PostgreSQL Podstawowy

O kursie

Metody szkolenia

Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są:

prezentacja,

mini-wykład,

praca warsztatowa z komputerem,

ćwiczenia i case study,

praca indywidualna z trenerem.

Po szkoleniu będziesz mógł:

- edytować kod SQL,

- tworzyć kwerendy,

- pisać zapytania,

- budować obiekty,

- modyfikować i zarządzać danymi przy użyciu języka SQL.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.
 

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Kto powinien wziąć udział?

osób, które:

 • pracują m.in. jako analitycy, testerzy, konsultanci,
 • chcą poznać działanie języka,
 • chcą obsługiwać złożone bazy danych,
 • chcą zarządzać obiektowo-relacyjną bazą danych,
 • tworzyć własne typy danych,
 • wykorzystują bazy danych do tworzenia raportów, zestawień, analiz.

Program kursu

1. Wstęp do relacyjnych baz danych:

 • pojęcia związane bazami danych SQL na przykładzie PostgreSQL,
 • podział języka SQL na DQL, DML, DDL, DCL,
 • łączenie z serwerem SQL i istniejącą bazą danych.

2. Przegląd oprogramowania:

 • edytor kodu SQL – PG Admin w tworzeniu kwerend,
 • obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe.

3. Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language):

 • Query designer w zastosowaniach i tworzenie zapytania do bazy danych,
 • podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie.

4. Operatory i kryteria w zapytaniach:

 • operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE,
 • kryteria w zapytaniach i łączenie wielu kryteriów z użyciem AND, OR, NOT,
 • pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL.

5. Operacje na połączonych tabelach:

 • pojęcie relacji między tabelami bazy danych i element łączący tabele,
 • złączenie wewnętrzne INNER JOIN, RIGHT OUTER JOIN i LEFT OUTER JOIN,
 • złączenie pełne FULL OUTER JOIN i złączenie krzyżowe CROSS JOIN.

6. Funkcje i wyrażenia w języku SQL:

 • operacje na łańcuchach znaków LEN, LEFT, RIGHT, MID, REPLACE, TRIM, SUBSTRING, UPPER, LOWER i łączenie i ciągów tekstowych CONCAT,
 • funkcje matematyczne ROUND, czasu i daty DATE, DATEADD DATEDIFF,
 • konwersja i rzutowanie typów: CAST(), CONVERT().

7. Pobieranie rekordów z użyciem SELECT:

 • alias kolumny AS, operacje na kolumnie i sortowanie wyniku ORDER BY,
 • ograniczenie ilości rekordów LIMIT i usuwanie duplikatów DISTINCT.

8. Kwerendy agregujące:

 • agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY,
 • funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG i kryteria w wynikach zagregowanych.

9. Łączenie wyników zapytania:

 • łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL,
 • części wspólne i INTERSECT, MINUS.

10. Kwerendy zagnieżdżone:

 • wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie,
 • kwerenda oparta o inną kwerendę i optymalizacja zapytań.

11. Kwerendy akcji – DML (Data Modification Language):

 • aktualizacja danych z zastosowaniem UPDATE,
 • dodawanie rekordów do tabeli z użyciem polecenia INSERT,
 • usuwanie danych z przy zastosowaniu polecenia DELETE,
 • wyprowadzanie wyniku zapytania do tabeli: SELECT INTO.

12. Obiekty SQL – język DDL (Data Definition Language):

 • budowa obiektów bazy TABLE, VIEW z użyciem PG Admin i kodu SQL.

13. Zaawansowane kwerendy w PostgreSQL:

 • funkcje okna OVER() i numerowanie rekordów z użyciem ROW_NUMBER(),
 • numerowanie i partycjonowanie rekordów z zastosowaniem PARTITION BY.

Czas trwania

09:00-16:00
16 godzin lekcyjnych / 2 dni

Prelegenci

Trener Cognity

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

online na żywo z trenerem
wymagany komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna
1 901
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Cognity
 • Ulica i nr: Dietla 25/5
 • Kod pocztowy: 31-070
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 9451872994

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cognity
31-070 Kraków, Polska Dietla 25/5

Organizator

Cognity
31-070 Kraków, Polska
Dietla 25/5
woj. małopolskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!