Kurs

Szkolenie przygotowujące do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających, zużywających ciepło – „G2”

O kursie

Przygotowanie do egzaminu, którego zdanie uprawnia do pracy przy eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych, wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Uczestnik kursu, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184).

UWAGA: Cena szkolenia nie obejmuję opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji).

W 2020r. opłata za każdy egzamin wynosi: 260 zł.
Kto powinien wziąć udział?

Uczestnikiem kursu może być osoba, która zamierza wykonywać zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Program kursu

  1. Prawo Energetyczne Dz. U. Nr 54 poz. 348 z 10.04.1997 r.
  2. Gospodarka energetyczna
  3. Przepisy i warunki techniczne dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. Ochrona przeciwporażeniowa prądem elektrycznym.
  4. Przepisy i zasady dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Dokumentacja techniczna eksploatacji. Prace kontrolno-pomiarowe.
  5. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa przy eksploatacji, naprawach, montażu i pomiarach urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.
  6. Pierwsza pomoc poszkodowanym przy eksploatacji urządzeń i sieci cieplnych. W przypadku wyczerpania cieplnego, oparzenia kwasem, oparzenia, złamań, stłuczeń, zatrucia czadem, porażenia prądem elektrycznym itp.
  7. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych i wypadkowych.

Czas trwania

09:00 - 15:00

Prelegenci

Cytat

trener SEKA S.A.

Gdzie i kiedy

Online 12 kwietnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 9 marca 2021

Gdzie i kiedy

Online 8 lutego 2021

Zapisz się

Cena
brutto za osobę
450 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

SEKA S.A.
04-386 Warszawa
Paca 37
woj. mazowieckie
Od 1988 roku prowadzimy nadzór, szkolenia i doradztwo z prawa pracy współpracując z polskimi i zagranicznymi firmami z różnych sektorów gospodarki oraz instytucjami rządowymi i publicznymi. Nasi klienci to ponad 450 firm zatrudniających. Od początku ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Cena szkolenia nie uwzględnia kosztu egzaminu państwowego zdawanego przed Komisją Kwalifikacyjną nr 653 działającą przy Stowarzyszeniu Ochrony Pracy. Koszt każdego egzaminu (eksploatacja i/lub dozór), wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w danym roku w gospodarce narodowej. Szkolenie przeznaczone jest dla osób odnawiających swoje uprawnienia w zakresie urządzeń wytwarzających, zużywających i przetwarzających ciepło. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie jest wcześniejsze nadesłanie mailem kopii wniosku o sprawdzenie kwalifikacji. Wniosek jest przekazywany przed szkoleniem przez opiekuna szkolenia ze strony SEKA S.A.

Platforma LIVEWEBINAR

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SEKA S.A.
04-386 Warszawa Paca 37
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!