Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/t-sql-zaawansowany-74981-id18686

Informacje o kursie

 • T-SQL Zaawansowany


  ID kursu: 74981
  Typ: Kursy
  Kategoria:
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- używać zaawansowanych technik tworzenia zapytań T-SQL,

- pracować na różnych typach danych: tekstowych, liczbowych, daty i czasu, XML,

- korzystać z funkcji, procedur i zmiennych w pracy z bazami danych,

- tworzyć i odpowiednio wykorzystać tabele tymczasowe.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.
 

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • zajmują się programowaniem lub administrowaniem baz danych,
 • posiadają przynajmniej podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia zapytań T-SQL,
 • chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie pracy z danymi,
 • pracują na oprogramowaniu Microsoft SQL Server.

Program kursu:

1. Zapytania oraz widoki:

 • zapytania wybierające (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY),
 • zapytania modyfikujące dane (INTO, INSERT INTO, UPDATE, DELETE),
 • modyfikowanie tabel,
 • tworzenie widoków (CREATE VIEW),
 • dynamiczny SQL oraz zapobieganie SQL Injection,
 • kursory.

2. Praca z podzapytaniami:

 • podzapytania zagnieżdżone,
 • podzapytania skorelowane,
 • operator EXISTS.

3. Zmienne:

 • tworzenie i modyfikacja funkcji skalarnych,
 • tabelaryczne (DECLARE).

4. Typy danych:

 • liczbowe (tinyint, smallint, int, bigint),
 • tekstowe (char, varchar, nchar, ntext, nvarchar),
 • daty i czasu (datetime, smalldatetime),
 • XML (Extensible Markup Language),
 • inne (np. hierarchyid, cursor).

5. Instrukcje sterujące:

 • instrukcja warunkowa IF,
 • pętle (LOOP, WHILE, FOR).

6. Charakterystyka tabel:

 • tymczasowych,
 • globalnych.

7. Różnice pomiędzy procedurami a funkcjami.

8. Procedury składowane:

 • zastosowanie,
 • ogólna struktura procedury składowanej w SQL,
 • tworzenie procedury.

9. Funkcje:

 • skalarne:
  • daty i czasu,
  • logiczne,
  • tekstowe,
  • konwersji,
 • tabelaryczne:
  • proste (inline table UDF),
  • złożone (multi-statement table valued functions),
 • grupujące i szeregujące dane,
 • użytkownika.

10. Transakcje:

 • baza teoretyczna (zasada ACID),
 • przykłady realizacji,
 • zarządzanie błędami.

11. Wyzwalacze:

 • DML (INSERT, UPDATE, DELETE),
 • DDL (CREATE, ALTER, DROP).

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: T-SQL Zaawansowany