Kurs Treningu Biofeedback

O kursie

Warto mieć na uwadze, że nasz kurs Biofeedback to przede wszystkim:

 • nauka i praca na profesjonalnym specjalistycznym sprzęcie (BrainBit oraz Callibri)
 • wiedza i wsparcie merytoryczne od doświadczonych terapeutów
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • 55 godzin dydaktycznych (35h warsztatów i 20h wykładów)
 • certyfikat upoważniający do samodzielnej pracy

A to nie wszystko!

Nasz kurs Biofeedback jest kompletny i łączy w sobie zarówno I jak i II stopień kształcenia.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicząc w naszym kursie zdobędziesz niezbędną wiedzę o metodzie Biofeedback oraz nauczysz się korzystać z niej w praktyce. Ponadto zdobędziesz umiejętności i kompetencje umożliwiające Ci profesjonalną pracę z Klientem.

Kto powinien wziąć udział?

Kurs Biofeedback skierowany jest do osób pracujących z innymi ludźmi, a w szczególności do: psychologów, pedagogów, logopedów, lekarzy, neurologów, fizjoterapeutów, psychiatrów, rehabilitantów.

Program kursu

PROGRAM
Kursu B i o f e e d b a c k
I i II stopnia
Upoważniający do pracy metodą:
EEGBiofeedback, EMGBiofeedback, HRVBiofeedback oraz RSABiofeedback


55 godzin


Poniedziałek

10:00-13:00

Integralne podejście do problematyki zdrowia, zaburzeń i choroby: koncepcja Noo-psychosomatyki w ujęciu K. Popielskiego.
Modele i koncepcja medycyny „umysłu i ciała”: psychofizjologia kliniczna oraz medycyna integralna.
Podstawy metody Biofeedback: wyjaśnienie mechanizmu biologicznego sprzężenia
zwrotnego, rys historyczny, założenia biofeedback, specyfika kliniczna biofeedback
Rodzaje Biofeedback: specyfika, podstawy teoretyczne, zastosowanie, przeciwskazania.
EEGBiofeedback (Neurofeedback)
BSRBiofeedback (elektryczne przewodnictwo skóry)
GSRBiofeedback (galwaniczna reakcja skórna)
EMGBiofeedback (mięśniowy),
HRVBiofeedback (zmienność rytmu serca),
RSABiofeedback (oddechowy)
Zastosowanie EEGBiofeedback w zdrowiu, problemachszkolnych i zaburzeniach neuropsychologicznych


13:00-14:00 Przerwa obiadowa


14:00-17:00

Wprowadzenie do praktycznego zastosowania
Biofeedback:
wymagania dt. wyposażenia gabinetu,
podstawowe informacje kierowane do pacjenta,
wywiad kliniczny (omówienie protokołu wywiadu),
przygotowanie do treningu,
zasady ustalenia planu terapii
Wyznaczanie podstawowych punktów w systemie 10-20 dla treningów EEGBiofeedback,
umiejętność standardowego oznaczenia punktów na lewej i prawej półkuli,
rozmieszczenie i zakładanie elektrod na punktach C3-C4, FP1-FP2, T3-T4, O1-O2.

Wtorek 9:00-13:00

Podstawy neuroanatomii:
anatomia i funkcje układu nerwowego,
nerwy czaszkowe (podział, funkcje)
płaty mózgu (czołowy, ciemieniowy, skroniowy,,potyliczny): funkcje i skutki uszkodzenia,
pola Brodmana (rodzaje, funkcje, lokalizacja),
podstawy topografii mózgu,
struktury neuroanatomiczne,
lateralizacja,
funkcje półkul mózgowych,
neuroplastyczność mózgu: specyfika oraz możliwości rehabilitacyjne.
Podstawy neuropsychologii klinicznej


13:00-14:00 Przerwa obiadowa


14:00-17:00

Fale mózgowe i ich znaczenie w terapii EEGBiobeedback:
rodzaje,
częstotliwość,
funkcje,
artefakty.
Przegląd zaburzeń w tym m.in: ADHD, ADD, padaczka, zespół Aspergera, dysleksja, dysgrafia, reakcja na stres, zaburzenia lękowe, ból przewlekły, zaburzenia noo-
psychosomatyczne. Zjawisko poszczególnych zaburzeń, diagnoza, specyfika terapii Biofeedback z uwzględnieniem zasad ustawienia planów sesji terapeutycznych dla
poszczególnych zaburzeń.
Praca z pacjentem: indywidualne plany treningowe.
Wpływ leków i ich rodzaje na czynność fal mózgowych
Analiza i interpretacja wyników badań poszczególnych sesji treningowych.


Środa 9:00-13:00

Warsztaty praktyczne
EEGBiofeedback – trening koncentracji
Zapoznanie się z komputerowym programem do Biofeedback do treningu koncentracji
wprowadzenie pacjenta do bazy danych,
wyznaczenie treningu,
zasady prowadzenia treningu koncentracji,
kalibracja,
ustawienie progu trudności,
zasady doboru gier uwzględniając rodzaj zaburzenia
nabycie umiejętność podłączania pacjenta na treningkoncentracji,
umiejętność odczytywania aktywności fal Beta lewej i
prawej półkuli w procesie koncentracji
Samodzielne przeprowadzenie treningów
EEGBiofeedback (koncentracja).


