Płace oraz Rozliczenia z ZUS i US – kompleksowy kurs od podstaw

O kursie

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji organizowanego przez naszą firmę kursu, który pomoże Państwu posiąść, uporządkować i zaktualizować wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń oraz zdobyć bądź udoskonalić umiejętności samodzielnego naliczania wynagrodzeń, sprawdzania naliczeń wynagrodzeń realizowanych przez systemy komputerowe.

Nasz kurs to gwarancja uzyskania wiedzy i praktycznych umiejętności, naliczania wynagrodzenia od brutto do netto oraz podstawowych składników wynagrodzenia np. wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, czy zasiłku chorobowego.

Kurs jest odpowiedni zarówno dla osób z pewną praktyką w zakresie naliczania wynagrodzeń, jak i dla rozpoczynających pracę w tym obszarze.

Program kursu jest przygotowany tak, aby posiąść i przećwiczyć podstawowe mechanizmy naliczania wynagrodzeń oraz zaktualizować umiejętności o nowe zasady wprowadzone w 2023 i na początku 2024 roku. Jednocześnie kompleksowa forma kursu pozwala zyskać całościowe spojrzenie na naliczanie wynagrodzeń w 2024 roku.

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie obszerny materiał z zajęć, zawierający wyjaśnione prostym językiem zagadnienia teoretyczne, przykłady naliczeń i stanowiska urzędowe.

Dlaczego warto wziąć udział?

Atuty oferty:

 • wiedza uwzględniająca najnowsze zmiany prawne,
 • kurs ukierunkowany na praktykę, zwłaszcza na naliczenia, które mają na celu pokazanie jak sprawdzać naliczenia dokonywane przez systemy komputerowe,
 • zajęcia prowadzone są w formie wykładu przeplatanego omawianiem przykładowych naliczeń oraz wspólnym rozwiązywaniem przykładów.

Dodatkowe korzyści:

 • obszerny materiał z zajęć z przykładami dla każdego uczestnika szkolenia,
 • wspólne omawianie i naliczanie przykładowych wynagrodzeń.
 • możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego i uzyskania certyfikatu z oceną,
 • lunch i serwis kawowy w cenie dla uczestników stacjonarnych,
 • komfortowa wielkość grup szkoleniowych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do wszystkich zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami związanymi z naliczeniami płac oraz rozliczeniami z ZUS i US.

Program kursu

W programie:

1. Systemy wynagrodzeń.

 • Wynagrodzenia miesięczne.
 • Wynagrodzenia godzinowe.

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę.

3. Składniki wynagrodzenia obligatoryjne i fakultatywne.

4. Podstawowa dokumentacja płacowa.

 • Dokumenty do ustalenia schematu podatkowego – omówienie PIT-2.
 • Dokumenty do ustalenia oskładkowania.
 • Karta ewidencji czasu pracy.
 • Wnioski i zestawienia dotyczące fakultatywnych składników wynagradzania.
 • Lista płac.
 • Roczna kartoteka naliczonego wynagrodzenia.

5. Podstawy – naliczania wynagrodzenia od brutto do netto dla pracowników nie korzystających z ulg podatkowych.

 • Naliczanie składek społecznych i składki zdrowotnej.
 • Naliczanie podatku.
 • Naliczanie wynagrodzenia netto.

6. Podstawy – naliczania wynagrodzenia od brutto do netto dla pracowników korzystających z ulg podatkowych „zerowy PIT”.

 • Naliczanie składek społecznych i składki zdrowotnej.
 • Naliczanie podatku od przychodów nie korzystających ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 • Naliczanie wynagrodzenia netto.

7. Podstawy – naliczenie wynagrodzenia dla pracowników, którzy są członkami Pracowniczych Planów Kapitałowych.

8. Przekroczenie progu podatkowego i limitu ZUS.

9. Zasady naliczania składek ZUS finansowanych przez pracodawcę.

 • Zasady stosowania zwolnień z naliczania składek na FP i FGŚP.

10. Ustalanie wynagrodzenia brutto pracownika, który nie przepracował pełnego miesiąca z powodu:

 • urlopu wypoczynkowego,
 • choroby lub opieki nad członkiem rodziny,
 • nieobecności bez prawa do wynagrodzenia np. urlopu bezpłatnego, urlopu opiekuńczego, nieobecności nieusprawiedliwionych niepłatnych,
 • podjęcia zatrudnienia lub rozwiązania umowy o pracę w trakcie miesiąca.

