Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/ruby-on-rails-75018-id18686

Informacje o kursie

 • Ruby on Rails


  ID kursu: 75018
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- programować w języku Ruby,

- pracować z modułami,

- wykonywać operacje na plikach,

- zastosować język Ruby w praktycznych działaniach.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • chcą poznać podstawy programowania w języku Ruby,
 • chcą tworzyć aplikacje internetowe,
 • chcą dowiedzieć się jak kodować w środowisku Rails.

Program kursu:

1. Wprowadzenie do programowania w języku Ruby:

 • założenia stosowania kodu Ruby,
 • właściwości języka Ruby,
 • współpraca kodu Ruby z różnymi typami baz danych.

2. Framework Rails:

 • główne koncepcje Rails,
 • architektura aplikacji,
 • struktura Model-View-Controller,
 • styl architektoniczny – REST.

3. Podstawy języka Ruby:

 • identyfikatory,
 • typy danych,
 • wyrażenia i instrukcje:
  • operatory,
  • instrukcje warunkowe,
  • instrukcje iteracyjne.

4. Programowanie funkcyjne:

 • elementy programowania funkcyjnego w Ruby:
  • Lambda,
  • Bloki,
  • Proc,
  • Higher-order functions.
 • zalety programowania funkcyjnego.

5. Programowanie obiektowe:

 • obiekty i klasy,
 • konstruktory,
 • moduły,
 • akcesory,
 • mechanizm dziedziczenia.

6. Wyjątki:

 • rodzaje wyjątków,
 • obsługa wyjątków,
 • zgłaszanie wyjątków.

7. Praca z modułami:

 • czym są moduły?
 • organizacja modułów,
 • mixins,
 • łączenie plików.

8. Operacje na plikach:

 • odczyt z pliku,
 • obsługa plików i katalogów,
 • serializacja danych,
 • zapis do pliku.

9. Wyrażenia regularne:

 • środowisko RegExp,
 • obsługa wyrażeń regularnych w Ruby.

10. Praktycznie zastosowanie Ruby on Rails.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1760 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Ruby on Rails