Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/nosql-modelowanie-funkcjonowanie-i-zarzadzanie-bazami-danych-74988-id18686

Informacje o kursie

 • NoSQL - modelowanie, funkcjonowanie i zarządzanie bazami danych


  ID kursu: 74988
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- wykorzystać w praktyce podstawy NoSQL,

- konstruować bazy danych,

- zarządzać bazami danych,

- tworzyć i modyfikować własne projekty.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.
 

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • znają podstawy programowania,
 • pracują jako programiści, architekci oraz administratorzy baz danych,
 • chcą dowiedzieć się jak działają bazy danych NoSQL,
 • chcą tworzyć systemy NoSQL.

Program kursu:

1. Wstęp do NoSQL:

 • klasyfikacja baz danych NoSQL,
 • twierdzenie CAP,
 • bazy NoSQL a bazy relacyjne,
 • podstawowe parametry baz danych NoSQL,
 • przegląd baz NoSQL (Cassandra, Hbase, Mongo).

2. Typy baz danych NoSQL:

 • bazy klucz-wartość (key-values),
 • bazy kolumnowe (column stores),
 • bazy dokumentowe (document stores),
 • bazy grafowe (graph stores),
 • bazy obiektowe (object databases),
 • inne bazy danych.

3. Modelowanie danych:

 • agregaty,
 • obiekty,
 • relacje.

4. Architektura danych:

 • bazy danych jako tablice asocjacyjne,
 • wiersze i rodziny kolumn,
 • indeksy.

5. Tworzenie bazy.

6. Konwersja bazy relacyjnej do bazy NoSQL.

7. Techniki obsługi danych relacyjnych w bazie danych NoSQL:

 • wiele zapytań (multiple queries),
 • buforowanie, replikacja i nienormalizowane dane (caching, replication and non-normalized data),
 • zagnieżdżanie danych (nesting data).

8. Systemy zarządzania bazami danych:

 • MangoDB,
 • Cassandra,
 • Redis,
 • Neo4j.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1760 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: NoSQL - modelowanie, funkcjonowanie i zarządzanie bazami danych