Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/oracle-sql-dla-zaawansowanych-74990-id18686

Informacje o kursie

 • Oracle SQL dla zaawansowanych


  ID kursu: 74990
  Typ: Kursy
  Kategoria:
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- wymieniać dane z serwerem SQL,

- obsługiwać bazy Oracle,

- łączyć tabele korzystając z oprogramowania SQL Oracle,

- używać klauzule,

- tworzyć zapytania i podzapytania w języku SQL,

- wykorzystać funkcje analityczne do użytkowych celów,

- programować bazy danych Oracle.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.
 

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • korzystają z oprogramowania opartego na SQL Oracle,
 • projektują, programują, administrują zbiorami danych,
 • posługują się oprogramowaniem Oracle,
 • posiadają podstawową wiedze dotyczącą analizy danych w programach MS Excel lub MS Access,
 • tworzą bazy danych oraz przygotowują sporo raportów i analiz,
 • pracują z dużą ilością danych,
 • chcą podnieść swoje umiejętności i lepiej poruszać się w środowisku SQL.

Program kursu:

1. Łączenie tabel:

 • natural join,
 • using,
 • on,
 • cross join,
 • łączenia rozszerzone lewostronnie, prawostronnie, pełne,
 • łączenie tabeli samej ze sobą.

2. Operatory agregujące:

 • rollup,
 • cube,
 • grouping,
 • grouping sets,
 • kolumny nierozłączne,
 • kombinacje grupowań.

3. Operacje na zbiorach:

 • Union,
 • Union al,
 • Minus,
 • Intersect.

4. Podzapytania – rozszerzenie:

 • podzapytania wielowartościowe, wielowierszowe,
 • zapytania skorelowane,
 • podzapytania skalarne,
 • DML skorelowane.

5. CTE – klauzula WITH.

6. Inline view.

7. Zapytania hierarchiczne.

8. Warunki integralności.

9. Indeksy.

10. Insert wielotablicowy:

 • Insert ALL bezwarunkowy,
 • Insert ALL z warunkiem,
 • Insert FIRST z warunkiem,
 • Pivoting insert All.

11. Merge.

12. Regular expression.

13. Strefy czasowe:

 • funkcje,
 • typy danych.

14. Funkcje analityczne:

 • analiza Top-n,
 • Over(),
 • Rank,
 • RowNumber,
 • DenseRank,
 • LEAD/LAG.

15. Relacyjne bazy danych – transakcje:

 • kontrola,
 • dane współdzielone i błędy odczytu,
 • poziomy izolacji.

16. Mechanizm retrospektywny w Oracle.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1760 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Oracle SQL dla zaawansowanych