13:00-14:00 Przerwa obiadowa


14:00-17:00
Warsztaty praktyczne
EEGBiofeedback – trening relaksacji
Zapoznanie się z komputerowym programem do
Biofeedback do treningu relaksacji
wprowadzenie pacjenta do bazy danych,
wyznaczenie treningu,
zasady prowadzenia treningu relaksacyjnego,
kalibracja,
ustawienie progu trudności, zasady doboru muzyki relaksacyjnej,
nabycie umiejętność podłączania pacjenta na trening relaksacji,
umiejętność odczytywania aktywności fal Alpha lewej i prawej półkuli w procesie relaksacji
Samodzielne przeprowadzenie treningów
EEBBiofeedback (relaksacja).


Czwartek 9:00-13:00

EMGBiofeedback:
podstawy rehabilitacyjne,
rodzaje ćwiczeń EMG (wzmacnianie aktywności bioelektrycznej mięśni, hamowanie aktywności mięśni, elektrostymulacja mięśni),
przegląd podstawowych jednostek klinicznych.
Układ mięśniowy:
podział mięśni, budowa i czynność mięśni,
podstawowe wskaźniki EMG.
Ustawienie treningów EMGBiofeedback (ilość, częstotliwość, długość).
Umiejętność nałożenia elektrod na poszczególne mięśnie z uwagi na poszczególną jednostkę chorobową.


13:00-14:00 Przerwa obiadowa


14:00-17:00

Prezentacja zastosowania EMGBiofeedback (z udziałem
prawdziwego pacjenta)
Warsztaty praktyczne
Samodzielne prowadzenie treningu EMGBiofeedback


Piątek 9:00-13:00

HRVBiofeedback
podstawy teoretyczne zmienności rytmu serca oraz
indeksu intensywności,
podstawowe paramenty i umiejętności ich odczytywania u
osób zdrowych, nadwrażliwych na stres, pacjentów kardiologicznych.
Zastosowanie rehabilitacyjne HRVBiofeedback: specyfika
treningów ustawienie treningów (ilość, częstotliwość, długość).
Zasady interpretacji uzyskanych wyników sesji treningowych.
Warsztaty praktyczne
Samodzielne prowadzenie treningu HRVBiofeedback
RSABiofeedback (oddechowy):
podstawy teoretyczne,
wprowadzenie w tematykę prawidłowego oddechu
oddech podstawą metod relaksacyjnych
wybrane techniki oddechowe
specyfika treningów oddechu z wykorzystaniem metody Biofeedback (ustawienia programu, podłączenie elektrod, prowadzenie treningu)
zastosowania metody RSA Biofeedback
zasady kontroli oddech wg wybranych autorów.
Zastosowanie rehabilitacyjne RSABiofeedback: specyfika treningów, ustawienie treningów (ilość, częstotliwość, długość).
Zasady interpretacji uzyskanych wyników sesji
treningowych.
Warsztaty praktyczne
Samodzielne prowadzenie treningu RSABiofeedback


13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-17:00 Warsztaty praktyczne
Praktyczne przeprowadzenie wszystkich treningów metodą BIOFEEDBACK objętych programem kursu
Analiza wyników protokołów poszczególnych sesji terapeutycznych
Podsumowanie i utrwalanie nabytych umiejętności teoretycznych i praktycznych


sobota 9:00-13:00

Egzamin praktyczny
Egzamin praktyczny na realnym pacjencie pod obserwacją trenera Biofeedback
Przekazanie informacji zwrotnych dla poprowadzącego treningu
Informacje zwrotne od „pacjenta” uczestniczącego w treningu jako odbiorcy


13:00-14:00 Przerwa obiadowa


14:00-17:00  Egzamin pisemny
Zakończenie kursu
Rozdanie Certyfikatów ukończenia kursu

Czas trwania

55 godzin

Prelegenci

dr Lilia Suchocka - Psycholog, Trener Biofeedback

mgr Angelika Szczepanik - Psycholog, Trener Biofeedback

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Institute of Biofeedback and Noo-Psychosomatic

20-706 Lublin

ul. Farmaceutyczna 13

woj. lubelskie

Rejestracja

Cena standardowa
3 000
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • parking
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Możliwość zgłoszenia przez pracodawcę wniosku do Urzędu Pracy o dofinansowanie kursu dla pracowników

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Institute of Biofeedback and Noo-Psychosomatic Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Farmaceutyczna 13
 • Kod pocztowy: 20-706
 • Miejscowość: Lublin
 • Numer NIP: 7123277487

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Institute of Biofeedback and Noo-Psychosomatic Sp. z o.o.
20-706 Lublin, Polska
ul. Farmaceutyczna 13
woj. lubelskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!