ADR 2023-2025. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka.

O szkoleniu

Na szkoleniu ADR omówimy m.in.: najnowsze zmiany wprowadzone Umową ADR 2021-2023, podstawy prawne dotyczące transportowania towarów niebezpiecznych, obowiązki uczestników przewozu, klasyfikację i oznakowanie, opakowania i dokumentację transportu ADR oraz korzystanie z wyłączeń.

30 czerwca kończy się okres przejściowy pozwalający na stosowanie poprzedniej Umowy ADR i od początku lipca obowiązkowo stosujemy umowę ADR 2021-2023.

Bezpieczeństwo w transporcie m.in. chemikaliów opisuje Umowa ADR. To prawie 1300 stron skomplikowanych przepisów. Szkolenie będzie pomocne w poznaniu i zrozumieniu wymogów prawa krajowego i międzynarodowego.

Szkolenie dotyczy transportu drogowego towarów niebezpiecznych klas innych niż 1, 6.2 i 7 i jest skierowane do osób wykonujących czynności związane z ADR w sztukach przesyłki. Szkolenie kompleksowo przedstawia zagadnienia ADR i wyjaśnia gdzie i jak ADR łączy się z REACH i CLP.

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest:

 • Zdobycie wiedzy o wymogach prawnych dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych ADR,
 • Rozwinięcie umiejętności zdefiniowania roli i odpowiedzialności w łańcuchu transportowym towarów niebezpiecznych,
 • Poznanie zagrożeń w transporcie,
 • Rozwinięcie umiejętności tworzenia dokumentacji przewozowej a także umiejętności oceny możliwości skorzystania z wyłączeń.

Korzyści dla uczestników:

 • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do bycia uczestnikiem przewozu drogowego towarów ADR,
 • Przygotowanie do kontroli ITD,
 • Praktyczne używanie wyłączeń – znajdowanie oszczędności w logistyce towarów niebezpiecznych,
 • Zapoznanie się ze sposobem prawidłowego przygotowania sztuki przesyłki (postępowanie magazynierów krok po kroku) i dokumentu przewozowego (ćwiczenia praktyczne),
 • Omówienie wątpliwości – sesja pytań i odpowiedzi,
 • Możliwość uzyskania dodatkowego zaświadczenia o odbyciu szkolenia ADR wg wymogów art. 14 Ustawy i 1.3 ADR.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów logistyki, transportu i utrzymania ruchu (specjaliści, menedżerowie),
 • spedytorzy,
 • pracownicy magazynów,
 • kurierzy i kierowcy przewożący towary niebezpieczne na wyłączeniach.

Program szkolenia

Dzień I

 1. Podstawy prawne:
  • podstawowe akty prawne regulujące przewóz towarów niebezpiecznych,
  • jak często zmieniają się przepisy,
  • najważniejsze zapisami Ustawy krajowej,
  • czynności obejmujące przewóz drogowy,
  • jakie organy mogą dokonywać kontroli i w jakim zakresie,
  • wykaz naruszeń i wysokości kar.
    
 2. Obowiązki uczestników przewozu:
  • co oznacza przewóz w sztukach przesyłki,
  • podstawowe obowiązki uczestników przewozu wynikające z ustawy i Umowy ADR w zakresie szkoleń,
  • wyznaczenia doradcy ADR, sprawozdania rocznego i raportu powypadkowego,
  • jakie obowiązki ciążą na poszczególnych uczestnikach przewozu,
  • zasady przewozu żywności z towarami niebezpiecznymi.
    
 3. Rozpoznawanie zagrożeń:
  • jak rozpoznać opakowania z towarami niebezpiecznymi,
  • jak dobrać opakowania i oznakować sztuki przesyłki z towarami niebezpiecznymi (oznakowanie ADR a etykieta CLP),
  • gdzie sprawdzić prawidłowość klasyfikacji (karta charakterystyki wg REACH),
  • co oznaczają numer UN i inne informacje identyfikujące towar niebezpieczny, takie jak np. klasa i grupa pakowania,
  • kryteria klasyfikacyjne dla poszczególnych klas ADR oraz jak rozpoznać zagrożenia po oznakowaniu towarów niebezpiecznych,
  • zasady sporządzania prawidłowej dokumentacji do przewozu towarów niebezpiecznych.

Dzień II

 1. Transport:
  • jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe podczas transportu towarów niebezpiecznych,
  • jak powinien być oznakowany pojazd przewożący sztuki przesyłki,
  • jakie wyposażenie powinno znajdować się w pojeździe,
  • znaki drogowe obowiązujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych,
  • podstawowe zasady postępowania w przypadku awarii.
    
 2. Wyłączenia:
  • różne rodzaje wyłączeń, czyli jakie towary i w jaki sposób przewieźć bez stosowania wszystkich lub niektórych przepisów Umowy ADR.
    
 3. Towary niebezpieczne dużego ryzyka:
  • jak ocenić czy masz do czynienia z towarami dużego ryzyka,
  • plany ochrony – elementy prawidłowo sporządzonego planu ochrony.
    
 4. Podsumowanie – pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 9:00-15:00

Prelegenci

Wykwalifikowany Doradca ADR z wieloletnim doświadczeniem (od 2003 roku), ekspert zarządzania chemikaliami (REACH, CLP), biegły sądowy, autor publikacji i wykładowca akademicki.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!