Samouszkodzenia i próby samobójcze dzieci i młodzieży. Dlaczego i po co?

O kursie

KURS ONLINE Samouszkodzenia i próby samobójcze dzieci i młodzieży. Dlaczego i po co?

 • Forma zajęć: wykład konwersatoryjny+ warsztaty umiejętności + sesja Q&A
 • Czas realizacji 2 x 2 godziny

Certyfikat otrzymacie Państwo w wersji cyfrowej pdf ( emailem) w ciągu 24h od zakończenia kursu. Podczas składania zamówienia, prosimy o podanie faktycznych i pełnych danych osobowych, oraz daty urodzenia w uwagach  do zamówienia (są to dane niezbędne do wystawienia certyfikatu).

Dlaczego warto wziąć udział?

CELE KURSU:

 • Zapoznanie z czynnikami ryzyka podejmowania zachowań presuicydalych
  i suicydalnych przez młodzież.
 • Nauka rozpoznawania objawów i tendencji suicydalnych.
 • Kształcenie umiejętności reagowania na sytuacje zwiastujące zachowania samobójcze.
 • Doskonalenie kompetencji w zakresie postępowania w sytuacji, gdy młody człowiek podejmuje próby samobójcze i dokonuje samouszkodzeń.

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Samouszkodzenie jako zachowanie instrumentalne.
 • Objawy towarzyszące samouszkodzeniom i próbom samobójczym:
 • somatyczne przejawy uczuć : ból, skłonność do wypadków
 • zachowania autodestrukcyjne: zaburzenia łaknienia, nadużywanie substancji psychoaktywnych, ryzykowne zachowania seksualne
 • „udoskonalania ciała”: tatuowanie, operacje kosmetyczne
 • zaburzenia pozorowane: symulowanie choroby, wielokrotne zabiegi chirurgiczne, zespół Munchausena
 • samookalecznia: nacinanie, drapanie, obijanie, uderzenie
 • samoniszczenie: samobójstwo, parasamobójstwo, przedawkowanie
 • inne marginalne zachowania samouszkadzające: palenie papierosów, ryzykowna jazda samochodem, pracoholizm, uprawianie niebezpiecznych sportów.
Kto powinien wziąć udział?

PO PORZĄDNĄ DAWKĘ WIEDZY ZAPRASZAMY: specjalistów pracujących z dziećmi - pedagogów, psychologów, nauczycieli, studentów

Program kursu

 • Forma zajęć: wykład konwersatoryjny+ warsztaty umiejętności + sesja Q&A
 • Czas realizacji 2 x 2 godziny

 

Czas trwania

Czas realizacji 2 x 2 godziny 

Online, 13 i 14 września 2023, 17:00-19:00 

Prelegenci

Małgorzata Sitarczyk
dr
Psychopark

osoba prowadząca dr Małgorzata Sitarczyk

Psycholog kliniczny, pedagog resocjalizacyjny, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Zainteresowania naukowe: diagnoza psychologiczna, psychologia rodziny, psychologia wychowawcza i penitencjarna. Wieloletni wykładowca w UMCS, UAM, współpracownik Pracowni Testów Psychologicznych PTP oraz pracownik placówek resocjalizacyjnych. Autorka
i współautorka pięciu monografii i ponad 130 artykułów naukowych.
Realizatorka szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej, opiniodawstwa psychologiczno-sądowego, psychologii rodziny i wychowania, psychoprofilaktyki. Prowadzi poradnictwo z zakresu problemów wychowawczych i rodzinnych. Biegły sądowy w zakresie psychologii.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kurs realizowany jest w zamkniętym pokoju Clickmeeting
Kurs realizowany jest w zamkniętym pokoju Clickmeeting
Kurs realizowany jest w zamkniętym pokoju Clickmeeting

Rejestracja

Udział online
259
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro
21-500 Biała Podlaska
Moniuszki
woj. podlaskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie w formie szybkiego przelewu online 
 3. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!