11. Ustalenie wysokości brutto obligatoryjnych składników wynagrodzenia.

 • Wynagrodzenie za przestój.
 • Wynagrodzenie za czas dyżuru.
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
 • Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

12. Zasady naliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych.

13. Zasady naliczania wynagrodzenia za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do 100% i 50% wynagrodzenia.

14. Zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

15. Zasad naliczania odpraw i odszkodowań.

16. Nabywanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 • Podmiot uprawniony do wypłaty zasiłku.
 • Okres wyczekiwania.
 • Okres zasiłkowy.

17. Zasady naliczania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa.

 • Zasiłek chorobowy.
 • Zasiłek opiekuńczy.
 • Zasiłek macierzyński.
 • Zasiłek rodzicielski.
 • Świadczenie rehabilitacyjne.
 • Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego.

18. Zasady rozliczania korzystania z samochodów.

 • Służbowego do celów prywatnych.
 • Prywatnego do celów służbowych.

19. Świadczenia rzeczowe i pieniężne a składki ZUS i podatek.

 • Nagrody jubileuszowe.
 • Odprawy, odszkodowania.
 • Świadczenia finansowane z ZFŚS.
 • Zapomogi socjalne i zapomogi losowe.
 • Abonamenty medyczne.
 • Ubiór służbowy.
 • Karty sportowe.
 • Ryczałt i ekwiwalent za pracę zdalną.
 • Finansowanie posiłków dla pracowników regeneracyjnych i dobrowolnych.

20. Potrącenia z wynagrodzenia.

 • Rodzaje i zasady potrąceń.
 • Granice potrąceń.
 • Kwoty wolne od potrąceń.

21. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF.

 • Omówienia zasad wystawiania informacji rocznej PIT-11.

22. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń ZUS z tytułu potrąconych składek
i wypłacanych świadczeń pieniężnych.

 • Raporty miesięczne i deklaracja DRA.
 • Omówienie zasad działania programu Płatnik.

23. Egzamin końcowy (test oraz zadanie) – dla chętnych.

Czas trwania

Kurs czterodniowy, będzie się odbywał 11 – 12, 18 – 19.04.2024 w godzinach 9.00 - 15.30.

Prelegenci

Beata TOMASZEWSKA

Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac  zajmująca się na co dzień zagadnieniami związanymi z naliczaniem wynagrodzeń, prawem pracy oraz z prawem ubezpieczeń społecznych.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu w działach płac i kadr potrafiący w przystępny sposób przekazać  bogatą wiedzę, jednocześnie wykorzystując w czasie zajęć umiejętność powiązania wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową.

Absolwentka  Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Warszawie na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

SALE SZKOLENIOWE W CENTRUM WARSZAWY

Warszawa

woj. mazowieckie

Pracujemy na platformie ClickMeeting. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge, odradzamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer (jako jedyna nie współpracuje poprawnie z platformą ClickMeeting). Sugerujemy, aby zamknąć wszelkie niepotrzebne programy korzystające z Internetu lub obciążające procesor komputera.

Rejestracja

Udział stacjonarny
2 150
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem szkolenia jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. ul. Jasna 11 A, 05-506 Wilcza Góra, KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051.
  2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (mailowo skan) lub rejestracja przez Internet na stronie https://dom-wiedzy.pl/ .
  3. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia, kursu, konferencji zgłaszający powinien dokonać wpłaty w terminie zgodnym z potwierdzeniem, nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem.
  4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  5. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  6. Jeden dostęp online oznacza udział online jednej osoby.
  7. W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, kursu lub konferencji, jednak nie później niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 100% wartości szkolenia, kursu lub konferencji.
  8. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji z winy organizatora koszty zostaną zwrócone w 100%. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji nie z winy organizatora uczestnikowi zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia, kursu, konferencji.
  9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j.
   z siedzibą w Wilczej Górze, ul. Jasna 11A w celach marketingowych oraz wysyłanie do mnie ofert drogą elektroniczną. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie, a także przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
  10. Administratorem danych osobowych jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051. Dane przetwarzane są w celu i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
 • Ulica i nr: ul. Jasna 11A
 • Kod pocztowy: 05-506
 • Miejscowość: Wilcza Góra
 • Numer NIP: 5213687495

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra, Polska ul. Jasna 11A

Organizator

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra, Polska
ul. Jasna 11A
woj. mazowieckie
Szanowni Państwo, jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w organizacji najwyższej jakości konferencji, kursów i szkoleń dla szeroko rozumianych działów HR, obejmując zakresem obszary: prawa pracy, płac, ochrony danych osobowych i ZZL. Se...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!