SQL Server Podstawowy

O kursie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, po którym będziesz mógł:
- wymieniać dane z serwerem SQL,
- posługiwać się narzędziem Microsoft SQL Server Management Studio,
- wykorzystać MS SQL Server w praktyce,
- korzystać z funkcji i wyrażeń,
- tworzyć, modyfikować, używać i usuwać obiekty,
- tworzyć i uruchamiać procedury,
- zastosować język SQL Server do pracy z danymi,
- pracować na własnych projektach.

Certyfikat
Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.
 

Opieka poszkoleniowa
Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Kto powinien wziąć udział?

osób, które:

 • znają podstawy programów MS Excel i MS Access,
 • zajmują się przygotowywaniem raportów i baz danych,
 • tworzą złożone analizy danych,
 • pracują na dużej ilości danych,
 • na co dzień pracują z systemem bazodanowym, m.in. jako analitycy, logistycy, księgowi,
 • chcą zacząć używać języka SQL Server w pracy z danymi.

Program kursu

1. Komunikacja z serwerem Microsoft SQL Server:

 • przygotowanie źródła danych z użyciem ODBC,
 • wymiana danych z serwerem SQL – narzędzia importu i eksportu danych,
 • ODBC i kreator połączeń do analizy danych w arkuszu i tabeli przestawnej w Microsoft Excel,
 • Microsoft Access jako klient bazy SQL – import danych, tabele połączone i zarządzanie,
 • Microsoft SQL Server Management Studio w tworzeniu kwerend w trybie tekstowym
  i graficznym.

2. Microsoft SQL Server w praktyce:

 • omówienie i zastosowanie obiektów serwera (tabele, widoki i procedury składowe),
 • budowa tabel z użyciem graficznego interfejsu użytkownika w Microsoft SQL Management Studio,
 • podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie,
 • kwerendy wybierające w Query Designerze, zapisywanie widoków SQL,
 • instrukcje SQL, pobieranie i modyfikacja rekordów SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE, SELECT INTO,
 • operacje na połączonych tabelach – złączenia JOIN, LEFT, RIGHT, OUTER,
 • sortowanie i ograniczanie wyniku zapytania ORDER BY ASC/DESC, TOP, TOP PERCENT,
 • łączenie wyników wielu tabel i kwerend z zastosowaniem UNION,
 • pozbywanie się wartości zduplikowanych z wyniku zapytania DISTINCT, DISTINCTROW,
 • agregacja wyników w kwerendach COUNT, MIN, MAX, SUM,
 • operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE i kryteria w zapytaniach AND, OR, NOT,
 • funkcje i wyrażenia – łańcuchy znaków LEFT, RIGHT, MID, REPLACE, liczby i daty DATE, DATEADD, DATEDIFF.

3. Zaawansowane działania w SQL:

 • budowa obiektów – TABLE, VIEW, PROCEDURE z użyciem języka SQL, polecenie CREATE,
 • przekształcanie i usuwanie istniejących obiektów bazy danych polecenie ALTER
  i DROP,
 • zaawansowane łączenie tabel w widoku SQL,
 • zastosowanie przygotowanych obiektów w zewnętrznych aplikacjach – MS Excel
  i Access,
 • zaawansowane tworzenie tabel – wartości domyślne, relacje, indeksy,
 • optymalizacja działania kwerend,
 • przygotowanie i uruchamianie procedur EXECUTE,
 • konwersja i modyfikacja danych,
 • zagnieżdżanie zapytań.

4. Wstęp do programowania w T-SQL:

 • sterowanie przebiegiem programu CASE, WHEN, THEN, ELSE, END, IF,
 • wykorzystanie zmiennych @ w procedurach, zmienne lokalne i globalne,
 • użycie DECLARE, GO w procedurach składowych,
 • tabele tymczasowe i zmienne tablicowe.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Trener Cognity

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

wymagany komputer z dostępem do internetu
wymagany komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena promocyjna
przy zapisie i wpłacie do 1.07
1 272
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • opieka poszkoleniowa trenera
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
2 544
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • opieka poszkoleniowa trenera
Zapisz się

Organizator

Cognity
31-070 Kraków
Dietla 25/5
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Cognity
 • Ulica i nr: Dietla 25/5
 • Kod pocztowy: 31-070
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 9451872994

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!