R - podstawy statystyki i ekonometrii

O kursie

Po szkoleniu będziesz mógł:

- zainstalować program R oraz interfejs RStudio,

- dokonać opisu statystycznego zmiennych,

- przeprowadzić ze zrozumieniem testowanie hipotez statystycznych,

- przeprowadzić analizę korelacji i wariancji,

- wyspecyfikować, oszacować i zinterpretować model liniowy.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Kto powinien wziąć udział?

osób, które:

 • chcą zapoznać się z podstawową obsługą darmowego programu R o ogromnych możliwościach, za pomocą darmowego interfejsu RStudio,
 • analizują dane np. w Excelu, SAS lub SPSS, ale chcą poznać nowe narzędzia i metody lub potrzebują opanować podstawy sztuki analizy danych,
 • chcą przypomnieć sobie lub poznać podstawy teoretyczne statystyki opisowej i etapy testowania hipotez statystycznych oraz nauczyć się, jak przełożyć teorię na praktykę w programie R,
 • pragną przyswoić podstawy analizy korelacji i analizy wariancji,
 • dowiedzieć się jak zbudować, oszacować, zweryfikować i wykorzystywać model regresji liniowej.

Program kursu

1. Wstęp do obsługi programu R:

 • specyfika oprogramowania open source,
 • instalacja programu R oraz interfejsu RStudio,
 • zapoznanie się z RStudio,
 • wpisywanie poleceń do konsoli,
 • pisanie skryptów,
 • przestrzeń robocza i katalog roboczy,
 • kasowanie, zapisywanie i wczytywanie obiektów,
 • wczytywanie kodu z pliku,
 • wyszukiwanie, instalacja i ładowanie pakietów,
 • używanie pomocy.

2. Wektory:

 • struktury obiektów (danych),
 • rodzaje wektorów, sprawdzenie, konwersja, hierarchia typów,
 • operacje na wektorach numerycznych,
 • braki danych.

3. Statystyka opisowa:

 • miary położenia,
 • kwantyle,
 • klasyczne i pozycyjne miary rozproszenia,
 • standaryzacja zmiennej,
 • miary kształtu: skośność i kurtoza.

4. Wnioskowanie statystyczne:

 • rozkład dwumianowy (Bernoulliego),
 • rozkład normalny (Gaussa-Laplace’a),
 • histogram,
 • testowanie hipotez statystycznych,
 • przykład: test istotności średniej.

5. Korelacja:

 • tabela krzyżowa,
 • testowanie korelacji.

6. Analiza wariancji:

 • podstawy teoretyczne,
 • przykład w R,
 • test post-hoc Tukeya HSD.

7. Model regresji liniowej:

 • pojęcia,
 • estymacja za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów,
 • testowanie istotności parametrów strukturalnych,
 • współczynnik determinacji – R-kwadrat.

Czas trwania

09:00-16:00
16 godzin lekcyjnych / 2 dni

Prelegenci

Trener Cognity

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

online na żywo z trenerem
wymagany komputer z dostępem do internetu
online na żywo z trenerem
wymagany komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna
1 760
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa
Zapisz się

Organizator

Cognity
31-070 Kraków
Dietla 25/5
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cognity
31-070 Kraków Dietla 25/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!