Adaptacja i zarządzanie sobą w zmianie

O szkoleniu

Rzeczywistość biznesowa jest dynamiczna i niezwykle zmienna sama w sobie. Ponadto ostatnie dwa lata (pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie) pokazały dobitniej niż jakiekolwiek inne wydarzenia, że w powiedzeniu, iż zmiana jest jedyną niezmienną rzeczą w naszym życiu jest sporo prawdy. Celem szkolenia jest przystosowanie uczestników do funkcjonowania w środowisku, w którym zmiany przychodzą niespodziewanie i nie sposób ich przewidzieć. Aby pogłębić doświadczenia uczestników i pozwolić im w pełni zrozumieć procesy psychologiczne towarzyszące zmianie opieramy program na grach symulacyjnych skonstruowanych w taki sposób by wydobyć od uczestników naturalne reakcje i emocje, które w kolejnych częściach poddawane są analizie i finalnie służą do wypracowania konkretnych deklaracji, oraz użytecznych i gotowych do wdrożenia narzędzi. Praktyczna użyteczność naszych szkoleń jest bowiem tym, na czym najbardziej nam zależy. Opieramy się na konkretnych przykładach, case study i ćwiczeniach warsztatowych, dzięki czemu osoby biorące udział w szkoleniu na bieżąco mogą dostrzegać efekty proponowanych rozwiązań i uczynić jej częścią swoich własnych strategii. Ponadto pokazujemy, w jaki sposób wzmocnić psychicznie siebie i zespół w zgodzie z myślą, że choć nie możemy przewidzieć dokładnie charakteru zmiany, to z wszelką pewnością możemy przygotować się na jej nadejście chociażby przez większa świadomość procesów i mechanizmów rządzących naszymi reakcjami.

Zmiany są nieodłącznym elementem życia. Pojawiają się zarówno w obszarach prywatnych, jak i w organizacjach. Szkolenie przygotowuje uczestników do wprowadzania zmian i zarządzania tym procesem, w szczególności w kontekście zmian w organizacji. Ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej procesu zmiany oraz narzędzi, które mają wspierać ten proces. Uczestnicy poznają najpopularniejsze modele zmiany i umiejętności, a także zyskają niezbędną wiedzę w zakresie poszczególnych faz w procesach zmiany i kluczowych ról. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się również, jakie są najczęściej popełniane błędy i jak ich uniknąć oraz jak zmniejszyć koszty, które niesie za sobą wprowadzanie zmian w organizacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Zyskanie świadomości najczęstszych przyczyn oporu wobec zmiany
 • Zdiagnozowanie jaką postawę wobec zmiany przyjmujemy i jakie postawy przyjmują inni członkowie zespołu
 • Zbudowanie odporności psychicznej wobec zmiany
 • Poznanie uniwersalnych metod przyspieszających adaptację do zmiany
 • Umiejętność podnoszenia poziomu automotywacji i zaangażowania innych członków zespołu
 • Świadomość psychologicznego procesu przechodzenia przez zmianę i umiejętna komunikacja a w zależności od tego na jakim etapie znajdują się poszczególni członkowie zespołu
 • Zwiększenie wydajności pracy w świecie VUCA
 • Poznanie mechanizmów zmiany i poszczególnych faz procesu zmiany
 • Zrozumienie zadania poszczególnych ról w procesie zmiany
 • Poznanie narzędzi wspierających wprowadzanie i zarządzanie zmianą
 • Przygotowanie do wprowadzania zmian w organizacji

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie wydajności i tempa pracy zespołu
 • Przyspieszenie procesu adaptacji do zmiany
 • Zmniejszenie oporu, który jest naturalna reakcją psychologiczną wobec nagłej zmiany
 • Zwiększenie motywacji do pracy w świecie VUCA
 • Wykształcenie postaw proaktywnych i agentów zmiany, którzy znacznie przyspieszają tempo adaptacji całego zespołu do nowych warunków
 • Rozpoznanie punktów oporu i umiejętna praca z członkami zespołu, którzy najwolniej adaptują się do zmiany
 • Wzmocnienie odporności psychicznej pracowników, co bezpośrednio przełoży się na efektywność i jakość ich pracy
 • Ułatwienie wprowadzania zmian w organizacji
 • Szansa na zmniejszenie kosztów, jakie niesie za sobą wprowadzania zmian
 • Szansa na zmniejszenie rotacji pracowników dzięki właściwemu przeprowadzaniu procesu zmiany
 • Wprowadzenie w organizacji standardów komunikacyjnych wspierających proces zmiany
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla każdego, kto chce sprawie i świadomie przechodzić przez proces zmiany
 • Dla osób, które chcą wzmocnić swoją odporność psychiczną

Program szkolenia

Rozpoczęcie warsztatu i wprowadzenie uczestników w tematykę
Przedstawienie trenera, zbudowanie otwartej i sprzyjającej nauce atmosfery, wprowadzenie zasad regulujących pracę podczas szkolenia.

