Wyroby budowlane - zmiany w prawie już obowiązujące i projektowe. Prawa i obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów i stosujących wyroby budowlane

O kursie

Rynek wyrobów budowlanych w latach 2020-2022 nie był dotknięty tak jak inne branże skutkami pandemii. Z uwagi na boom w budownictwie zapotrzebowanie na materiały budowlane utrzymuje się na wysokim poziomie. Z dużą ilością budów wiąże się też mnogość wątpliwości prawnych przy wprowadzania do obrotu i stosowaniu wyrób budowlanych.

Od 1 lipca 2013 r., najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie związane z wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych jest, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia  9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (w skrócie zwane rozporządzeniem CPR), Komisja Europejska zdecydowała jednak, że konieczne jest wprowadzenie nowego ładu w zakresie regulacji dotyczących wyrobów budowlanych.  W dniu 30.03.2022 r. złożony został do Parlamentu Europejskiego i Rady  projekt rozporządzenia, w którym proponowane są nowe zasady w przedmiotowym zakresie.

Projekt ten modyfikuje znacząco reguły wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.  Jest inny wzór deklaracji, zmieniono systemy weryfikacji stałości właściwości użytkowych, procedurę jednostkowego zastosowania i jeszcze wiele innych zmian.

Oprócz ww. projekt ten ma uregulować szereg kwestii, które w ogóle nie były jeszcze przedmiotem rozporządzenia CPR.  Określone mają być rygory sprzedaży wyrobów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, drukowania wyrobów przez drukarki 3 d, rygory stosowania wyrobów zdemontowanych z obiektów budowlanych, regeneracji wyrobów, wyrobów podwójnego zastosowania, obowiązki brokerów (pośrednictwo w zakresie wprowadzania do obrotu)  i dostawców komponentów do produkcji wb.

Komisja Europejska nie ograniczyła się tylko do zmian w zakresie wprowadzania do obrotu ale także zdecydowała o zmianie systemu nadzoru rynku. Od dnia 16 lipca 2021 jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011.

Ten akt prawny wprowadza standardy nadzoru na rynkiem wyrobów zharmonizowanych, jest ważna zmiana ponieważ dotychczas  poziom nadzoru i możliwości organów kontroli rynku były różne w różnych krajach UE.  Polski system nadzoru musi być zgodny z prawem EU a zatem obecnie trwają prace na projektem ustawy z dn. 21.03.2022 r. o krajowym systemie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów podlegających unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu.  Uregulowano w nim kwestie zakupu kontrolowanego, kontroli sklepów on line, procedurę celną dopuszczenia do obrotu,  W art. 75 ww. projektu znajduje się szereg zmian do Ustawy o wyrobach budowanych. Zmiany będą dotyczyć między innymi, prawa do żądania przebadania próbki kontrolnej,

Szkolenie ma na celu jak najszerszą analizę regulacji dotyczących wyrobów budowlanych z punktu widzenia zarówno wprowadzających/udostępniających jak i stosujących je.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:

 • Producentów wyrobów budowlanych
 • Importerów i dystrybutorów materiałów budowlanych
 • Osób zajmujących się wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu, nadzorem i kontrolą
 • Inspektorów nadzoru budowlanego i inwestorskiego, kierowników budowy i robót budowlanych
 • Przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie,
 • Developerów, spółdzielni mieszkaniowych budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • Pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za realizację inwestycji budowlanych
 • Osób przygotowujących oferty przetargowe w zakresie wyrobów budowlanych
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wyrobów budowlanych i ich wprowadzaniem do obrotu

Program kursu

1. Omówienie przyczyn zmian w prawie i  ich implikacji

2. Podstawowe definicje – obecny stan prawny i projektowany, nowe definicje

3. Specyfikacje techniczne – obecny stan prawny i projektowany

4. Ocena zgodności z specyfikacją techniczną

 • Systemy weryfikacji stałości właściwości użytkowych ( stan obecny)/ systemy      oceny i weryfikacji ( stan projektowany);
 • Procedury uproszczone ( stan obecny i projetowany);

5. Zakładowa  kontrola produkcji

6. Deklaracje

 • Deklaracja właściwości użytkowych/ krajowa deklaracja właściwości użytkowych/ oświadczenie z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych/specjalna dokumentacja techniczna ( stan obecny);
 • Deklaracja właściwości użytkowych/ zwolnienia z obowiązku wystawiania DWU/ zmiana DWU dla wyrobów usuwanych, podawanych regeneracji i nadwyżek wyrobów/ Deklaracja właściwości użytkowych i zgodności ( stan projektowany).

7. Oznakowanie Wyrobów budowlanych

 • Rygory oznakowania znakiem CE i B,
 • informacja towarzysząca,
 • instrukcje obsługi i inne dokumenty,
 • projektowane zmiany do treści informacji towarzyszącej znakowi CE.

8. Wprowadzanie do obrotu w innych krajach UE wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym oraz udostępnianie na rynku polskim wyrobów budowlanych oznakowanych według systemów krajowych innych państw członkowskich UE.

9. Kontrola wyrobów budowlanych

 • prawa i obowiązki kontrolowanego w zależności o funkcji jaką pełni w systemie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu ( stan obecny i projektowany)

10. Sankcje

 • decyzje i postanowienia,
 • sankcje administracyjnoprawne,
 • publiczne rejestry wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów.

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

Grzegorz Skórka - ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa w zakresie przepisów prawa w tematyce wyrobów budowlanych. W latach 2009-2015 Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Obecnie Dyrektor Wydziału Kontroli w Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczony wykładowca specjalizujący się od lat w tematyce związanej z rynkiem wyrobów budowlanych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
480
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

 

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Wojewódzka 50/6
 • Kod pocztowy: 40-025
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 9542470037

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice, Polska Wojewódzka 50/6

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice, Polska
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!