Academic Leadership: zarządzanie w środowisku naukowym

O szkoleniu

Program Academic leadership: zarządzanie w środowisku naukowym stanowi wyjątkową okazję dla liderów akademickich do odkrycia szeregu kreatywnych metod i rozwiązań managerskich, zwiększenia zaangażowania współpracy w zespole, a także udoskonalenia poczucia własnej tożsamości przywódczej. Program jest okazją dla początkujących i doświadczonych liderów, którzy są pogrążeni w codziennych obowiązkach managerskich do refleksji i spojrzenia z perspektywy na ich cele i aspiracje związane z zarządzaniem w środowisku naukowym.
Dlaczego warto wziąć udział?

Program ten wspiera uczestników w rozwoju w kierunku kreatywnych przywódców. Uczestnicy programu Academic leadership: zarządzanie w środowisku naukowym nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu takich dziedzinach, jak komunikacja, strategiczne zaangażowanie zespołów, inteligencja narracyjna, rozwijanie zbiorowej tożsamości, rozumienie motywacji i samego przywództwa. Koncentracja na kreatywnej komunikacji i narracji pomoże uczestnikom rozwinąć strategie, które będą inspirujące dla nich samych jak i ich zespołów.

Kto powinien wziąć udział?

Program został zaprojektowany z myślą o liderach w środowisku naukowym, którzy są zainteresowani zwiększaniem własnych kompetencji w kontekście rozwoju osobistego, zarządzania zespołem oraz instytucją naukową. Niezależnie od tego, czy chodzi o realizację programu badawczego, rozwój przedsiębiorczości, czy też o zmianę sposobu edukacji, program ten stawia lidera w centrum procesu skutecznej i efektywnej zmiany. Program ten jest idealny dla osób pełniących takie role jak:

 • Liderzy grup naukowych,
 • Kierownicy katedr,
 • Dyrektorzy instytutów,
 • Managerowie działów administracyjnych,
 • Dziekani wydziałów.

Program szkolenia

I. Wymiary przywództwa w środowisku akademickim.
Pierwszy moduł będzie okazją do refleksji na temat różnicy pomiędzy skutecznym managerem i charyzmatycznym liderem. Omawiane teorie pozwolą uczestnikom zrozumieć obowiązujące modele zarządzania i przywództwa w kontekście środowisk naukowych.

 • Zarządzanie czy przywództwo.
 • Modele zarządzania w środowisku naukowym.
 • Pięć poziomów przywództwa.

II. Ja jako lider.
Skuteczne przywództwo zaczyna się od silnej i jasno określonej tożsamości lidera. Uczestnicy będą w stanie określić ich naturalne predyspozycje przywódcze, oraz poznać skuteczne metody rozwoju cech potrzebnych do zwiększenia i kontrolowania autorytetu.

 • Archetypy przywództwa.
 • Moje mocne strony.
 • Skuteczne komunikowanie i wywieranie wpływu.
 • Cztery filary autorytetu.
 • Osobista organizacja i skuteczność.

III. Mój zespół.
Uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności przywódcze i zarządcze, koncentrując się na zarządzaniu zespołami o wysokiej wydajności i utrzymywaniu efektywnych relacji poprzez wspieranie zaangażowania i motywacji pracowników.

 • Profile zarządzania zespołem.
 • Efektywny proces rozwoju pracowników.
 • Coaching i skuteczne zadawanie pytań.
 • Otrzymywanie i proszenie o opinie zwrotne.
 • Trudne rozmowy.
 • Efektywne spotkania.

IV. Moja instytucja.
W czwartym module programu uczestnicy poznają zasady skutecznego zarządzania instytucją naukową. Omawiane metody dostarczą inspiracji zarówno tym którzy już zarządzają na poziomie instytucji, jak i tym którzy aspirują do tej roli.

 • Czynniki sprzyjające sukcesowi organizacji.
 • Zarządzanie nowymi procesami i zmianami w organizacji.
 • Filozofia metody „Dlaczego, Jak, Co”.
 • Koncentracja na priorytetach i usuwanie przeszkód.
 • Umiejętność łączenia działań z szerszym kontekstem.

Czas trwania

9:30-14:30

Prelegenci

Tomasz Liśkiewicz

Pracuje jako Associate Professor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w inżynierii materiałowej i tribologii. Zanim rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Leeds w 2005 roku jako post-doc, pracował na uczelniach w Polsce i we Francji. W ramach poszerzenia swojego doświadczenia inżynierskiego, odbył dwuletni staż techniczny w Calgary w Kanadzie. Jest członkiem Institute of Physics w Londynie oraz został nominowany jako Fellow of the Institution of Mechanical Engineers co jest najwyższym stopniem uznania kompetencji inżynierskich nadawanym przez tą prestiżową międzynarodową organizację.
Tomasz posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie publikowania naukowego jako redaktor, recenzent i autor. Od roku 2007 pełni rolę współredaktora naczelnego czasopisma „Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces” oceniając wartość merytoryczną artykułów i nadzorując przebieg procesu peer-review. Regularnie recenzuje artykuły w 12 międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu inżynierii materiałowej. Jest współautorem poradnika “Wprowadzenie do Efektywnego Publikowania Naukowego”.
Tomasz posiada siedmioletnie doświadczenie w dziedzinie opracowywania i prowadzenia szkoleń. Jest certyfikowanym trenerem jednej z najbardziej uznanych szkół trenerskich na świecie - Peak Potentials (USA).

Doświadczenie w dziedzinie czasopism naukowych:

 • Współredaktor Naczelny czasopisma Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces Journal, Maney Publishing;
 • Redaktor Techniczny czasopisma Anti-Corrosion Methods and Materials Journal, Emerald Publishing;
 • Członek Rady Naukowej czasopisma Industrial Lubrication and Tribology Journal, Emerald Publishing;
 • Członek Rady Naukowej czasopisma Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces Journal, Maney Publishing;
 • Członek Rady Naukowej czasopisma Tribologia, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu;
 • Redaktor Wydań Specjalnych czasopism dla wydawnictw Elsevier oraz Maney Publishing;
 • Recenzent międzynarodowych czasopism naukowych: (i) Surface & Coatings Technology, (ii) Wear, (iii) Materials Science and Technology, (iv) Materials Characterisation, (v) Tribology International, (vi) Thermal Spray Technology, (vii) Industrial Lubrication & Tribology, (viii) Materials Chemistry and Physics, (ix) Anti-Corrosion Methods and Materials, (x) Tribology Letters, (xi) Acta Electrochimica, (xii) Journal of Engineering Tribology.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
1 736
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
1 930
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!