Gra symulacyjna pozwalająca poznać psychologiczny proces przechodzenia przez zmianę
Uczestnicy zostają podzieleni na zespoły, których zadaniem jest przejść przez magiczne kwadratowe pole. Początkowo rozkład czyhających na nich pułapek znany jest jedynie trenerowi, który informuje uczestników, czy poruszają się poprawnie po ułożonych na ziemi szachownicach. W przypadku, gdy któraś z osób wpadnie w pułapkę, musi cofnąć się do punktu startu, wracając po tej samej drodze, którą przyszła. Na tym etapie kluczowe jest wsparcie zespołu, oraz dobra strategia eksploracji terenu ustalona przez uczestników przed rozpoczęciem zadania.
Kiedy wszyscy są przekonani, że znają już bezpieczną ścieżkę i droga na drugą stronę szachownicy stoi przed nimi otworem, następuje zmiana rozkładu pułapek i prace zwiadowcze należy wykonać od nowa. Zmiana taka następuje raz jeszcze przed zakończeniem zadania. Sukces drużyny zależy od opracowanej strategii komunikacyjnej i stopnia, w jakim reszta zespołu wspierać będzie osobę, znajdującą się aktualnie na szachownicy.
Po zakończonym projekcie następuje merytoryczne omówienie i zebranie wniosków, oraz wybudowanie pomostu łączącego doświadczenie wyniesione z gry z realnymi sytuacjami biznesowymi uczestników warsztatu.

Fazy procesu zmiany

 • Zapoznanie z poszczególnymi fazami zmiany
 • Praca w grupach – ćwiczenie polegające na opracowaniu sposobów działania w każdej fazie procesu zmiany
 • Role występujące w procesie zmiany
 • Analiza fragmentów filmu w celu nauki rozpoznawania poszczególnych faz
 • Dyskusja na forum, podsumowanie ćwiczeń

Cztery podstawowe postawy wobec zmiany – ich mocne strony oraz elementy postaw, z którymi warto pracować
Zapoznanie się z najczęstszymi postawami wobec nagłej zmiany – ofiara, krytyk, obserwator i nawigator. Scharakteryzowanie poszczególnych postaw, zdiagnozowanie własnego nastawienia i najlepsze praktyki w motywowaniu osób prezentujących konkretne postawy.

Przyczyny oporu wobec zmiany, jak przełamywać ten opór i jakich błędów nie popełniać
Kontynuacja poprzedniego modułu podczas którego uczestnicy poznają dobre praktyki pomagające w jak najszybszym przejściu na etap adaptacji do nowej wersji rzeczywistości. Wskazujemy tu na popularne błędy wynikające z dobrych intencji i prób przyspieszenia procesu adaptacji bez uwzględnienia specyfiki psychologicznych mechanizmów konkretnej osoby.

Macierz Heike Bruch – gdzie są źródła motywacji do szybkiej adaptacji do zmiany
Praca z macierzą, która w jasny i przystępny sposób pokazuje gdzie są źródła motywacji ludzi prezentujących poszczególne postawy wobec zmiany i jak prowadzić z nimi rozmowy aby nie wywołać automatycznego oporu.
Macierz zaangażowani i potencjału – szukanie agentów zmiany i przyspieszanie procesu adaptacji.
Moduł podczas którego uczestnicy dowiadują się jak rozpoznać, którzy członkowie zespołu najlepiej nadają się na agentów zmiany i w jaki sposób wykorzystać ich zaangażowanie i potencjał w celu przyspieszenia adaptacji całego zespołu do nowej wersji rzeczywistości.

Budowanie odporności psychicznej w świecie permanentnej zmiany
Moduł przeznaczony do wzmacniania dobrostanu osób pracujących w środowisku permanentnej zmiany. Wiąże się ona z emocjami takimi jak stres, złość lub zniechęcenie, dlatego warto wiedzieć w jaki sposób nimi zarządzać, jak panować nad ich eskalacją w miejscu pracy i jak efektywnie pracować z ich negatywnymi skutkami. Usilne tłumienie emocji długoterminowo prowadzi bowiem do niekontrolowanych wybuchów, oraz ma druzgocących wpływ na zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne pracowników.

Redukcja stresu związanego z poczuciem niepewności
Rozwinięcie poprzedniego modułu i wskazanie na obronne procesy psychologiczne, które członkowie zespołu wykształcają w sytuacji ciągłego napięcia i niepewności. Uczestnicy uczą się je rozpoznawać, pracować z nimi, a także efektywnie niwelować ich negatywne skutki. Potrafią lepiej zadbać o własną higienę psychiczną, co przekłada się na poprawienie atmosfery w miejscu pracy, a to z kolei skutkuje wzmocnieniem zaangażowania całego zespołu.

Narzędzia wspierające proces zmiany

 • Coaching jako wsparcie w procesie zmiany. Przedstawienie istoty coachingu i możliwości wykorzystania przy wprowadzaniu zmian
 • Pokaz rozmowy, podczas której będą wykorzystane coachingowe narzędzia
 • Dyskusje na forum, wnioski z przeprowadzonej prezentacji
 • Zapoznanie z metodykami zwinnymi i możliwościami wykorzystania ich w zarządzaniu zmianą
 • Podsumowanie modułu, dyskusje na forum, wymiana doświadczeń i pomysłów wśród uczestników

Błędy, których należy unikać

 • Dyskusja na forum, wymiana doświadczeń z dotychczas wprowadzanych zmian przez uczestników lub ich organizacje
 • Najczęściej popełniane błędy i sposoby na uniknięcie ich lub zminimalizowanie strat, jakie mogą za sobą nieść

Praktyczne wnioski i sformułowanie planu wdrożenia poznanych technik i narzędzi
Zbudowanie pomostu w przyszłość. Uczestnicy pod kierunkiem trenera tworzą plan wdrożenia zdobytej wiedzy, oraz narzędzi na okres tygodni następujących po warsztacie, Znacznie zwiększa to prawdopodobieństwo zastosowania w praktyce opanowanych technik i jest świetnym sposobem na sprawdzenie w jakim stopniu osoby biorące udział w szkoleniu robią z nich użytek.

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!