Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/sql-server-tworzenie-skryptow-t-sql-od-podstaw-74973-id18686

Informacje o kursie

 • SQL Server - tworzenie skryptów T-SQL od podstaw


  ID kursu: 74973
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- stosować funkcje i wyrażenia w języku T-SQL,

- przygotowywać zapytania i polecenia w T-SQL,

- wywoływać instrukcje,

-wykonywać operacje na tabelach,

- zastosować zdobytą wiedzę do własnych projektów.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.
 

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Metody szkolenia

Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są:

prezentacja,

mini-wykład,

praca warsztatowa z komputerem,

ćwiczenia i case study,

praca indywidualna z trenerem.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • miały już styczność z językiem T-SQL,
 • chcą programować w języku T-SQL,
 • pracują na dużych zbiorach danych,
 • chcą zwiększyć wydajność swojej pracy w języku T-SQL.

Program kursu:

1. Wstęp do T-SQL i przegląd oprogramowania:

 • przypomnienie zasad dla języka SQL i bazy danych SQL Server,
 • edycja kodu SQL w Microsoft SQL Server Management Studio,
 • typy danych SQL, konwersja i rzutowanie CAST, CONVERT.

2. Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language):

 • limit ilości zwracanych rekordów TOP, TOP PERCENT,
 • wartości zduplikowane DISTINCT.

3. Łączenie wyników zapytania:

 • łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL,
 • części wspólne i INTERSECT, EXCEPT.

4. Kwerendy agregujące:

 • funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG z GROUP BY,
 • kryteria w wynikach zagregowanych WHERE a HAVING.

5. Kwerendy zagnieżdżone:

 • wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie, optymalizacja zapytań,
 • kwerenda oparta o kwerendę i podzapytanie w kwerendzie.

6. Operacje na połączonych tabelach:

 • złączenia w bazie danych INNER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, LEFT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN, CROSS JOIN,
 • łączenie tabel pochodnych i widoków w kwerendach,
 • wyrażenia CTE / WITH.

7. Funkcje i wyrażenia w języku SQL:

 • wbudowane funkcje: tekst, matematyka, czas i specjalne,
 • tworzenie własnych funkcji SQL.

8. Kwerendy akcji – DML (Data Modification Language):

 • aktualizacja UPDATE, dodawanie rekordów polecenie INSERT,
 • usuwanie danych DELETE i wyprowadzanie zapytania: SELECT INTO.

9. T-SQL PROCEDURE - procedury składowane:

 • procedury tworzenie, modyfikacja i uruchomienie EXECUTE,
 • zmienne użytkownika i systemowe DECLARE i SET.

10. T-SQL Sterowanie przebiegiem programu:

 • pętla WHILE, i instrukcje warunkowe IF w tym IF EXISTS / IF NOT EXISTS,
 • warunkowe wywołanie instrukcji SWITCH i instrukcja GOTO,
 • tabele tymczasowe użytkownika i systemowe.

11. T-SQL Trigger – wyzwalacze:

 • typy wyzwalaczy ON UPDATE, ON DELETE, ON INSERT w praktyce.

12. T-SQL CURSOR – kursory:

 • zastosowanie, możliwości kursora i typy CURSOR,
 • praca z kursorem: OPEN, CLOSE, DECLARE, DEALLOLCATE.

13. T-SQL skrypty zaawansowane:

 • transakcje nazwane, cofanie operacji i przechwytywanie błędów TRY/CATCH.

14. Obiekty SQL – język DDL (Data Definition Language):

 • budowa, usuwanie i modyfikacja obiektów CREATE/ALTER/DROP,
 • warunkowe wykonanie skryptu DROP/CREATE.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: SQL Server - tworzenie skryptów T-SQL od podstaw