Szkolenie: Agile - Zwinne zarządzanie zmianą

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/agile-zwinne-zarzadzanie-zmiana-71390

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Opis i cel szkolenia
Na pytanie dlaczego aż 70% wdrożeń zmian kończy się porażką poszukują odpowiedzi zarówno ci, którzy zmiany wdrażają jak i ci, którzy im podlegają. Coroczne Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą, przeprowadzane w polskich organizacjach z jednej strony potwierdzają te statystyki, a z drugiej wskazują, że tendencja ta powoli się zmienia, ale tylko pod jednym warunkiem.
Warunkiem tym jest zrozumienie, że w niezwykle dynamicznej rzeczywistości, zmianą zarządzać nie można, można jedynie uruchomić proces zmiany i prowadzić go z wykorzystaniem narzędzi, które nadążają za tą rzeczywistością.
Tymczasem większość modeli opisujących proces wdrażania zmian bazuje na liniowym, projektowym podejściu, lub koncentruje się tylko na zachowaniach ludzi w zmianie. Mimo, że teoretycznie wydaje się to słuszne, to w konfrontacji z rzeczywistością zupełnie się nie sprawdza. Po prostu metody te nie są skuteczne.
„Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” jak powiedział Einstein. Dlatego skoro już wiemy, że we wdrożeniu zmian rozwiązania kaskadowe z projektowym podejściem się nie sprawdzają czas zastosować Agile, metody zwinne, których nie trzeba odkrywać, one już są! Wystarczy je zastosować.

Cele główne szkolenia
• Celem szkolenia jest przede wszystkim poznanie i zrozumienie modelu wdrażania zmian opartego na elementach zwinnych metodyk zarzadzania.
• Poznanie zwinnych narzędzi wspierających przeprowadzenie procesów zmian w organizacji
• Zrozumienie zachowań ludzi w zmianie i nakreślenie optymalnych działań, aby zmiany dokonywały się dzięki nim i z pełnym ich zaangażowaniem.

Korzyści dla uczestników
• Poznają cykl zwinnego zarządzania zmianą oraz narzędzia możliwe do wykorzystania na każdym z etapów cyklu.
• Zrozumieją różnicę pomiędzy liniowymi, a zwinnymi metodami wdrażania zmian w celu świadomego wdrażania narzędzi zwinnych.
• Nabędą umiejętności diagnozowania metod prowadzących do porażki i tych zbliżających do sukcesu w procesie wdrażania zmian.
• Przygotują się do wdrożenia zmiany, będą potrafili przygotować Strategiczną Kanwę Zmiany, a dzięki temu opracować strategię i plan oraz ewaluację procesu.
• Dowiedzą się jak wygląda krzywa zmian w praktyce i dlaczego w podejściu zwinnym mówienie o „oporze” w zmianie nie ma uzasadnienia.
• Nauczą się jak, wykorzystując metody zwinne, dzięki ludziom uczestniczącym w zmianie osiągnąć sukces w jej wdrożeniu.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1.Coś się kończy, coś się zaczyna – krótka historia i doświadczenia we wdrażaniu zmian
• Co działa, a co nie i dlaczego – udokumentowane doświadczenia porażek z ostatnich dwóch dekad
• Jeśli tu jesteś, to już jesteś w zmianie – co sprawia, że tu jesteś
• VUCA, SPAM, WOLA I Czerwona Królowa – co to znaczy i od czego należy zacząć.
• Zmiana, to ciągłe uczenie się – zapominanie o Kolbie i Demingu

2.Agile w zmianie - zmiana na poziomie organizacyjnym
• Filozofia Agile i 4 główne zasady Manifestu Agile – punkt wyjścia do zwinnego myślenia o zmianie
• Wartości Agile – czy realizując procesy zmiany można je stosować wybiórczo
• Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą
• Kultura organizacyjna wspierająca zmianę
• Pokusa metod kaskadowych – spełnienie potrzeb przewidywalności i kontroli zwraca ku starym nawykom projektowym
• Analiza 5 barier

3.Wgląd – Strategiczna Kanwa Zmiany – praktyczne przejście przez narzędzie
• Zwinna diagnoza organizacji
• Lean Coffee
• Retrospektywa
• Hakowanie Kultury Organizacyjnej
• Etapy Zmiany Kottera,
• Kanwa taktyczna – Analiza Pola Sił
• Model wartości konkurujących

4.Opcje działań - brak wyboru, dylemat, wolność
• Narzędzia generowania opcji działań
• Kwestionowanie założeń
• Szacowanie kosztów i wartości działań
• Diagram wartości – nisko wiszące owoce, słonie, szybkie sukcesy, kosz

5.Opcje wyboru i eksperymenty – klucz do zwinności
• Cykl eksperymentu – na czym polega i jakie są cechy dobrego eksperymentu w zwinnym zarzadzaniu zamianą
• Pętle iteracyjne w eksperymencie
• Stawianie hipotez i ich weryfikacja
• Miary sukcesu eksperymentu i wyniki

6.Ludzie w zmianie – klucz do sukcesu dzięki zwinnemu podejściu do potencjału ludzi
• Partycypacja, zaangażowanie, poczucie wpływu jako rdzeń procesu wprowadzania zmiany
• Budowanie zespołu agentów zmian
• Drabina sprawstwa
• Krzywa przyswajania wiedzy Ebbinghausa –uczenie się nowego i oduczanie/zapominanie starego
• Postawy wobec zmiany - krzywa upowszechniania innowacji Rogersa
• Model zmiany wg Virginii Satir – jak naprawdę jest w praktyce
• Opór w zmianie, czy reakcja na zmiany – ograniczające przekonania, blokujące obawy
• Role w procesie wprowadzania zmian (ambasador, agent zmiany, obserwator, uczestnik
• Model doboru taktyk w radzeniu sobie z reakcjami na zmianę

7.Komunikacja w zmianie – zwinne komunikowanie zmiany
• Wartości Agile jako punkt wyjścia - powrót do wartości Agile
• Zwinny plan komunikacji – na czym polega jego zwinność
• Narzędzia komunikacji wykorzystywane podczas zmian
• Środki komunikacji i ich skuteczność
• Złoty krąg – błędy w komunikowaniu wizji zmiany
• Pięć kluczowych elementów pierwszego komunikatu o zmianie
• Model NOWINA i storytelling
• Radiatory informacji.

8.Zakończenie szkolenia
• Wnioski, podsumowania, Indywidualny Plan Działań Wdrożeniowych.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1290 zł netto

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Agile - Zwinne zarządzanie zmianą