczonych akt
 • Procedura skontrum
 • Procedura wycofywania dokumentacji ze stanu archiwum
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
 • Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego
 • Postępowanie w przypadku reorganizacji lub ustania działalności aktotwórcy.

3. Praktyczna analiza wszystkich etapów porządkowania dokumentacji.

 • Studia wstępne
 • Rozpoznanie przynależności zespołowej
 • Segregacja i systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
 • Klasyfikacja i kwalifikacja akt
 • Archiwizowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Opisywanie teczek
 • Przygotowywania ewidencji archiwum zakładowego i nadawanie sygnatury archiwalnej
 • Opracowanie rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego.

Dzień III

 1. Egzamin – godz.9.00 -10.30. 
 • Praktyczna analiza najważniejszych procedur postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym.
 • Typowanie dokumentacji przeznaczonej do brakowania. Przygotowanie spisów dokumentacji przeznaczonej do brakowania i wniosku o wyrażenie zgody na brakowanie
 • Typowanie materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do archiwum państwowego, przygotowywanie stosownej dokumentacji
 • Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego
 • Przygotowywanie protokołu zaginięcia, uszkodzenia lub sporządzenia braków wypożyczonej dokumentacji
 • Przygotowywanie protokołu wycofania jednostki aktowej z ewidencji archiwum zakładowego
 • Przeprowadzenie skontrum dokumentacji zgromadzonej w zasobie archiwum
 • Przygotowanie sprawozdania z działalności archiwum zakładowego.

Czas trwania

3 dni; 09:00 - 15:00

Prelegenci

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydział Historii, specjalizacja archiwista. Od ponad 16 lat związany zawodowo z IPN. Od początku ścieżki zawodowej zajmuje się z szeroką rozumianą digitalizacją materiałów archiwalnych. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, aktywny współpracownik Archiwisty24 i Internetowego Forum Archiwalnego mający na swym koncie publikacje na temat digitalizacji. Od kilku lat prowadzi autorski blog CYFROWE ARCHI#WA na którym dzieli się wiedzą o doświadczenie z takich obszarów jak: archiwizacja cyfrowa, cyfryzacja, digitalizacja, cyberbezpieczeństwo oraz cyfrowej ochrony zbiorów. Wydaje też newsletter CYFROWE ARCHI#WA. Historycznie zainteresowany Kancelarią Królewską ostatnich Wazów.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kurs odbędzie się na platformie Clickmeeting.

Wymagania sprzętowe:
- Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
- 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
- System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 11), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Rejestracja

Wczesny zapis
Cena przy zgłoszeniu do końca października
1 066
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 099 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • egzamin
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 9.1% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 15.83% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
Standard
Cena przy zgłoszeniu od 1 listopada 2023 r.
1 163
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 199 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • egzamin
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 8.34% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 16.68% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

Pełni Wiedzy
20-023 Lublin
ul. Fryderyka Chopina 41/2
woj. lubelskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatność dla jednostek administracji publicznych odbywa się w oparciu o fakturę po zakończonym szkoleniu.
Firmy oraz osoby prywatne nierealizujące kursu ze środków publicznych otrzymają fakturę proforma przed szkoleniem do uregulowania.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Pełni Wiedzy
 • Ulica i nr: ul. Fryderyka Chopina 41/2
 • Kod pocztowy: 20-023
 • Miejscowość: Lublin
 • Numer NIP: 7123447989

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Pełni Wiedzy
20-023 Lublin ul. Fryderyka Chopina 41/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!