Akademia podatkowa - VAT, PIT, Estoński CIT, KSeF od lipca 2024 roku

O szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do pozyskania praktycznej wiedzy w zakresie podatków VAT , CIT , PIT oraz wystawiania faktur i ich raportowania w systemie KSeF.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści:

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Efekty uczenia się:

Uczestnik szkolenia prawidłowo definiuje zmiany dotyczące opodatkowania i oskładkowania jednoosobowych działalności gospodarczej i spółek po zmianach wprowadzonych „Polskim Ładem” oraz ewentualnych ryzyk podatkowych wiążących się z tymi formami. Prawidłowo definiuje zakres czynności i zadań związanych z zakresem zadań i obowiązków dot. faktur i fakturowania po wprowadzeniu KSeF. Prawidłowo rozlicza podatki, składki i ocenia ryzyko podatkowe związane z opodatkowaniem podatkami VAT, CIT, PIT, oraz prawidłowo prowadzi dokumentację związana z fakturowaniem w systemie KSeF

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w praktyce zajmujących sie rozliczaniem podatków: pracowników działów finansowo- księgowych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego. Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych,kontrolerów finansowych,członków zarządów.

Program szkolenia

Dzień 1

Zmiany w VAT - pakiet SLIM VAT 3

I. SLIM VAT 3

II. Zmiany 2023 r.

III. Zmiany VAT ujęte w Polskim Ładzie  obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

IV. Faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-faktur

Dzień 2

Podatek PIT - Rozliczenie podatkowe i składkowe przedsiębiorcy w 2023 roku

1.    Ustalenie podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych

2.    Ustalenie podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów

3.    Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z ryczałtu z działalności gospodarczej na skalę podatkową.

4.    Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z podatku liniowego na skalę podatkową.

5.    Rezygnacja z ryczałtu od 1 lipca 2022 r. i przejście na skalę podatkową w drugim półroczu 2022 r.

6.    Stosowanie zwolnień podatkowych wprowadzonych w 2022 r. – ulga na powrót, rodzina 4+ i pracujący emeryt

7.    Roczne rozliczenie składek zdrowotnych

8.    Zbieg różnych tytułów ubezpieczenia zdrowotnego a ustalenie składki zdrowotnej

9.    Alternatywy dla przedsiębiorcy- jak nie działalność to co?

10.  Zmiany istotne dla przedsiębiorców od 2023 roku

Rewolucja w fakturowaniu: KSeF

Dzień 3

I. FAKTUROWANIE W CZASACH KSeF.

1.    Krajowy System e-Faktur (KSeF) – chmura faktur

2.    Faktura jako dokument sprzedaży – zagadnienia wprowadzające

3.    Obowiązek wystawiania faktur w KSeF oraz ich doręczania

4.    Faktury do paragonów

5.    Zarządzanie upoważnieniami w firmie/biurze rachunkowym

6.    Awaria KSeF – jak wystawiać faktury?

7.    Niedostępność KSeF

8.    Sankcje związane z uchybieniem obowiązkom KSeF

9.    Faktury papierowe i elektroniczne

II. FAKTURY KORYGUJĄCE PO WPROWADZENIU KSeF:

1.    Faktury korygujące in minus

2.    Faktury korygujące in plus

III. FAKTURY ZALICZKOWE PO WPROWADZENIU KSEF.

1.    Kiedy mamy obowiązek wystawienia FV zaliczkowej?
2.    Obowiązek podatkowy w przypadku faktur zaliczkowych.
3.    Zaliczka a WDT.
4.    Zaliczka a eksport.
5.    Faktura „eksportowa”.
6.    Kilka zaliczek do jednej transakcji – jak fakturować?
7.    Otrzymanie zaliczki na poczet transakcji wykonanej w tym samym miesiącu.
8.    Zakres danych na fakturze zaliczkowej, w tym nr nadany przez KSeF.
 

