Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/php-i-mysql-wprowadzenie-do-programowania-podstawowy-75006-id18686

Informacje o kursie

 • PHP i MySQL wprowadzenie do programowania podstawowy


  ID kursu: 75006
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Metody szkolenia

Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są:

prezentacja,

mini-wykład,

praca warsztatowa z komputerem,

ćwiczenia i case study,

praca indywidualna z trenerem.

Po szkoleniu będziesz mógł:

- używać podstawowych zagadnień z zakresu programowania w języku PHP i MySQL,

- tworzyć proste strony internetowe,

- projektować bazy danych,

- pracować z dużymi bazami danych,

- pracować w obrębie serwisów www.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • swobodnie poruszają się w środowisku Windows,
 • znają podstawy tworzenia stron internetowych,
 • znają podstawy HTML i CSS,
 • chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu programowania w języku PHP o MySQL.

Program kursu:

PHP

1. Wprowadzenie do PHP:

 • czym jest PHP,
 • rozszerzenie pliku .php,
 • wykonywanie skryptu PHP.

2. Wyświetlanie danych.

3. Stałe i zmienne:

 • kiedy je stosować,
 • deklarowanie stałych,
 • deklarowanie zmiennych.

4. Wyrażenia.

5. Przetwarzanie danych wysłanych metodą POST, GET:

 • metoda POST,
 • metoda GET.

6. Komentarze:

 • blokowy,
 • jednowierszowy.

7. Operatory:

 • arytmetyczne,
 • inkrementacji, dekrementacji,
 • logiczne,
 • przypisania,
 • instrukcje warunkowe:
  • If…else,
  • If…elseif,
  • zagnieżdżanie instrukcji warunkowych,
  • Switch.

8. Pętle:

 • For,
 • While,
 • Do…while,
 • Foreach.

9. Tablice:

 • zwykle,
 • asocjacyjne,
 • wielowymiarowe,
 • sortowanie,
 • implozja i eksplozja,
 • przeglądanie tablicy,
 • liczba elementów tablicy.

10. Wywoływanie funkcji ze skryptów zewnętrznych:

 • Include,
 • Require.

MySQL

1. Podstawowe pojęcia:

 • tabele,
 • kolumny,
 • wiersze,
 • wartości,
 • klucze.

2. Dostęp do baz danych.

3. Poruszanie się w phpMyAdmin.

4. Wyświetlanie baz danych (SHOW).

5. Tworzenie nowej bazy danych (CREATE DATABASE).

6. Usuwanie baz danych (DROP).

7. Praca z wybraną bazą danych (USE).

8. Tworzenie nowej tabeli (CREATE):

 • auto numerowanie,
 • klucze.

9. Wstawianie rekordów do tabeli (INSERT).

10. Pobieranie rekordów z tabeli:

 • podstawowa składnia SELECT,
 • klauzula WHERE.

11. Aliasy:

 • czym są aliasy,
 • struktura,
 • zastosowanie.

12. Złączenia (JOIN):

 • LEFT JOIN, RIGHT JOIN,
 • INNER JOIN,
 • OUTER JOIN.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1760 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: PHP i MySQL wprowadzenie do programowania podstawowy