SQL Oracle - baza danych Oracle i język SQL od podstaw

O kursie

Po szkoleniu będziesz mógł:

- zarządzać danymi na serwerze SQL,

- obsługiwać bazy Oracle,

- wykonywać operacje na połączonych tabelach,

- korzystać z funkcji i wyrażeń SQL,

- tworzyć zaawansowane kwerendy w SQL Oracle.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Metody szkolenia

Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są:

prezentacja,

mini-wykład,

praca warsztatowa z komputerem,

ćwiczenia i case study,

praca indywidualna z trenerem.
Kto powinien wziąć udział?

osób, które:

 • chcą rozpocząć pracę z oprogramowaniem opartym na SQL Oracle,
 • projektują, programują, administrują zbiorami danych,
 • chcą zapoznać się z językiem programowania SQL.

Program kursu

1. Wstęp do relacyjnych baz danych i przegląd oprogramowania:

 • podstawowe pojęcia związane bazami danych SQL i baza Oracle SQL,
 • podział języka SQL na DQL, DML, DDL, DCL,
 • łączenie z serwerem SQL i istniejącą bazą danych,
 • edytor kodu SQL Oracle SQL Developer w tworzeniu kwerend,
 • obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe.

2. Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language):

 • Query designer w tworzeniu zapytania do bazy danych,
 • podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie.

3. Operatory i kryteria w zapytaniach:

 • operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE,
 • kryteria w zapytaniach i łączenie kryteriów z użyciem AND, OR, NOT, IN,
 • pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL.

4. Operacje na połączonych tabelach:

 • relacje między tabelami bazy danych i element łączący tabele,
 • złączenie INNER JOIN, RIGHT OUTER JOIN i LEFT OUTER JOIN,
 • złączenie pełne FULL OUTER JOIN i krzyżowe CROSS JOIN.

5. Funkcje i wyrażenia w języku SQL:

 • operacje na łańcuchach znaków LEN, LEFT, RIGHT, MID, REPLACE, TRIM, SUBSTRING, UPPER, LOWER i łączenie i ciągów tekstowych CONCAT,
 • funkcje matematyczne ROUND, ABS, FLOOR, SQUARE,
 • funkcje czasu i daty DATE, DATEADD, DATEDIFF, MONTH, YEAR, DAY,
 • konwersja i rzutowanie typów: CAST(), CONVERT().

6. Pobieranie rekordów z użyciem SELECT:

 • alias kolumny AS i operacje na kolumnach tabeli, sortowanie ORDER BY,
 • LIMIT dla ilości zwracanych rekordów i wartości zduplikowane DISTINCT.

7. Kwerendy agregujące:

 • agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY,
 • funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG i kryteria w wynikach zagregowanych.

8. Łączenie wyników zapytania:

 • łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL,
 • części wspólne i INTERSECT, MINUS.

9. Kwerendy zagnieżdżone:

 • wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie,
 • kwerenda oparta o inną kwerendę i podkwerenda w optymalizacji zapytań.

10. Kwerendy akcji – DML (Data Modification Language):

 • aktualizacja danych z zastosowaniem UPDATE,
 • dodawanie rekordów do tabeli z użyciem polecenia INSERT,
 • usuwanie danych z przy zastosowaniu polecenia DELETE,
 • wyprowadzanie wyniku zapytania do tabeli: SELECT INTO.

11. Obiekty SQL – język DDL (Data Definition Language):

 • budowa obiektów bazy TABLE, VIEW z użyciem Oracle SQL Developer.

12. Zaawansowane kwerendy w Oracle SQL:

 • funkcje okna OVER() i numerowanie rekordów z użyciem ROW_NUMBER(),
 • numerowanie i partycjonowanie rekordów z zastosowaniem PARTITION BY.

Czas trwania

09:00-16:00
16 godzin lekcyjnych / 2 dni

Prelegenci

Trener Cognity

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

online na żywo z trenerem
wymagany komputer z dostępem do internetu
brak danych

Bielsko-Biała

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna za szkolenie on-line
1 390
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna za szkolenie stacjonarne
1 501
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa
Zapisz się

Organizator

Cognity
31-070 Kraków
Dietla 25/5
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cognity
31-070 Kraków Dietla 25/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!