Specjalista ds. płac – certyfikacja zawodu

O kursie

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do wykonania zawodów, które zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145:
– Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe z zakresu płac.
Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas których prowadzący przedstawi liczne przykłady i interpretacje, które pomogą w zdobyciu praktyki z zakresu naliczania wynagrodzeń. Po nich przewidziane są zajęcia z programem Płatnik.
Kto powinien wziąć udział?

Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu naliczania wynagrodzeń. Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. płac mogą być osoby:
a)   posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zakończone maturą,
b)   uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego,
c)   rozumiejące znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Program kursu

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
  •    wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
  •    systemy wynagradzania
  •    dokumentacja wynagrodzeń
  •    obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
  •    wynagrodzenie minimalne
  •    zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
  •    wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
  •    wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  •    wynagrodzenie za pracę w nocy
  •    odszkodowania, odprawy i rekompensaty
  •    obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 2. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych – ujęcie składkowe i podatkowe
  •    umowa zlecenia
  •    umowa o dzieło w tym dzieło z prawami autorskimi
  •    wynagrodzenie wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących osób prawnych ( zarząd, rada nadzorcza, umowa o zarządzanie)
  •    zasady podlegania ubezpieczeniom, oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
  •    obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych
 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych
  •    rozliczenia z ZUS-em
  – obowiązki płatnika składek
  – ubezpieczenia społeczne – zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
  – ubezpieczenie zdrowotne
  – składki na fundusze pozaubezpieczeniowe – FP i FGŚP
  – wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy
  – zasady obliczania wynagrodzenia i zasiłków za czas niezdolności do pracy – ćwiczenia
  •    rozliczenia z urzędem skarbowym
  – podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika, podstawa opodatkowania, zasady kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
  – obliczanie zaliczki na podatek dochodowy – PIT 2, KUP
  – obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF ( PIT-4R, PIT-11, PIT– 8R, PIT-12, PIT-40, PIT-8C, IFTR)
 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  •    podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON
  •    sposób naliczania składek na PFRON
  •    obowiązek przesyłania e-deklaracji z tytułu rozliczeń z PFRON
 5. Program Płatnik – warsztaty przy komputerach
 6. Praca kontrolna (2 godziny).

  EGZAMIN (2 godziny)

Czas trwania

09.01 - sobota , godz: 09:00 - 16:00

10.01 - niedziela , godz: 09:00 - 16:00

16.01 - sobota , godz: 09:00 - 16:00

17.01 - niedziela , godz: 09:00 - 16:00

19.01 - wtorek , godz: 16:30 - 18:30 - Egzamin

Prelegenci

trener SEKA S.A.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

PLatforma LIVEWEBINAR
PLatforma LIVEWEBINAR

Rejestracja

Cena
brutto za osobę
1 900
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

SEKA S.A.
04-386 Warszawa
Paca 37
woj. mazowieckie
Od 1988 roku prowadzimy nadzór, szkolenia i doradztwo z prawa pracy współpracując z polskimi i zagranicznymi firmami z różnych sektorów gospodarki oraz instytucjami rządowymi i publicznymi. Nasi klienci to ponad 450 firm zatrudniających. Od początku ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SEKA S.A.
04-386 Warszawa Paca 37
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!