Przygotowanie do certyfikatu Oracle Java SE 8 Programmer II (1Z0-809)

O kursie

Serdecznie zapraszamy na 4-dniowe szkolenie, dla osób, które znają język Java 8. Szkolenie prowadzone jest w trybie online. Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.
Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Posiadanie kompletnej wiedzy, pozwalającej na zdanie egzaminu Oracle 1Z0-809.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do osób, którym zależy na przygotowaniu do certyfikatu Oracle Java SE 8 Programmer II (1Z0-809).

 

Program kursu

 1. Budowa klas w Javie
  • Enkapsulacja
  • Dziedziczenie z uwzględnieniem modyfikatorów widoczności oraz kompozycji
  • Polimorfizm
  • Nadpisywanie metod z klasy Object: toString, equals, hashCode
  • Tworzenie i użycie klas typu singleton oraz klas niezmiennych (immutable)
  • Użycie modyfikatora static do zmiennych, metod, klas oraz bloków inicjalizacyjnych
 2. Zaawansowane aspekty budowy klas w Javie
  • Użycie klas i metod abstrakcyjnych
  • Użycie słowa kluczowego final
  • Tworzenie wszystkich rodzajów klas wewnętrznych
  • Użycie typów enum
  • Deklaracja, implementacja, dziedziczenie interfejsów oraz użycie adnotacji @Override
  • Tworzenie i użycie wyrażeń lambda
 3. Kolekcje i typy generyczne
  • Tworzenie i użycie klas generycznych
  • Tworzenie i użycie typów ArrayList, TreeSet, TreeMap, ArrayDeque
  • Użycie interfejsów java.util.Comparator oraz java.lang.Comparable
  • Przetwarzanie kolekcji za pomocą strumieni i filtrów
  • Użycie metod forEach do iterowania po strumieniach i listach
  • Interfejs Stream oraz potoki strumieni
  • Filtrowanie kolekcji z użyciem wyrażeń lambda
  • Zastosowanie referencji do metod ze strumieniami
 4. Interfejsy funkcyjne wyrażeń lambda
  • Zastosowanie interfejsów z pakietu java.util.function : Predicate, Consumer, Function, Supplier
  • Zastosowanie interfejsów funkcyjnych w wersjach do typów prostych
  • Użycie dwuargumentowych wersji interfejsów funkcyjnych
  • Użycie interfejsu UnaryOperator
 5. Java Stream API
  • Tworzenie kodu pobierającego dane ze strumieni przy pomocy metod peek() oraz map()
  • Wyszukiwanie danych w strumieniach przy pomocy metod findFirst(), findAny(), anyMatch(), allMatch(), noneMatch() klas typu Stream
  • Wykorzystanie klasy Optional
  • Użycie metod wyliczających i wyszukujących dane z interfejsu Stream
  • Sortowanie kolekcji przy pomocy Stream API
  • Zapis wyników przetwarzania z użyciem metody collect() oraz podział / grupowanie danych przy pomocy klasy Collectors
  • Użycie metody flatMap()
 6. Wyjątki i asercje
  • Użycie konstrukcji try-catch oraz throw
  • Użycie catch, multi-catch oraz finally
  • Zastosowanie konstrukcji try-with-resources
  • Tworzenie własnych wyjątków oraz zasobów typu AutoCloseable
  • Sprawdzanie niezmienników z wykorzystaniem asercji
 7. API dot. daty / czasu w Javie SE 8
  • Zastosowanie klas LocalDate, LocalTime, LocalDateTime, Instant, Period, Duration
  • Obsługa stref czasowych
  • Tworzenie i praca z obiektami reprezentującymi odcinki czasu, z wykorzystaniem klas Period, Duration, TemporalUnit
 8. Podstawy Java IO
  • Oczyt i zapis danych z/do konsoli
  • Użycie klas z pakietu java.io: BufferedReader, BufferedWriter, File, FileReader, FileWriter, FileInputStream, FileOutputStream, ObjectOutputStream, ObjectInputStream, oraz PrintWriter
 9.  Plikowe I/O w Javie (NIO.2)
  • Użycie interfejsu Path do operacji na ścieżkach do plików i folderów
  • Użycie klasy Files do operacji takich jak odczyt, usunięcie, kopiowanie pliku bądź folderu
  • Użycie Stream API z NIO.2
 10. Wielowątkowość
  • Tworzenie wątków z użyciem Runnable, Callable oraz równoległe wykonywanie zadań z użyciem ExecutorService
  • Identyfikacja problemów z wątkami: deadlock, starvation, livelock, race conditions
  • Użycie konstrukcji synchronized oraz klas z pakietu java.util.concurrent.atomic do kontroli kolejności wykonywania wątków
  • Zastosowanie kolekcji i klas z pakietu java.util.concurrent, z uwzględnieniem CyclicBarrier oraz CopyOnWriteArrayList
  • Użycie frameworka Fork/Join
  • Zastosowanie strumieni równoległych (redukcja, dekompozycja, łączenie procesów, potoki, wydajność)
 11. Tworzenie aplikacji bazodanych z wykorzystaniem JDBC
  • Podstawowe interfejsy JDBC API: Driver, Connection, Statement, ResultSet
  • Użycie elementów JDBC API niezbędnych do nawiązania połączenia z bazą danych z użyciem klasy DriverManager z uwzględnieniem URL bazy danych
  • Wysyłanie zapytań do bazy oraz odczyt wyników, iteracja po wynikach oraz zamykanie obiektów JDBC API
 12. Lokalizacja
  • Odczyt i ustawienie lokalizacji z użyciem klasy Locale
  • Utworzenie i odczyt pliku Properties
  • Stworzenie zasobów lokalizacyjnych dla każdej lokalizacji i ich odczyt w aplikacji

Czas trwania

4 dni

Prelegenci

Trener Altkom Akademia

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
3 100
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Altkom Akademia S.A.
 • Ulica i nr: ul. Chłodna 51
 • Kod pocztowy: 00-867
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1880008391

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Altkom Akademia S.A.
00-867 Warszawa, Polska
ul. Chłodna 51
woj. mazowieckie
Altkom Akademia jest częścią Grupy Altkom, przedsiębiorstwa założonego w 1988 roku i z sukcesem działającego nieprzerwanie przez ponad 30 lat. Od 1992 roku realizujemy szkolenia, kursy i rozmaite projekty edukacyjne skierowane zarówno do informatyków...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!