Akademia prawa pracy

O szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z pracą zdalną oraz telepracą. Omówimy również monitorowanie pracowników w świetle nowych regulacji Kodeksu pracy. Przedstawimy optymalne możliwości zarządzania czasem pracy oraz zasady udzielania ulopu wypoczynkowego. Zajmiemy się tematem zwolnień pracowników. Szeroko omówmy odpowiedzialność pracowników i menedżerów za naruszenie przepisów. Zajmiemy się tematem mobbingu i dyskryminacji.
Kto powinien wziąć udział?

pracownikó działów kadr i HR, menedżerów personalnych

dyrektorów, właścicieli firm

Program szkolenia

 1. Praca zdalna i telepraca – jak organizować pracę na odległość z punktu widzenia interesu pracodawcy oraz wymogów prawa (w tym w szczególności czasu pracy, bhp, ochrony danych osobowych)
  • Różnica pojęć praca zdalna i telepraca
  • W jakich przypadkach można stosować pracę zdalną a w jakich telepracę
  • W jaki sposób określać czas pracy osób wykonujących pracę na odległość oraz w jaki sposób można to kontrolować
  • Kto i w jakim zakresie ma zapewnić bhp w przypadku pracy na odległość
  • W jaki sposób przestrzegać wymogów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w pracy na odległość
 2. Monitorowanie pracowników w świetle nowych regulacji Kodeksu pracy
 3. W jaki sposób optymalny dla pracodawcy i zgodny z prawem zarządzać czasem pracy (w tym w szczególności)
  • Co to jest norma czasu i czy pracownik może mieć „nienormowany” czas pracy
  • Ile czasu pracownik musi odpoczywać i jakie są sankcje za niezapewnienie prawa do wypoczynku
  • W jaki sposób można organizować pracę w zależności od potrzeb pracodawcy (systemy, rozkłady czasu pracy)
  • Kiedy ma miejsca praca w godzinach nadliczbowych i w jaki sposób może być rekompensowana
  • W jakich przypadkach pracodawca może polecić pracownikowi bycie w gotowości po godzinach pracy (w tym zobowiązać go do odbierania telefonu czy też emaila)
  • Czym charakteryzuje się z punktu widzenia czasu pracy praca managerów
  • Jakie są sankcje i kto je ponosi w przypadku naruszenia przepisów o czasie pracy
  • Jakie są szczególne regulacje dotyczące czasu pracy w Tarczach antykryzysowych
 4. Jak w zgodny z prawem sposób udzielać urlopu wypoczynkowego
  • Czym różni się udzielanie urlopu w pierwszym i kolejnych latach zatrudnienia
  • Od czego zależy wymiar urlopu
  • W jaki sposób planować urlop w organizacji w której działają związki zawodowe oraz tam gdzie ich brak
  • W jaki sposób udzielać urlopu i w jakich przypadkach można zmieniać jego wcześniej uzgodniony termin
  • W jaki sposób udzielać urlopu na żądanie i w jakich przypadkach pracodawca może odmówić udzielenia tego urlopu
  • W jakich przypadkach można wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop
  • W jakich przypadkach można wysłać pracownika na urlop bez jego zgody
  • Jakie są sankcje i kto je ponosi w przypadku nieudzielenia pracownikowi urlopu w terminie
 5. W jaki sposób można zwolnić pracownika
  • O czym należy pamiętać proponując pracownikowi rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
  • W jaki sposób można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem w przypadku pracodawców u których działają związki zawodowe oraz tam gdzie ich nie ma
  • Jakim osobom nie można skutecznie wręczyć wypowiedzenia (osoby szczególnie chronione)
  • Jak powinien wyglądać dokument zawierający wypowiedzenie umowy o pracę
  • W jakich przypadkach można zwolnić pracownika dyscyplinarnie i jak należy tego dokonać aby było to skuteczne
  • W jakich przypadkach można zwolnić pracownika ze względu na długotrwałe nieobecności w pracy
  • W jaki sposób można dokonać zwolnień grupowych
 6. Jakie są zasady odpowiedzialności pracowników i managerów za naruszenie przepisów
  • Za jakie naruszenie przepisów można udzielić kary porządkowej
  • Jakie są obowiązkowe etapy udzielania kar porządkowych i związane z nimi dokumenty?
  • Jakie są rodzaje kar porządkowych
  • Jakie są przesłanki odpowiedzialności materialnej pracowników
  • Na czym polega specyfika odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone
  • W stosunku do kogo i w jakich przypadkach można stosować odpowiedzialność karną i wykroczeniową
 7. Pozwy pracowników o mobbing i  dyskryminację
  • Czym różni się mobbing od dyskryminacji?
  • Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym w wynagradzaniu pracownika.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

dr hab. Krzysztof Walczak

jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i wykładowcą prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem lub współautorem około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem (EAPM). Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych m.in. „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy” oraz „Prawo pracy (dla sędziówi pełnomocników)”. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, restrukturyzacji zatrudnienia, a także motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników. Doradza w języku polskim i angielskim.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Golden Floor

02-326 Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
540
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: al. Jerozolimskie 123A
 • Kod pocztowy: 02-017
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1132836115

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa, Polska
al. Jerozolimskie 123A
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!