Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/t-sql-na-microsoft-azure-74982-id18686

Informacje o kursie

 • T-SQL na Microsoft Azure


  ID kursu: 74982
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- w pełni korzystać z możliwości chmury Microsoft Azure,

- zarządzać serwerami baz danych,

- sprawnie stosować zapytania T-SQL,

- wyróżnić poszczególne typy danych,

- tworzyć, łączyć i stosować więzy spójności w tabelach,

- efektywnie pracować z wieloma danymi,

- określić czym są wyzwalacze DML i DDL.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.
 

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • chcą pracować na platformie MS Azure,
 • chcą tworzyć wydajne i stabilne bazy danych,
 • chcą poznać zastosowanie języka Transact-SQL,
 • chcą pracować z podzapytaniami, instrukcjami sterującymi,
 • chcą tworzyć tabele i łączyć je.

Program kursu:

1. Kilka słów wprowadzenia o platformie MS Azure.

2. Zalety i możliwości stosowania chmury Azure.

3. Podstawy relacyjnych baz danych:

 • relacje, integralność danych, normalizacja danych,
 • tabela, wiersz, kolumna,
 • krotka,
 • klucz główny i obcy oraz powiązania pomiędzy tabelami.

4. Tworzenie wydajnych i stabilnych baz danych w usłudze Azure:

 • tworzenie bazy danych,
 • tworzenie zapory IP na poziomie serwera,
 • łączenie z bazą danych,
 • wykonywanie zapytań względem bazy danych,
 • oczyszczanie zasobów.

5. Zarządzanie serwerami baz danych SQL i pojedynczymi bazami danych za pomocą języka Transact-SQL.

6. Fundamenty składni zapytań T-SQL:

 • instrukcje wybierające z wykorzystaniem słowa kluczowego SELECT,
 • określenie źródeł oraz relacji między nimi – FROM,
 • zastosowanie klauzuli WHERE do wyselekcjonowania potrzebnych wierszy,
 • grupowanie rekordów z wykorzystaniem GROUP BY,
 • filtrowanie grup przy pomocy instrukcji HAVING,
 • sortowanie wyniku – ORDER BY,
 • wybieranie n początkowych wierszy (TOP),
 • łączenie danych z wykorzystaniem aparatu teorii mnogości.

7. Praca z podzapytaniami:

 • podzapytania zagnieżdżone,
 • podzapytania skorelowane,
 • operator EXISTS.

8. Zmienne:

 • tworzenie i modyfikacja funkcji skalarnych,
 • tabelaryczne (DECLARE).

9. Typy danych:

 • liczbowe (tinyint, smallint, int, bigint),
 • tekstowe (char, varchar, nchar, ntext, nvarchar),
 • daty i czasu (datetime, smalldatetime),
 • XML (Extensible Markup Language),
 • inne (np. hierarchyid, cursor).

10. Instrukcje sterujące:

 • instrukcja warunkowa IF,
 • pętle (LOOP, WHILE, FOR).

11. Relacyjne bazy danych:

 • proces tworzenia bazy danych,
 • normalizacja – zalety i wady,
 • denormalizacja – zalety i wady.

12. Charakterystyka tabel:

 • tymczasowych,
 • globalnych.

13. Budowa tabel:

 • tworzenie (CREATE) oraz kasowanie (DROP) tabel,
 • autonumerowanie wierszy,
 • rodzaje typów danych,
 • łączenie tabel (INNER JOIN, OUTER JOIN),
 • ograniczenia (więzy spójności).

14. Praca z danymi:

 • wstawianie danych – INSERT,
 • aktualizacja danych – UPDATE,
 • kasowanie danych – DELETE.

15. Różnice pomiędzy procedurami a funkcjami.

16. Procedury składowane:

 • zastosowanie,
 • ogólna struktura procedury składowanej,
 • tworzenie procedury.

17. Transakcje:

 • baza teoretyczna (zasada ACID),
 • przykłady realizacji,
 • zarządzanie błędami.

18. Wyzwalacze:

 • DML (INSERT, UPDATE, DELETE),
 • DDL (CREATE, ALTER, DROP).

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1760 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: T-SQL na Microsoft Azure