IV. FAKTURY WALUTOWE PO WPROWADZENIU KSeF:

1.    Nowe zasady przeliczania faktur walutowych.
2.    Jak przeliczać faktury korygujące walutowe in minus?
3.    Jak przeliczać faktury korygujące walutowe in plus?
 

V. SZCZEGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA FAKTURY

1.    Nowy zakres danych w poleceniach przelewów,
2.    Kogo obejmuje nowy obowiązek?
3.    Weryfikacja statusu sprzedawcy,
4.    Wyłączenia spod obowiązku.

VI. ZAGADNIENIA DODATKOWE.

1.    Likwidacja not korygujących.
2.    Archiwizowanie faktur

3.    Nowe terminy zwrotu VAT.
4.    Nowe zasady doręczenia pism dot. zwrotów VAT.
5.    Fakturowanie dotyczące nowych środków transportu.
 

VII. DUŻE ZMIANY DOTYCZĄCE FAKTUR VAT RR

1.    Ogólny rys dotyczący faktur VAT RR.
2.    Zakres danych na fakturach VAT RR.
3.    Co z oświadczeniami dostawców?

4.    Faktury VAT RR forma papierowa.
5.    Faktury VAT RR forma elektroniczna.
6.    Faktury VAT-RR a KSeF

7.    Faktury  VAT RR w PLN.
8.    Faktury VAT RR w walucie obcej.
9.    Zaokrąglanie faktur walutowych.
10.  Kurs waluty przy korektach faktur VAT RR.
11.   Faktury VAT RR a utrata prawa do zwolnienia z VAT.
12.  Terminy wystawiania.
13.  Terminy wystawiania w przypadku umów kontraktacji.
14.  Faktury VAT RR in minus.
15.  Zakres danych na fakturze VAT RR korekcie.
16.  Zakres danych na dokumencie potwierdzającym zapłatę.

17.  Archiwizacja faktur VAT RR w KSeF

Dzień 4

Estoński CIT od 2023 r. – jak wdrożyć i czy warto?

1.    Czy ryczałt jest atrakcyjny podatkowo?
2.    Wybór ryczałtu – wyłączenia podmiotowe

3.    Warunki, które należy spełnić, aby móc wybrać opodatkowanie ryczałtem

4.    Wybór ryczałtu i obowiązki rozliczeniowe z tym związane

5.    Przesłanki, które należy spełniać podczas opodatkowania ryczałtem oraz skutki ich naruszenia

6.    Przedmiot opodatkowania, stawki, terminy zapłaty oraz termin deklarowania

7.    „Wyjście” z ryczałtu

Czas trwania

Szkolenie odbywa się w godzinach: 8:30-14:30

Zapeniamy 24 godziny lekcyjne szkolenia

Prelegenci

0
Dorota Łabuda
Trener/Ekspert

Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń.

Jako trener na szkoleniach ceniona jest za szeroka wiedze teoretyczną podparta wieloletnią praktyką urzędnika, łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność związana z doświadczeniem dydaktyka - pedagoga za przykłady praktyczne w powiązaniu z konkretnymi przepisami.

1
Małgorzata Rzeszutek
Trener/Ekspert

Doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  , doktor  z zakresu cen transferowych,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym.

2
Wojciech Safian
Trener/Ekspert

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
7) JEŚŁI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE
Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
7) JEŚŁI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE

Rejestracja

Cena 1
Promocja do 22 września 2023
1 960
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
  • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
  • konsultacje indywidualne
Zapisz się

Organizator

Akademia Kształcenia Kadr Konrad Tagowski
96-100 Skierniewice
Składowa 18
woj. łódzkie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zamówienia. Płatność dokonujemy po otrzymaniu zaproszenia wraz z fakturą.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy i kontaktu:

Wszystkie szkolenia prezentowane na naszej stronie jak również szkolenia wewnętrzne dedykowane mogą być realizowane z dofinansowaniem.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr Konrad Tagowski
96-100 Skierniewice Składowa 18
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!