Akademia Kadr i Płac 2020 – z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

O szkoleniu

Szkolenie zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.
Kto powinien wziąć udział?

osób początkujących w zajmowaniu  się problematyką płacową, jak i dla osób które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Program szkolenia

 1. Prawo pracy

  Akta osobowe podział na części A,B,C,D

 2. Zmiany w umowach terminowych
  • Nowe regulacje w umowach na okres próbny - kilka umów na okres próbny z jednym pracownikiem?
  • Czas określony po zmianach od 22.02.2016r. - „obiektywne przyczyny” , prace sezonowe lub dorywcze,  umowa  w celu zastępstwa pracownika, zgłaszanie do PIP „obiektywnych przyczyn”
  • Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki
 3. Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenie lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 4. Jednostronne zwolnienie ze świadczenia pracy
 5. Nowe zasady tworzenia ZFŚS 2017- nowy odpis od 01.08.2019
  • 2018 - nowe kwoty wolne od podatku przy świadczeniach z ZFŚŚ
 6. Nowe zasady tworzenia Regulaminu Pracy Wynagradzania od 01.01.2017
 7. E-zwolnienia lekarskie 2019
 8. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

 9. Zasady przechowywania list płac
 10. Elementy składowe listy płac
 11. Skala podatkowa od 2018 r.
 12. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP
 13. Ograniczenie składek ZUS
 14. Koszty uzyskania przychodów w 2018 roku
 15. Wynagrodzenie minimalne
 16. Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia
 17. Terminy wypłaty wynagrodzeń a regulamin wynagradzania
 18. Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto
  • Ustalenie kwoty brutto
  • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
  • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
  • ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
 19. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
 20. Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
 21. Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca
 22. Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
 23. Wynagrodzenie za nadgodziny – zasady wyliczania
 24. Dodatek za pracę w godzinach nocnych- zasady wyliczania
 25. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 26. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 27. Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 28. Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
 29. Naliczenia świadczenia; zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
 30.  Wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa.

 31.  Zasady nabywania prawa do:
  • zasiłku chorobowego,
  • opiekuńczego,
  • macierzyńskiego,
  • dodatkowego i  rodzicielskiego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego 
  • wyrównawczego
 32. Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
 33. Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
 34. Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
  • wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
  • wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
  • wypłacane za roczny okres
 35. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę   obliczanego zasiłku
 36. Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
 37. Ustalanie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
 38. Naliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
 39. Naliczanie zasiłku chorobowego krok po kroku
 40. E-zwolnienia do 30.06.2018
 41. Umowy zlecenie

 42. Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło po zmianach ,zbieg tytułu ubezpieczenia.
  • zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczneod umów zlecenia;
  • oskładkowanie ZUS umów o dzieło - w jakich przypadkach?;
  • umowa o dzieło z własnym pracownikiem i z osobą obcą a zasady rozliczeń;
  • umowy zlecenia jako podlegające składkom ZUS na nowych zasadach;
  • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń;
  • kilka umów cywilnoprawnych - zasady rozliczeń;
  • umowa o pracę i umowa cywilnoprawna w tym samym okresie a oskładkowanie ZUS.
  • Treść oświadczenia składanego przez ubezpieczonego o innych tytułach do ubezpieczeń.
 43.  Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT:
  • koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;
  • limit kosztów 50% - kiedy i dla kogo?
  • stawka 18% - zasady wyliczania;
 44. Wyliczanie wynagrodzenia z umów zleceni z ;
  • studentem
  • emerytem
  • własnym pracownikiem
  • z pełnym ZUS
  • ze składką zdrowotna
 45. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
  • Kwoty wolne od potrąceń
  • Potrącenia za zgodą pracownika
  • Potrącenia bez zgody pracownika
  • Potrącenia alimentacyjne
  • Potrącenia nie alimentacyjne
  • Potrącenia z umów zlecenia
  • Potrącenia ZFŚŚ
  • Potrącenia z zasiłków ZUS
  • Zbieg tytułów
  • Potrącenia na wniosek sądu karnego
  • Potrącenia administracyjne.
 46. Panel dyskusyjny.
 47.  
 48. E-akta osobowe 2019
  • Świadectwo pracy nowe, obowiązujące , terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego,
  • nowe, obowiązujące terminy na uzupełnienie treści świadectwa pracy,
  • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy,
  • zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika,
  • Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy –
  • Nowy wzór świadectwa pracy
 49. Zmiany w urlopach macierzyńskich , rodzicielskich oraz wychowawczych
 50. Urlop wypoczynkowy
  • prawo do urlopu,
  • wymiar urlopu,
  • urlop proporcjonalny ,
  • porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę
 51. Urlop na żądanie – zasada udzielania
 52. Ochrona przedemerytalna
  • 39 kp. A zakres ochrony
  • Zasady liczenia okresu ochonnego-4 lat od dnia 01.10.2017
  • Zakończenie stosunku pracy w okresie wypowiedzenia
 53. Płaca minimalna dla zleceniobiorców i samo zatrudnionych – 1 stycznia 2020
  • Umowa zlecenia (art. 734-751 k.c.)
  • Stawka godzinowa zleceniobiorców – wobec jakiej kategorii zleceniobiorców należy ją zastosować?
  • Kiedy minimalna stawka nie znajdzie zastosowania?
  • określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi i prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • objęcie wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną,
  • kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa,
  • okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług
  • okres przechowywania dokumentacji kadrowej po zmianach 2019

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Manager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PFRON . Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Katowice

woj. śląskie

Golden Floor

02-326 Warszawa

Al. Jerozolimskie

woj. mazowieckie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
960
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: al. Jerozolimskie 123A
 • Kod pocztowy: 02-017
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1132836115

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa, Polska
al. Jerozolimskie 123A
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!