Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/power-query-i-bazy-danych-sql-74983-id18686

Informacje o kursie

 • Power Query i bazy danych SQL


  ID kursu: 74983
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- tworzyć zapytania do baz danych,

- korzystać z funkcji i wyrażeń języka SQL,

- wykonywać operacje na połączonych tabelach,

- wykorzystać program dodatek programu Excel do pracy na dużych zbiorach danych,

-przygotowywać modele danych i dokonywać obliczeń za pomocą różnych technik.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.
 

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • znają podstawy obsługi programu Excel,
 • nie posługiwały się wcześniej językiem SQL,
 • pracują na dużych zbiorach danych,
 • chcą nauczyć się wykorzystywać program Excel i jego dodatki oraz język SQL w pracy z danymi,
 • chcą dokonywać analizy danych za pomocą różnych technik,
 • chcą usprawnić i zautomatyzować pracę z bazami danych.

Program kursu:

1. Wstęp do relacyjnych baz danych i przegląd narzędzi:

 • podstawowe pojęcia związane bazami danych SQL,
 • silniki baz danych na przykładzie MySQL i SQL Server,
 • możliwości Microsoft Excela i model danych w Power Query.

2. Przegląd oprogramowania:

 • edytory graficzne kodu SQL, diagramy baz danych,
 • Microsoft SQL Server Management Studio w tworzeniu kwerend,
 • obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe,
 • kwerendy wybierające – zapisywanie widoków SQL,
 • łączenie z serwerem SQL i istniejącą bazą danych – ODBC i bezpośrednie.

3. Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language):

 • Query Designer w zastosowaniach,
 • tworzenie zapytania do bazy danych w trybie graficznym,
 • podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie.

4. Operatory i kryteria w zapytaniach:

 • operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE,
 • kryteria w zapytaniach,
 • łączenie wielu kryteriów z użyciem AND, OR, NOT,
 • pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL.

5. Operacje na połączonych tabelach:

 • pojęcie relacji między tabelami bazy danych,
 • definiowanie elementu łączącego tabele,
 • złączenie wewnętrzne INNER JOIN,
 • złączenia RIGHT OUTER JOIN i LEFT OUTER JOIN,
 • złączenie pełne FULL OUTER JOIN,
 • złączenie krzyżowe (iloczyn kartezjański) CROSS JOIN.

6. Funkcje i wyrażenia w języku SQL:

 • operacje na łańcuchach znaków LEN, LEFT, RIGHT, MID, REPLACE, TRIM, SUBSTRING, UPPER, LOWER,
 • łączenie i dzielenie ciągów tekstowych CONCAT, TRIM,
 • funkcje matematyczne ROUND, ABS, FLOOR, SQUARE,
 • funkcje czasu i daty DATE, DATEADD, DATEDIFF, MONTH, YEAR, DAY,
 • konwersja i rzutowanie typów: CAST(), CONVERT().

7. Pobieranie rekordów z użyciem SELECT:

 • zastosowanie aliasu kolumny AS,
 • operacje na kolumnach tabeli,
 • sortowanie wyniku zapytania ORDER BY ASC/DESC,
 • ograniczenie ilości zwracanych rekordów TOP, TOP PERCENT / LIMIT,
 • usuwanie wartości zduplikowanych DISTINCT, DISTINCTROW.

8. Kwerendy agregujące:

 • agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY,
 • funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG,
 • kryteria w wynikach zagregowanych WHERE a HAVING.

9. Łączenie wyników zapytania:

 • łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL,
 • części wspólne i INTERSECT, EXCEPT / MINUS.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1460 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Power Query i bazy danych SQL