Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/t-sql-podstawowy-74964-id18686

Informacje o kursie

 • T-SQL Podstawowy


  ID kursu: 74964
  Typ: Kursy
  Kategoria:
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- stosować język T-SQL w stopniu podstawowym,

- sporządzać podzapytania i tabele,

- tworzyć bazy danych,

- pracować z narzędziami języka T-SQL,

- przygotowywać własne projekty.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.
 

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
 

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • zajmują się tworzeniem raportów,
 • pracują z dużą ilością danych,
 • zajmują się analityką danych oraz programowaniem.

Program kursu:

1. Podstawy relacyjnych baz danych:

 • relacje, integralność danych, normalizacja danych,
 • tabela, wiersz, kolumna,
 • krotka,
 • klucz główny i obcy oraz powiązania pomiędzy tabelami.

2. Język T-SQL:

 • instrukcje wybierające z wykorzystaniem słowa kluczowego SELECT,
 • wybieranie określonych wierszy przy pomocy klauzuli WHERE,
 • sortowanie danych (ORDER BY),
 • wybieranie n początkowych wierszy (TOP),
 • grupowanie danych przy pomocy instrukcji HAVING,
 • łączenie danych z wykorzystaniem aparatu teorii mnogości.

3. Praca z podzapytaniami:

 • podzapytania zagnieżdżone,
 • podzapytania skorelowane,
 • operator EXISTS.

4. Funkcje i operatory:

 • daty i czasu,
 • matematyczne,
 • tekstowe,
 • logiczne.

5. Widoki:

 • definiowanie,
 • zmiany,
 • odpytywanie.

6. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych:

 • proces tworzenia bazy danych,
 • normalizacja – zalety i wady,
 • denormalizacja – zalety i wady.

7. Budowa tabel:

 • tworzenie (CREATE) oraz kasowanie (DROP) tabel, 
 • autonumerowanie wierszy,
 • rodzaje typów danych,
 • łączenie tabel (INNER JOIN, OUTER JOIN),
 • ograniczenia (więzy spójności).

8. Praca z danymi:

 • wstawianie danych – INSERT,
 • aktualizacja danych – UPDATE,
 • kasowanie danych – DELETE.

9. Przykładowe projekty realizowane na szkoleniu[1]:

 • książka telefoniczna,
 • platforma e-learningowa,
 • rejestracja faktur,
 • magazyn,
 • sklep (usługi i produkty).

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: T-SQL Podstawowy