Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/sql-server-baza-danych-i-jezyk-sql-od-podstaw-74968-id18686

Informacje o kursie

 • SQL Server - baza danych i język SQL od podstaw


  ID kursu: 74968
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Metody szkolenia

Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są:

prezentacja,

mini-wykład,

praca warsztatowa z komputerem,

ćwiczenia i case study,

praca indywidualna z trenerem.

Po szkoleniu będziesz mógł:

- wykonywać operacje na połączonych tabelach,

- wykorzystywać kwerendy do przygotowywania baz danych,

- korzystać z funkcji i wyrażeń języka SQL,

- zastosować język SQL Server do pracy z danymi,

- działać na własnych projektach.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.
 

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • znają podstawy obsługi programów Microsoft Excel i Microsoft Access,
 • przygotowują raporty i bazy danych,
 • posługują się dużymi zbiorami danych,
 • chcą usprawnić swoją pracę poprzez zastosowanie języka SQL.

Program kursu:

1. Wstęp do relacyjnych baz danych i przegląd oprogramowania:

 • podstawowe pojęcia związane bazami danych SQL i przykłady baz SQL,
 • podział języka SQL na DQL, DML, DDL, DCL,
 • edytor kodu SQL - Microsoft SQL Server Management Studio,
 • obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe.

2. Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language):

 • Query Designer w zastosowaniach i tworzenie zapytania do bazy danych,
 • podstawowe typy danych w SQL.

3. Operatory i kryteria w zapytaniach:

 • operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN, AND, LIKE,
 • kryteria w zapytaniach, łączenie wielu kryteriów z użyciem AND, OR, NOT,
 • pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL.

4. Operacje na połączonych tabelach:

 • relacje między tabelami i definiowanie elementu łączącego tabele,
 • złączenie INNER JOIN, RIGHT OUTER JOIN i LEFT OUTER JOIN,
 • złączenie pełne FULL OUTER JOIN i krzyżowe CROSS JOIN.

5. Funkcje i wyrażenia w języku SQL:

 • pobieranie rekordów z użyciem SELECT i zastosowanie aliasu kolumny AS,
 • operacje na łańcuchach znaków: LEN, LEFT, RIGHT, MID, REPLACE, TRIM,
 • łączenie i dzielenie ciągów tekstowych: CONCAT, TRIM,
 • funkcje matematyczne: ROUND, ABS, FLOOR, SQUARE,
 • funkcje czasu i daty: DATE, DATEADD, DATEDIFF, MONTH, YEAR, DAY,
 • konwersja i rzutowanie typów: CAST(), CONVERT(),
 • operacje na kolumnach tabeli i sortowanie wyniku zapytania ORDER BY,
 • ograniczenie ilości zwracanych rekordów: TOP, TOP PERCENT / LIMIT,
 • usuwanie wartości zduplikowanych: DISTINCT, DISTINCTROW.

6. Kwerendy agregujące:

 • agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY,
 • funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG i użycie WHERE i HAVING.

7. Łączenie wyników zapytania:

 • łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL,
 • części wspólne i INTERSECT, EXCEPT / MINUS.

8. Kwerendy zagnieżdżone:

 • wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie,
 • kwerenda oparta o inną kwerendę i zastosowanie kwerend zagnieżdżonych.

9. Kwerendy akcji – DML (Data Modification Language):

 • aktualizacja danych z zastosowaniem UPDATE,
 • dodawanie rekordów do tabeli z użyciem polecenia INSERT,
 • usuwanie danych z przy zastosowaniu polecenia DELETE,
 • wyprowadzanie wyniku zapytania do tabeli: SELECT INTO.

10. Obiekty SQL – język DDL (Data Definition Language):

 • budowa tabel z użyciem z użyciem Microsoft SQL Management Studio.

11. Zaawansowane kwerendy w SQL Server:

 • funkcje okna OVER() i numerowanie rekordów z użyciem ROW_NUMBER(),
 • partycjonowanie rekordów wg kategorii z zastosowaniem PARTITION BY.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1501 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: SQL Server - baza danych i język SQL od podstaw